Vergi Hukuku Avukatlığı Kategorisi

KDV Alacağına Haciz Talebi Müzekkeresi

KDV Alacağına Haciz Talebi Müzekkeresi

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı XXX Vergi Dairesi Başkanlığı KDV İade İncelemeleri Grup Başkanlığı İLGİ    : (a)   (b) KONU :  XXX Vergi Dairesi mükellefi firmasının söz konusu vergi dairesindeki hak ve alacaklarına (KDV İade alacakları dahil) haciz konulması için defalarca haciz müzekkeresi gönderilmesine rağmen ilgili kurum "borçlunun dairemiz nezdinde KESİNLEŞMİŞ herhangi bir hak ve alacağı bulunmamaktadır." şeklinde KDV iade alacağının henüz kesinleşmediğini iddia...

daha fazla bilgi edinin
Sakıncalı Mükellefler Listesine İtiraz

Sakıncalı Mükellefler Listesine İtiraz

ADANA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR DAVACI: VERGİ NO: DAVALI: ... VERGİ DAİRESİ KONU : ... Vergi Dairesinin , firmamız hakkında herhangi bir soruşturma veya karar bulunmadığı halde subjektif bir değerlendirmeye dayalı olarak , sakıncalı Mükellefler listesine dahil edilmesine ilişkin uygulamasının kaldırılması için YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ve sakıncalı mükellefler listesinden çıkarılmamıza karar verilmesi talep edilmektedir. HUKUKİ...

daha fazla bilgi edinin
Damga Vergisi İptal Dilekçesi

Damga Vergisi İptal Dilekçesi

Damga vergisinin ödenmemesi nedeniyle vergi cezası gündeme gelir. Damga vergisi nedeniyle gelen ceza nasıl iptal ettirilir? Bu cezaya nasıl itiraz edilir? Bu yazımızda Avukat Saim İncekaş tarafından detaylıca ele alındı. NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI                                          : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. VEKİLİ                                            : KARŞI TARAF (DAVALI)            : ...Vergi Dairesi Başkanlığı/…Vergi Dairesi Müdürlüğü  DAVA KONUSU VERGİ/CEZA...

daha fazla bilgi edinin
Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme – Danıştay Kararı: 9D E. 2015/13104 K. 2019/2213

Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme – Danıştay Kararı: 9D E. 2015/13104 K. 2019/2213

Damga Vergisinin İadesi İsteminde Başvuru Süresi Yönünden İnceleme T.C.DANIŞTAY9. DAİRE E. 2015/13104K. 2019/2213T. 20.5.2019 İSTEMİN KONUSU : İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nin 26/06/2015 tarih ve E:2015/1512, K:2015/1844 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları Tedarik Kısmı; 6. Kısım tarafından davacının içinde bulunduğu iş ortaklığına ihale edilen "İstanbul...

daha fazla bilgi edinin
Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi

Özel Usulsüzlük Vergi Cezasına İtiraz Dilekçesi  X VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Yürütmeyi Durdurma İstemlidir DAVACI            :  DAVALI            :  KONU              : X Vergi Dairesi Müdürlüğünce adıma tanzim ve tebliğ olunan X gün ve X takip numaralı ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. ÖDEME EMRİNE  KONU VERGİ  :...

daha fazla bilgi edinin
Özel Usulsuzluk Cezası İptal Dilekçesi

Özel Usulsuzluk Cezası İptal Dilekçesi

X VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI                    : VERGİ KİMLİK NO          : VEKİLİ                     : Av. Saim İNCEKAŞ - Adana DAVALI                    : . VERGİ TARİHİ       : CEZANUMARASI  : CEZANIN NEVİ      : Özel Usulsüzlük Cezası (3074) CEZANIN DÖNEMİ           : CEZANIN MİKTARI         : VERGİLENDİRME DÖNEMİ: İHBARNAMESİNİN TEBLİĞ TARİHİ     : DAVANIN KONUSU           : 213 Sayılı V.U.K 353/1 Maddesi Müvekkil, yukarıdaki belirttiğimiz adreste Tekstil Ürünlerinin Ticareti...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.