Category Archives: YARGITAY KARARLARI

Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dava Dilekçesi Örneği

0

Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması Dava Dilekçesi …  SAYIN HAKİMLİĞİNE   DAVACI :   VEKİLİ :   Adres girilmemiş DAVALI :   DAVA KONUSU : Yönetim planında değişiklik yapılması istemidir.  AÇIKLAMALAR : 1-Davacı müvekkil, …  ilçesi, …  mahallesi, …  sokakta bulunan; tapuya …  ada ve …  parsel numarasıyla kayıtlı …  apartmanında,   … numaralı bağımsız […]

Continue Reading...

Bilirkişi Alım İlanı Örneği -2018

0

T.C. EDİRNE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İ L Â N             Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Edirne ili ve yargı çevremize bağlı Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra […]

Continue Reading...

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi

0

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir Dilekçesi … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                                                      DAVACI                                : DAVALI                                : KONU                                    : Kişilik haklarına yapılması muhtemel saldırı karşısında tedbir alınması talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALARIMIZ        : 1 – Davalı … …, kapağında müvekkilin resminin bulunduğu kitabı basılmak üzere matbaaya vermiş ve piyasaya sürmeye hazırlanmaktadır. 2 – Adı geçen kitabın kapağında bulunan fotoğraf müvekkilin özel hayatında çekilmiş bir fotoğraftır ve yayınlanması […]

Continue Reading...

İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti Nedir, Kime Aittir, Nasıl İcra Edilir?

0

İlamda Yer Alan Vekalet Ücreti ve İcrası Mahkeme kararında hükmedilen vekalet ücretini tahsil ve icra etmeye yetkili kişi davada yer alan asil taraftır. Yani avukatın temsil ettiği kişi veya kurum söz konusu vekalet ücretine dair ilamı icraya koyabilecektir. İlam Vekalet Ücreti Kime Aittir? Mahkeme ilamında lehine vekalet ücretine hükmedilen taraf “davalı veyahut davacı”dır. Her ne […]

Continue Reading...

Resmi Evrakta Kırmızı Kalem Kullanılır Mı?

0

Resmi Evrakta Kırmızı Kalem Kullanılır Mı? “Kırmızı kalem ile imza atma” uygulamada karşımıza çok çeşitli sorunlar ile çıkmaktadır. Kırmızı kalem ile atılan imza geçerli midir? Resmi evrakta kırmızı kalem kullanmak mümkün müdür? Özel sözleşmelerde kırmızı kalem kullanılabilir mi? Sorularının cevaplarını inceleyeceğiz. Sözleşme ve Özel Evrakta Kırmızı Kalem Kullanma Kullanılan kalemin renginin bir hukuki sözleşmenin “yazılılık” […]

Continue Reading...

FSEK 62. Madde

0

FSEK 62. Madde Caiz olan haller: Madde 62 – Aşağıdaki hükümler dairesinde: 1. Alenileşmiş bir eserin müsveddesi veya aslı; 2. Yayımlanmış bir eserin çoğaltılmış nüshaları; 3. Eser sahibinin korunmaya layık olan manevi menfaatlerini ihlal etmemek şartiyle alenileşmiş bir eser üzerindeki mali hakları; 4. Eser sahibinin mali haklara dair hukuki muamelelerden doğan para alacakları; Kanuni veya akdi […]

Continue Reading...

BOŞANMA DAVASINDA NİSPİ HARÇ YARGITAY KARARI

1

BOŞANMA DAVASINDA NİSPİ HARÇ YARGITAY KARARI    Yargıtay       Hukuk Dairesi Esas : 2016/5078 Karar : 2017/5338 Tarih : 04.05.2017                 Özet: Dava evliliğin boşanma ile sona ermesinden sonra açılmış bulunan maddi ve manevi tazminat (TMK m.174/1-2) ile yoksulluk nafakası (TMK m.175) taleplerine ilişkindir. Boşanma davası içerisinde harca tabi olmadan istenebilecek tazminat ve […]

Continue Reading...

DELİL OLARAK SES KAYDI VEYA VİDEO KABUL EDİLEBİLİR Mİ?

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. DELİL OLARAK SES KAYDI VEYA VİDEO KABUL EDİLEBİLİR Mİ? İspat, hukuk sisteminin maddi olayın ağırlığını belirleyen bir kurumdur.Hukuk sisteminin en önem arz eden parçasıdır.Söz konusu uyuşmazlıkta, çekişmeyi sonlandıracak yegane […]

Continue Reading...

TAHLİYE DAVASI-SÜRELERİN KANITLANMASI

0

Not: Her uyuşmazlık kendine özgü farklılıklar taşımaktadır.Her tazminat davası süreci kendisine özerk bir nitelik taşır.Bu nedenle tarafımızla iletişime geçerek detaylı bilgi ve olayınıza uygulanabilecek prosedürü öğreniniz. T.C. YARGITAY, 6.Hukuk Dairesi, Esas:  2013/2276, Karar: 2013/5165, Karar Tarihi: 25.03.2013 KONU: TAHLİYE DAVASI – DAVACILARIN İDDİA ETTİKLERİ KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİNİ VE SÜRESİNİ KANITLAMAK ZORUNDA OLDUĞU – DAVA AÇMA SÜRESİNİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN […]

Continue Reading...

LEHE OLAN YASANIN GERİYE YÜRÜMESİ YARGITAY KARARI

1

LEHE OLAN YASANIN GERİYE YÜRÜMESİ MAHMUT MANBAKİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2012/731) I.        BAŞVURUNUN KONUSU 1.       Başvurucu, mevzuata aykırı şekilde tütün satışı yapmasından ötürü verilen idari para cezasının kesinleşmesinden sonra lehe olarak yeniden düzenlenen ilgili kanun hükmünden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddedildiğini, bu nedenle Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. …… Nitekim Anayasa Mahkemesi de […]

Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden