Vekaletname Örnekleri

Avukata verilecek vekaletname örnekleri

Trafik Kazalarıyla Sınırlı Avukat Vekaletnamesi

VEKÂLETNAME VEKİL EDEN: VEKİL: Ruhsat sahibi  yada işleteni olduğum araçların karışmış oldukları trafik kazaları ile sınırlı olmak üzere, araçlarımda oluşan…

22 Mart 2021

Vekaletname ergin olmayan çocuğu temsilen kayyım tarafından düzenlenmiş bir vekaletname olmalıdır- Yargıtay Kararı

Vekaletname ergin olmayan çocuğu temsilen kayyım tarafından düzenlenmiş bir vekaletname olmalıdır

2 Mayıs 2020

Avukat Tapu Vekaletname Örneği

Avukat Tapu Vekaletname Örneği GENEL VEKALETNAME YETKİLERİ Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilcümle dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı…

4 Ağustos 2019

Miras Davası İçin Avukata Verilmesi Gereken Vekaletname Örneği

Miras Davası İçin Avukata Verilmesi Gereken Vekaletname Örneği

20 Mayıs 2019

Avukata Verilen Genel Vekaletname Örneği

Avukatlara verilen Vekalename Örneği -1- T.C. ADANA NOTERLİĞİ ADANA .... NOTERİ: VEKÂLETNAME No: 115.. VEKİL EDEN : İsim, Adres VEKİL         …

21 Kasım 2018

İnşaat Vekaletname Örneği

İnşaat Vekaletname Örneği - İnşaat Vekaletnamesi Nasıl Olmalıdır? DÜZENLEME   ŞEKLİNDE GENEL VEKALETNAME Birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere …………….yılı ……ayının…

6 Mart 2018