Tüketici Hukuku Avukatlığı

Temmuz, 2021

 • 19 Temmuz

  Ayıplı Araç Dava Dilekçesi

  ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Tüketiciyi Koruma Kanundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) DAVA DEĞERİ : 79.076,52 TL (Fazlaya İlişkin Dava ve Talep Haklarımızı Saklı Tutarak Şimdilik) KONU : Davalı Taraftan Satın Alınan Aracın Ayıplı Olması Nedeni İle Aracın Ayıpsız Misliyle …

 • 13 Temmuz

  Klonlanmış Cep Telefonu Tüketici Mahkemesine Şikayet

  blank

  ADANA VALİLİĞİ TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURU TARİHİBAŞVURU NUMARASIBAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ T.C Kimlik NoAdı Soyadı BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İl/İlçeAdresiTebligat İl/İlçeTebligat AdresiTelefon NumarasıElektronik Posta ŞİKAYET EDİLEN BİLGİLERİ Adı/ÜnvanıVergi Numarasıİl/İlçeAdresiTelefonuFaksı UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER: Uyuşmazlık Konusu Klonlanmış imei telefon satışıUyuşmazlık Bedeli* …………… TLBaşvuru Sahibinin Talebi Ayıplı malın bedelinin yasal faizi …

 • 9 Temmuz

  Nakil Sonrası Ödenen Parayı Geri İade Etmeyen Okula Karşı Açılacak Dava

  blank

  ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA DEĞERİ : 15.516,90 TL (faiz ve masraflar hariç) DOSYA NO : ADANA ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ …… E. KONU : Borçlunun itirazının iptali ile takibin devamına, faiz ve % 20’den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesidir. AÇIKLAMALAR : Müvekkil …

 • 7 Temmuz

  Sipariş Edilen Ürünün Resimdekiyle Aynı Çıkmaması Nedeniyle Ürünü İade Talebi

  blank

  KARGO DANIŞMANLIK REKLAM İNŞAAT VE HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NE TALEP EDEN : VEKİLİ : KONU : Müvekkilimizin siparişte vermiş olduğu ürün ile kargo ile gelen ürünün aynı olmaması sebebiyle ödediği bedel 159,00 TL’nin aşağıda bildirilen iban numarasına ödenmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ………… adresinden …….ikili Telve-Türk Kahvesi Makinesi …

Haziran, 2021

 • 16 Haziran

  TOKİ Tarafından Alınan Haksız Masrafın İadesi Davası

  blank

  ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA DEĞERİ : KONU : TOKİ tarafından masraf adı altında alınan haksız kesintinin iadesi istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilimize ait …. İli, …. İlçesi, …ada, …pafta, ….parselde kayıtlı bulunan taşınmazının TOKİ tarafından kamulaştırılması sonucu,(EK-1) müvekkil ile TOKİ arasında kamulaştırma karşılığında …

 • 10 Haziran

  Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ: DAVALI : D.KONUSU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ayıplı maldan kaynaklanan şimdilik 1.700 TL maddi tazminat ile 500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsili istemidir. HARCA ESAS : 2.200 TL (Kısmi Dava) AÇIKLAMALAR : 1– Müvekkil davalı ………. marka çamaşır makinesi almıştır. …

Mayıs, 2021

 • 19 Mayıs

  Tüketici Hakem Heyeti Menfi Tespit Talepli Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA SEYHAN KAYMAKAMLIĞI’NA (Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na) İCRA DOSYA NO: DAVACI : Vekili : DAVALI : Vekili : KONU : Menfi tespit talebi AÇIKLAMALAR : Esas numarası yukarıda verilen dosyada müvekkilime kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Bahse konu emre yazılı senedin …

Nisan, 2021

 • 15 Nisan

  Ürün İadesi Konulu İhtarname

  blank

  İHTARNAME İHTAR EDEN: Adres: MUHATAP: Adres : KONU :Tarafıma fatura edilen ürünlerin iadesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1-) Tarafımın yayınevinizden talep etmiş olduğu örnek olarak değerlendirilen bedelsiz kitapların gönderilmesi hususunda firmanızla iletişime geçilmiş olup, firmanız talep ettiğimiz ortaokul düzeyli ürünlerin aksine tarafımızca satışı mümkün olmayan Kpss ve benzeri düzeyde kitaplar göndermiş …

 • 11 Nisan

  Devre Tatil Cayma Hakkı İhtarname Örneği

  blank

  ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE İHTAR EDEN: MUHATAP: İHTARIN KONUSU: Tarafınızla imzaladığım sözleşme tarihi ….. olan Devre Mülk/Devre Tatil Sözleşmesinin feshedilmesi /cayma hakkımın bildirilmesinden ibarettir. AÇIKLAMALAR: Sayın muhatap, 1.Tarafınızla 14.01.2021 tarihinde A sözleşme numaralı A Tatil Üyelik Sözleşmesi (Devre tatil Üyelik (Satış) Sözleşmesi) imzaladım. Devre tatil üyelik sözleşmesi uyarınca şirketinize 1.200,0 TL …

 • 9 Nisan

  Hakem Heyeti Başvurusuna Cevap Dilekçesi

  blank

  ADANA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA SAYI: CEVAP VEREN: VEKİLİ: ŞİKAYETÇİ: KONU: Yapılan şikayete ilişkin cevaplarımızın bildirilmesidir. AÇIKLAMALAR  1) Şikayetçi, ikame araca ödediği 4 günlük 720 TL ücretin iadesini istemektedir. Buna ilişkin şikayette bulunmuştur. 2) … Yardım ve Destek Hizmet AŞ, şikayetçiye tahsis edilmek üzere, … Turizm Taş. Yat. San. …

