ÇEK İCRAYA NASIL VERİLİR / KOYULUR?

Tem 15, 2018 | İcra Hukuku

Çek ve Senette İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Alacağını tahsil edemeyen kişi elindeki çek veyahut senedi icraya koymak durumunda kalır. Bu duruma hukukta kambiyo senedine dayalı icra takibi başlatmak denir. Alacaklının bu yolla takip yapabilmesi için alacağının mutlaka kambiyo senedine (çek, bono veya poliçe) dayanması gerekir. Alacak hem kambiyo senedine hem de rehne bağlanmış ise, önce rehne başvurma zorunluluğu işlerlik ka­zanmaz; alacaklı bunlardan dilediği yola başvurabilir.

Çek ve Senede Dayalı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

Bu takip yolu alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlar. Takip talebi ile icra takibi başlatılırken gerekli icra harç ve giderleri vezneye yatırılır. Halk arasında bu durum “çek icraya nasıl verilir” soruları ile tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Kambiyo senetlerine ilişkin yola, ancak bu senedin yetkili hamili başvurabilir. Ayrıca alacaklı burada, kambiyo senedinin aslını takip talebine eklemek zorundadır. Fakat, kısmi ödeme halinde onaylı çek fotokopisi ile de takip yapılabilir.

Alacaklı kambiyo senedinin aslını icra dairesine vermemiş ise, borçlu şikayet yoluyla ödeme emrinin iptal edilmesini icra mahkemesinden isteyebilir. Borçlu 7 gün içinde şikayet yoluyla ödeme emrinin iptali istememiş ise daha sonra ödeme emrinin iptalini isteyemez.

İcra Dairesinin Çek Üzerinde İncelemesi Gereken Hususlar

İcra dairesi burada aşağıdaki hususları incelemek zorundadır:

  • Senedin kambiyo senedi olup olmadığını,
  • Vadesinin gelip gelmediğini,
  • Alacaklının bu yolla takip yapma hakkının bulunup bulunmadığını,
  • Gerekiyorsa ödememe protestosu çekilip çekilmediğini,
  • Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenip eklenmediğini incelemek zorundadır.

Çek Borçlusuna Ödeme Emri Gönderilmesi

Takip talebini alan icra dairesi burada borçluya hemen bir ödeme emri düzenleyip gönderir. Borcun ve ta­kip masraflarının 10 gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi öde­me emrinde belirtilir. Burada borcu ödeme süresi ve dolayısıyla mal beyanında bulunma süresi 10 gündür. Ödeme emrini alan borçlu burada da imzaya ve borca itiraz şeklinde, ödeme emrine itiraz edebilir. Ancak bu itiraz, genel haciz yolundaki itirazdan oldukça farklıdır. Bu hususu çek ve senede karşı itiraz adlı yazımızda ayrıca incelemiş bulunmaktayız.

 

Konuyla İlgili Diğer Makalelerimiz:

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.