ÇEK KANUNA AYKIRILIK NEDENİYLE PARA CEZASI DİLEKÇESİ

May 19, 2017 | DİLEKÇELER

NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

ADANA

MÜŞTEKİ :
VEKİLİ      :
SANIK        :
SUÇ NEV’İ :5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NA MUHALEFET
SUÇ TARİHİ :21/08/2016

AÇIKLAMALAR

1-Müştekiye ciro yolu ile geçen ………. A.Ş ……… Şubesi’ ne ait 20/08/2016 keşide tarihli, 35.000,00 TL meblağlı, ……… Çek No.lu 1 adet çek kanuni ibraz süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmiş ancak yeterli bakiye olmadığından çeke karşılıksız kaşesi vurulmuştur.

2-Bilindiği üzere 6728 Sayılı Yasa’nın 63.md.si ile 5941 Sayılı Yasa’nın 5.maddesinde değişikliğe gidilerek karşılıksız işlemi yapılan çekle ilgili olarak 1.500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacağı belirtilmiş; ancak herhalukarda verilecek adli para cezasının 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hüküm tarihine kadar hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. (5941 Sayılı Yasa-Değişik:15.7.2016/6728/63 md.)

3-Hal böyle olunca 5941 Sayılı Yasa’ nın 5.md.si uyarınca çekin keşide tarihinde çek karşılığını bankada bulundurmakla yükümlü olan çek keşidecisi ……..’in 5941 SayılıYasa’nın 5.md.si uyarınca cezalandırılması gerekmektedir.

4-Ayrıca borçlu hakkında Adana 1.İcra Müdürlüğü’nün 2016/13954 Esas sayılı dosyasından da icra takibi başlatılmıştır.

NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere binaen;

1-Suça konu çek bedelini keşide tarihinde hesapta bulundurmayan çek keşidecisi olan MERVE ÇELİK’in 5941 Sayılı Yasa’nın 5.md.sine muhalefet etme suçundan ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-Yine aynı yasa maddesine muhalefet etme suçundan ötürü koruma tedbiri olarak MERVE ÇELİK hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı kararı verilerek verilen kararın UYAP sistemi üzerinden RİSK Merkezine bildirilmesine,

3-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.18/10/2016

 Müşteki Vekili
 Av. Saim İNCEKAŞ
EKİ :
1-Çek Sureti
2-İcra Müdürlüğü Dosya Hesabı
3-Vekaletname

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Uyarı: Bu işlem için giriş yapmanız gerekmektedir. Üst menüde yer alan üye giriş sayfasından ücretsiz giriş yapabilirsiniz.