Mart, 2021

 • 28 Mart

  Bankayı Tüketici Hakem Heyetine Şikayet

  blank

  T.C.ADANA VALİLİĞİADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜADANA TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİNE ŞİKAYET EDEN: ADRESİ: ŞİKAYET EDİLEN: … Genel Müdürlüğü ADRESİ: ŞİKAYET KONUSU: … akşamı Twitter platformunda … sitesinin logolarını kullanan orijinal web sayfası tarafından uğradığım dolandırıcılık hk. ŞİKAYETİN DEĞERİ: AÇIKLAMALAR: HEYETİN GÖREV ve YETKİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında …

 • 7 Mart

  Kiralık Araçtaki Arızaya İlişkin Bilirkişi Raporuna İtiraz

  blank

  ADANA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: Bilirkişi Raporuna İTİRAZ EDEN TARAF: VEKİLİ: TESPİT İSTEYEN: VEKİLİ: KONU: Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.        AÇIKLAMALAR: … tarihli bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Şöyle ki; 1. Müvekkil şirketin … tarihinde Yüklenici ile arasında Binek Tipi Araç Kiralama Hizmetleri sözleşme ilişkisi kurulmuştur. Sözleşme kapsamınca aynı marka ve …

 • 1 Mart

  Taşınmazdaki Ayıp İhtarnamesi

  blank

  İHTARNAME Keşideci: Vekili: Muhatap: Konu: Müvekkile  ait … adresinde bulunan taşınmazının eksik ve özensiz yapımıyla ilgili ortaya çıkan ayıplarının ihbarı, bu hususta taşınmazın kusurlarının tespiti ve ücretsiz onarılmasını talep ettiğimiz dilekçe/ihtarnamenin sunumudur. Açıklamalar : Müvekkil  2018 yılı Ocak ayında tapuda satış işlemi yapılarak yukarıda belirtilen adreste bulunan taşınmazı satın aldığını, sizin …

Şubat, 2021

 • 28 Şubat

  Ayıplı Mal Satış Sözleşmesi

  blank

  SÖZLEŞME Satıcı Ad Soyad    : Alıcı Ad Soyad    : 1- Sözleşmenin Konusu: Bu sözleşmenin konusu kararlaştırılan malın satıcı tarafından alıcıya satılması ve kararlaştırılan bedelin alıcı tarafından satıcıya ödenmesidir. 2-Sözleşme konusu taşınırın özellikleri ve bedeli Sözleşme konusu taşınır malın özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir; Sözleşme bedeli taraflarca 15.000 TL olarak kararlaştırılmıştır. 3- …

 • 16 Şubat

  KM’si Düşürülmüş Araç Davasına Cevap

  blank

  ADANA 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DOSYA NO: Cevap Veren DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: KONU: Davaya karşı cevaplarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR:               Davacı tarafın  öne sürdüğü iddia ve ithamların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Şöyle ki; 1-) Davacı tarafça … tarihli ihtarnamede belirtilen başta aracın bedeli hususunda olmak üzere yöneltilen itham ve iddialar gerçeği …

 • 4 Şubat

  Sahte Mobilyanın Tespiti Davası

  blank

  ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE TESPİT TALEP EDEN         VEKİLİ: ALEYHİNE  TESPİT TALEP EDİLEN    : KONU: Delil tespiti talebimizdir. AÇIKLAMALAR Tespit talep eden müvekkil koltuk takımı satın almak üzere araştırma yaparken, adı altında satış yapan, aleyhine tespit talep edilen şirkete ait mağazadan bir koltuk takımı beğenmiştir. … model bir adet üçlü …

 • 3 Şubat

  Ayıplı Mal Noter İhtarname

  blank

  İHTARNAME İHTAR EDEN          : ADRES : MUHATAP              : KONU                       : Müvekkilin tarafınızdan satın almış olduğu plakalı ayıplı aracın ayıplı olmasından dolayı bedelden indirim talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Sayın Muhatap; …..plakalı ………Marka 2010 Model aracı 17.07.2020 tarihinde….  Noterliğinde gerekli işlemler yapılarak tarafınızdan satın almıştır. 2- Satım konusu aracın üzerinde aracın km’si …

Ocak, 2021

 • 21 Ocak

  Ayıplı Mal Bedel İadesi Davası Dilekçesi

  blank

  ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU: Malın Ayıplı Çıkması Nedeniyle İadesi ve bundan doğan şimdilik …… Türk Lirası alacağın teslim tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte bedelin tarafımıza ödenmesi talebinden ibarettir. Fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklıdır. AÇIKLAMALAR 1-) Müvekkil … ,29.09.2017 tarihinde mevcut plakası …….. olan, …

Kasım, 2020

 • 23 Kasım

  Ayıplı Mal İhtarnameye Cevap Dilekçesi

  blank

  İHTARNAME’YE CEVAP İhtarnameye Cevap VEREN: VEKİLİ: Muhattap: Konu: … Noterliği … yevmiye numaralı ve … keşide tarihli ihtarnamenize karşı cevap ve itirazlarımızdır. Açıklamalar               : Sayın Muhatap, tarafınızca keşide edilen, … