Çek İptali Dava Dilekçesi Örneği

Çek İptali Dava Dilekçesi

Çek İptali Dava Dilekçesi -1-


ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

                                                                     İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

                                                                      

Davacı                        : 

Vekili              : Av.

Konu               : Çek iptali ve ödeme yasağı konulması talebidir.

           

AÇIKLAMALAR     :

………. Bankası ………….Şubesi’nin, …………. çek numaralı, keşidecisi ………………. şirket yetkilisi ………… olan ……….. keşide tarihli 20.000,00 TL çek ile; ……….. Bankası A.Ş. ………… Şubesi’nin, Çek No: ………, keşidecisi …………. olan ……….. keşide tarihli 30.000,00 TL. bedelli çeki Müvekkil şirket uhdesinde iken KAYBOLMUŞTUR. Söz konusu çeklerin müvekkil şirkete teslim edildiğine dair çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı dilekçemiz ekindedir. Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta ve bu durumda müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır. Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesini ve müvekkilin zarara uğramaması için çekler hakkında ödeme yasağı kararı verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Yasal Deliller             : Banka Kayıtları, Çek Fotokopisi, çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı ve her türlü yasal delil.

Sonuç ve İstem          :

Öncelikle TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜ İLE Müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önüne geçilmesi maksadıyla;

…………. Bankası ………….. Şubesi’nin, …….. çek numaralı, keşidecisi ………….Şti.’nin şirket yetkilisi …………… olan …………. keşide tarihli 20.000,00 TL bedelli çek ile; …………. Bankası A.Ş. ………… Şubesi’nin, Çek No: …………, keşidecisi ………….. olan ……….. keşide tarihli 30.000,00 TL. bedelli çekleri üzerine  uygun görülecek teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilerek ödeme yasağı konulmasına kararın muhatap bankalara bildirilmesine; Yargılama neticesinde bu çeklerin iptaline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

                                                                                  Davacı Vekili

                                                                                        Av. 

EKİ     :

  • Vekaletname Örneği
  • Çek Fotokopileri, çek tahsilat makbuzu ile çek çıkışlarının yapıldığını gösteren muhasebe evrakı

Çek İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                          : Ad, Soy ad, Tc, Adres

VEKİLİ                            :

DAVALI                          : Hasımsız

KONU                              : Çek iptali ve  ödeme yasağı ihtiyati tedbir kararı talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1) Müvekkilin lehtar olarak bulunduğu, 15.03.2019 tarihli, …. seri  numaralı, 20000 TL bedelli, … Taş. İm. San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından keşide edilen Akbank A.Ş. Abidinpaşa Şubesine ait çek kaybolmuştur.

Kaybolan çekin 3. şahıslar tarafından kullanılması ihtimali bulunmaktadır. Dava konusu çekin kötüniyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve vadesi geldiğinde muhatap banka tarafından karşılığının ödenmesi müvekkilin mağduriyetine neden olacaktır.

2) Bu nedenlerle çekin ibrazında bankaca ödenmemesi için ivedi olarak tedbir kararı verilmesini ve iptalinin gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz

YASAL NEDENLER      : HMK, TTK. ve ilgili hukuki mevzuat

DELİLLER                      : Çek fotokopisi, Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilin ileride zor durumda kalmaması için yukarıda seri numarası verilmiş bulunan çek ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için  acil olarak tedbir kararı verilerek ilgili bankaya müzekkere yazılmasına ve çekin iptaline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                                                                                   Av.

EK:

  1. …seri nolu çek fotokopisi
  2. Vekaletname

Çek İptali Ve Ödeme Yasağı Dilekçe Örneği -3-

 GEBZE  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)

DAVACI                                      :  

DAVACI VEKİLİ                          :

DAVALI                                        : Hasımsız.

DAVA KONUSU                          : Çek iptal ve ödemeden men kararı talebimizden ibarettir. 

OLAYLAR                                      :

Müvekkilim

a- Keşidecisi olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 1.000,00 TL bedelli çek numaralı,

b- Keşidecisi VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI ÇAYIROVA şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 2.250,00 TL bedelli çek numaralı,

c- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 1.500,00 TL bedelli çek numaralı,

d- Keşidecisi VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI ÇAYIROVA şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 3.000,00 TL bedelli çek numaralı, çeklerin zilyedidir. Ancak söz konusu çekler, müvekkilimin rızası hilafına elinden çıkmıştır.

2. Müvekkilime ait özel eşyalarla birlikte zayii ettiği ve rızası hilafına elinden çıkan çekin karşılığı bankadan tahsil edilme tehlikesi bulunmaktadır.

Çeklerin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları,tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimin

a- Keşidecisi AN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 1.000,00 TL bedelli çek numaralı,

b- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  26.05.2017 keşide tarihli 2.250,00 TL bedelli çek numaralı,

c- Keşidecisi DÖN. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 1.500,00 TL bedelli çek numaralı,

d- Keşidecisi. NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ   olan HALK BANKASI şubesinden alınmış  31.05.2017 keşide tarihli 3.000,00 TL bedelli çek numaralı, çeklerin  ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Çek İptali Dava Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

 

DAVACI                         :  

DAVALI                          :   Hasımsız.

DAVA KONUSU           :   x Bankası ….şubesine ait kaybolan 10 adet meblağsız ve imzasız boş çek yaprağının iptali talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

x Bankası x Şubesine ait x numaralı boş çek sayfalarının içerisinde yer almış olduğu şahsıma ait çek koçanını kaybetmiş bulunmaktayım. Boş çek yapraklarının kötü niyetli insanların eline geçip kullanmaları ihtimaline binaen belirtmiş olduğum çek yapraklarının iptali için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                     :   Her türlü yasal delil   

SONUÇ ve TALEP       :   Yukarıda saydığım nedenlerle haklı davamın kabulü ile, belirtmiş olduğum 10 adet boş çek yaprağının iptaline  karar verilmesini, bu aşamada kötü niyetli 3.  Kişilerin çekleri kullanmaları ve  bankaya ibraz etmelerini önlemek amacıyla teminatsız ya da uygun görülecek teminat karşılığında  ihtiyati tedbir kararı verilmesi saygılarımla arz ederim.12.10.2018

                                                                                                               Davacı

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.