Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Şu kategoriyi inceliyorsunuz:

Teknik anlamda hukuk problemleri parçalara ayırma sanatıdır. Çözümsüz problem yoktur, bileşenlerine ayrılmamış problem vardır. İyi ifade edilmiş bir problem, yarı yarıya çözülmüş demektir. En nihayetinde insanların yanılgısı, karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce, çözümleri istemeleridir.

İçerikler

Vekalet ücreti alacağı davasına cevap

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE DOSYA NO: CEVAP VEREN DAVALI: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Aleyhimde açılan davaya karşı ilk itirazlarım ile cevaplarım ve delillerimin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- YETKİİTİRAZIM:...

Vekalet İlişkisi Ölümle Son Bulur Mu?

Vekalet ilişkisi ölümle son bulur. Sözleşmeden veya işin özelliğinden anlaşılamadığı takdirde vekâlet ölümle son bulur. Yargıtay'ın bu yöndeki kararı şu şekildedir: Davacı M.H.E.’nin 1.11.1990 tarihinde öldüğü, davalının karar düzeltme dilekçesine eklediği veraset...

Kötü niyet konusunda davacı tanık dinletebilir

Kötü niyet konusunda davacı tanık dinletebilir. Yargıtay kötü niyetin ispatında tanık dinletilmesini hukuka uygun bulmuştur. Kötü niyetin ispatı için tanık dinletmenin hukuka uygun olduğu Yargıtay'ın şu kararında benimsenmiştir: Davalı vekil eden, bu satış vaadi...

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması

Vekâlet sözleşmesi büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme yükümlülüğünden doğar. Aynı zaman vekil görevini yaparken sadakat ve özen gösterme...

blank

♦ Bu kategori ile ilgili kanunlar:

blank 

♦ İlgili diğer kategoriler:

blank

♠ Kanun Keşfet:

blank

♠ Kategori Keşfet:

Çalışma Müzik Listesi: Tıklayınız.

error: