Çek Kanunu Madde 5 İstinafa Cevap Dilekçesi

Nis 17, 2020 | İcra Hukuku

Çek Kanunu Madde 5 İstinafa Cevap Dilekçesi

X BÖLGE ADLİYE X CEZA MAHKEMESİ’NE

Sunulmak Üzere

X  Ceza Mahkemesi’ne

Dosya No:

               

İSTİNAF DİLEKÇESİNE

CEVAP VEREN MÜŞTEKİ  :

VEKİLİ:

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN SANIK:

VEKİLİ:

KONUSU: Davalının istinaf dilekçesine karşı beyanlarımdır.

CEVAPLARIMIZ:

1-)  İstinaf eden, istinaf dilekçesinin 4.maddesinde sanığın iyi niyetli tutumundan bahsetmektedir. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesinde ise iyi niyete bir hukuki sonuç bağlanmamıştır. Dolayısıyla davalının iyi niyet iddiası asılsız ve dayanaksızdır.

2-) İstinaf eden hakkında X İcra Müdürlüğü’nün X ve X İcra Müdürlüğü’nün X Esas sayılı dosyalarından kaynaklanan 2 farklı icra takibi bulunmaktadır. Bu dosyalardan X Esas sayılı dosyadaki asıl alacak tutarımız X dir. İleri sürülen ödeme kayıtları şu şekildedir;

3-)  5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.maddesi ceza sorumluluğunda kastı aramamaktadır.“Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur”. Suç, ”karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme ile oluşmuştur, hamilin şikayeti ise bir kovuşturma şartıdır. Çek bedelinin ödenmesi suçun ortadan kalkması anlamına gelmemektedir ve verilen adli para cezası zararın tazmini amacını taşımamaktadır. ”İbraz tarihi itibariyle çekin karşılığının hesapta bulundurmamak veya hesapta bulunmadığını bilmek veya bilecek durumda olmak suçun manevi unsurunun oluşması için gerekli ve yeterlidir. Başkaca bir olgunun araştırılmasına gerek yoktur. Başka bir deyişle mevcut düzenlemeye göre bu yönde getirecek savunmaların araştırılması ve buna itibar edilmesi mümkün değildir.

Bu olgulara göre failin ibraz tarihinde hesapta çek karşılığının kasten bulundurmaması yanında başka herhangi bir sebeple hatta makbul bir sebeple bulunduramaması halinde dahi cezalandırılması gerekecektir.” AYM Genel Kurul Kararı, 2017/38 E., 2017/28 K.

Dolayısıyla ”karşılıksızdır” işlemine sebebiyet veren kişi hakkında elinde olmayan sebepler veya kusur şartı aranmamaktadır.

4-)Hukuki yarar, şikayet hakkına yöneliktir. Şikayet anında ödeme yapılmamış olması nedeniyle şikayet hakkı ve hukuki yarar mevcuttur. Akabinde yapılan ödeme geçerli bir şikayeti ortadan kaldıramaz.

Sonuç olarak, dosya kapsamından anlaşılacağı üzere istinaf edenin, istinaf gerekçeleri usul ve yasaya uygun olmadığı gibi dosya kapsamıyla da uyuşmamaktadır.

İSTEM SONUCU   :  Yukarıda açıklanan nedenlerle,

İSTİNAF NEDENLERİNİN REDDİNE, X İcra Ceza Mahkemesi’nin E. X  K. X sayılı, X tarihli KARARININ ONANMASINA,

karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim. tarih

                                                                                                                                                                                                                          Müşteki Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.