ÇEK İHTİYATİ TEDBİR DİLEKÇESİ

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO        :  ….

KONU                : İhtiyati tedbir talebimiz hakkındadır

                      Yukarıda esas numarası belirtilen dosya kapsamında biz her ne kadar dava dilekçemizde çek numarasını belirtmişsek de banka ismini sehven belirtmemişiz, bankanın Ziraat Bankası olduğunu bildiriyoruz. Ayrıca dilekçemiz ekinde çek fotokopisini de sunuyoruz.

                    Çekin ödeme gününe 7 gün gibi az bir süre kalmıştır. Bu sebeple İVEDİLİKLE öncelikle teminatsız, eğer sayın mahkeme aksi kanaatte ise %15 teminat karşılığında çeke ödeme yasağının konulmasını saygılarımızla talep ederiz.08.11.2018

                                                                                                        Davacı vekili

                                                                                                  Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Eki

numaralı çek fotokopisi

bir yorum bırakın