Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Vekaletname Örnekleri

Avukata verilecek vekaletname örnekleri

Avukat Tapu Vekaletname Örneği

Avukat Tapu Vekaletname Örneği GENEL VEKALETNAME YETKİLERİ Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilcümle dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı…

4 Ağustos 2019

Miras Davası İçin Avukata Verilmesi Gereken Vekaletname Örneği

Miras Davası İçin Avukata Verilmesi Gereken Vekaletname Örneği

20 Mayıs 2019

Avukata Verilen Genel Vekaletname Örneği

Avukatlara verilen Vekalename Örneği -1- T.C. ADANA NOTERLİĞİ ADANA .... NOTERİ: VEKÂLETNAME No: 115.. VEKİL EDEN : İsim, Adres VEKİL         …

21 Kasım 2018

İnşaat Vekaletname Örneği

İnşaat Vekaletname Örneği - İnşaat Vekaletnamesi Nasıl Olmalıdır? DÜZENLEME   ŞEKLİNDE GENEL VEKALETNAME Birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere …………….yılı ……ayının…

6 Mart 2018