Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çek Ödemeden Men Şikayet Dilekçesi

Çek Ödemeden Men Şikayet Dilekçesi

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Soruşturma No:

ŞİKAYETÇİ  :

ŞÜPHELİ      : Faili meçhul

SUÇ               : Hırsızlık

KONU : Çalınan çeklere ödeme yasağı ve el koyma kararı verilmesi talebimizi içerir şikayet dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, …………. tarihinde saat 16:00 sıralarında, Şirinevler’den metrobüse binerek Sefaköy’e tekstil malzemesi almaya gitmiştir. Ancak Sefaköy’de indikten sonra cebinde bulunan ………….Şubesine ait çek koçanının çalındığını anlamıştır.

 2. Müvekkil derhal, Akbank ………… Şubesine giderek durumu izah etmiş, gerekli bilgileri vermiş aynı zamanda telefon bankacılığından da çalıntı bildiriminde bulunarak şerh koydurmuştur.

 3. Müvekkilin cebinde aşağıda ayrıntıları yazılı olan Akbank ………. Şubesine ait 18 adet imzalanmış ancak keşide edilmemiş çek ve 6 adet boş çek vardır.

 4. Müvekkilin 5 yıllık ticari geçmişi bulunmakta olup en az 1.000.000,00 TL çek ödemesi yapılmaktadır. İlgili bankalara çek ödeme bilgileri de sorulduğunda görüleceği gibi şimdiye kadar hiçbir çeki yazılmamıştır. İş bu hırsızlık nedeniyle mağdur olmamak için çalınan çeklere ilişkin ÖDEME YASAĞI KONULMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.

 5. Aynı zamanda müvekkilin mağduriyetinin önlenmesi, zararının daha da fazlalaşmaması için hırsızlık malı olan çeklerin kullanılmaya kalkışılması halinde el koyma kararı verilerek ilgili bankalara yazı yazılması talep etmekteyiz.

 6. Söz konusu çekleri kullanacak kişiler hakkında da gerekli kovuşturmanın yapılmasını talep etmekteyiz.

 7. Çeklerin bilgileri;
 • 18 adet Akbank Bankası ……….Şubesi’ne ait ………– ……… numaralı hesaba bağlı, …………………çek numaralı müşteriye verilmek üzere imzalanarak hazır edilmiş ancak keşide edilmemiş boş çek yaprakları
 • 6 adet yine Akbank Bankası ……….. Şubesi’ne ait ……….– ………..numaralı hesaba bağlı, ………………. çek numaralı imzalanmamış boş çek yaprakları
 1. Söz konusu 18 adet imzalanmış ancak keşide edilmemiş boş çek yaprakları ile 6 adet boş çek yaprakları Türk Ticaret Kanunu’na göre çek niteliğinde olmadığından ödemeden men ya da zayiine ilişkin karar alınamamaktadır. Eski TTK 711/3. maddesinde yer alan rıza hilafına elden çıkmaya ilişkin şerh verilme düzenlemesi de kaldırıldığı için müvekkilin hukuk mahkemeleri nezdinde de mağduriyetini giderecek bir yöntem bulunmamaktadır.

 2. Ticaretle uğraşan ve tüm mal alımlarını çekle gerçekleştiren yıllık da 1.000.000,00 TL ‘nin üzerinde çek ödemesi yapan müvekkilimin çeklerininden birinin yazılması dahi ticari hayatını bitirmesine neden olacaktır zira tüm bankalarda kredileri donacak, çeki yazılmış biri haline geleceğinden ticari itibarı da sona erip mal alamayacaktır.

 3. Müvekkilin 10 yıllık temiz ticari geçmişinin bir hırsız dolayısıyla son bulması gerek kanunun lafzına gerek de adalet duygusu ile çelişmektedir. Adelet kavramının gerçekleşmesi için mağdurun zamanında korunması gerekmektedir. Müvekkilin çeklerinin yazılıp ticari hayatı sona erdikten sonra hırsızların yakalanıp yakalanmaması mağduriyetini gidermesine neden olmayacaktır.

 4. İş bu nedenle CMK 127. ve 128. maddede yer alan elkoyma kararının verilmesini talep etmekteyiz.

TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA ELKOYMA

Madde 128 – (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;

 1. a) Taşınmazlara,
 2. b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına,
 3. c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba,
 4. d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara,
 5. e) Kıymetli evraka,
 6. f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına,
 7. g) Kiralık kasa mevcutlarına,
 8. h) Diğer malvarlığı değerlerine,

Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.

(2) Birinci fıkra hükmü;

 1. a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
 2. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (Madde 76, 77, 78),
 3. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
 4. Hırsızlık (Madde 141, 142)…”

 5. CMK 128. maddede hırsızlık suçunun işlenmesi halinde 3. şahısların zilyetliğinde bulunsa dahi kıymetli evraka el koyma kararı verilebileceğini belirtmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi için iş bu kararın verilmesi gerekmektedir. Müvekkil çek karşılığında mal alımı yapmaktadır. Çek karnesini de olaydan hemen önce almıştır. Banka tarafından yeni çek karnesi verilmesi için hakimlik kararı beklenmektedir zira böyle bir karar olmaksızın yeni çek karnesi verilmeyeceği kendisine söylenmiştir.

 6. Savcılık tarafından talebimizin incelikle değerlendirilmelidir. Söz konusu çalınan mal bir cep telefonu olsa idi, IMEI numarası ile birlikte bulunması halinde elkoymaya karar verilecekti. Cep telefonunu son alan kişinin de hırsız olup olmadığı bilinmemesine rağmen uygulamada cep telefonuna el konulmaktadır. Aynı açıdan bakıldığında çeklerin de numaraları bellidir tek fark çeklerin yazılması halinde ticari hayatın neredeyse son bulmasıdır. Adaletin tam sağlanması için evleviyetle daha önemli olan bu çeklerle ilgili de aynı kararın verilmesi gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP:Yukarıda bilgileri verilmiş 18 adet müvekkil tarafından imzalı ancak keşide edilmemiş ve  6 adet boş çekle ilgili ÖDEME YASAĞI ve EL KOYMA kararı verilmesini ve şüpheliler hakkında gerekli kovuşturma yapılmasını arz ve talep ederim.20.06.2019

Müşteki

Vekili

Çeklerin bilgileri;

 • 18 adet Akbank Bankası ………..Şubesi’ne ait ………… numaralı hesaba bağlı, —————– çek numaralı müşteriye verilmek üzere imzalanarak hazır edilmiş ancak keşide edilmemiş boş çek yaprakları
 • 6 adet yine Akbank Bankası ………Şubesi’ne ait ………. numaralı hesaba bağlı, …………. çek numaralı imzalanmamış boş çek yaprakları

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 16:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.