ÇEK İCRAYA NASIL VERİLİR / KOYULUR?

Çek ve Senette İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Alacağını tahsil edemeyen kişi elindeki çek veyahut senedi icraya koymak durumunda kalır. Bu duruma hukukta kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatmak denir. Alacaklının bu yolla takip yapabilmesi için alacağının mutlaka kambiyo senedine (çek, bono veya poliçe) dayanması gerekir. Alacak hem kambiyo senedine hem de rehne bağlanmış ise, önce rehne başvurma zorunluluğu işlerlik ka­zanmaz; alacaklı bunlardan dilediği yola başvurabilir.

Çek ve Senede Dayalı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Bu takip yolu alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. Takip talebi ile icra takibi başlatılırken gerekli icra harç ve giderleri vezneye yatırılır. Halk arasında bu durum “çek icraya nasıl verilir” soruları ile tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Kambiyo senetlerine ilişkin yola, ancak bu senedin yetkili hamili başvurabilir. Ayrıca alacaklı burada, kambiyo senedinin aslını takip talebine eklemek zorundadır. Fakat, kısmi ödeme halinde onaylı çek fotokopisi ile de takip yapılabilir.

Alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine vermemiş ise, borçlu şikayet yoluyla ödeme emrinin iptal edilmesini icra mahkemesinden isteyebilir. Borçlu 7 gün içinde şikayet yoluyla ödeme emrinin iptali istememiş ise daha sonra ödeme emrinin iptalini isteyemez.

İcra Dairesinin Çek Üzerinde İncelemesi Gereken Hususlar

İcra dairesi burada aşağıdaki hususları incelemek zorundadır:

  • Senedin kambiyo senedi olup olmadığını,
  • Vadesinin gelip gelmediğini,
  • Alacaklının bu yolla takip yapma hakkının bulunup bulunmadığını,
  • Gerekiyorsa ödememe protestosu çekilip çekilmediğini,
  • Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenip eklenmediğini incelemek zorundadır.

Çek Borçlusuna Ödeme Emri Gönderilmesi

Takip talebini alan icra dairesi burada borçluya hemen bir ödeme emri düzenleyip gönderir. Borcun ve ta­kip masraflarının 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi öde­me emrinde belirtilir. Burada borcu ödeme süresi ve dolayısıyla mal beyanında bulunma süresi 10 gündür. Ödeme emrini alan borçlu burada da imzaya ve borca itiraz şeklinde, ödeme emrine itiraz edebilir. Ancak bu itiraz, genel haciz yolundaki itirazdan oldukça farklıdır. Bu hususu çek ve senede karşı itiraz adlı yazımızda ayrıca incelemiş bulunmaktayız.

Konuyla İlgili Diğer Makalelerimiz:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:42

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.