Çek İptaline Dair İhtarname

Çek İptaline Dair İhtarname Nasıl Hazırlanır?

-İHTARNAME-

KEŞİDECİ                  : 

VEKİLİ                      :

MUHATAPLAR       :

İHTARIN KONUSU: Müvekkile ait 4 adet çek karşılığında, muhatapça vaat edilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle söz konusu çeklerin geçersizliğine ve tarafımıza iadesine dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR: Çeklerin Dökümü;

➢ …. BANKASI X CADDESİ ŞUBESİ/X ….ÇEK NOLU 15.000 TL BEDELLİ 0.0.2020 KEŞİDE TARİHLİ 1 ADET ÇEK – SAN. TİC. LTD. ŞTİ

➢ …. BANKASI X CADDESİ ŞUBESİ/X….ÇEK NOLU 15.000 TL BEDELLİ 0.0.2020 KEŞİDE TARİHLİ 1 ADET ÇEK – SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Yukarıda detaylı olarak belirtilen çekler; müvekkil tarafınca tanzim edilmiş olup toplamda 65.000 TL bedellidir. Muhatap tarafça, düzenlediğimiz çekler için vaat edilen yükümlülükler yerine getirilmediğinden dolayı taraflar arasında yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, çeklerin iptal edilmesi ve tarafımıza iade edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm bunlara rağmen geçersizliği kararlaştırılan çeklerin iadesi talep edilmiş olduğu halde belirtmiş olduğumuz çekler müvekkilimize iade edilmemiştir.

Bu sebeplerden ötürü 3 gün içerisinde çeklerin tarafımıza iade edilmesini ayrıca çeklerin haksız yere cirolanması gibi durumlarda oluşacak zararımızdan sorumlu olacağınızı bildirir, aksi halde elinizde bulundurduğunuz çeklerle ilgili usulsüz işlemlerden ötürü savcılık, BDDK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli hukuki yollara başvurulacağını, dava masrafları ile avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacağınızı, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.

SAYIN NOTER: Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar edenler olarak talep ederiz. tarih

KEŞİDECİ VEKİLİ

Son düzenleme tarihi 30 Ağustos 2020 17:14

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.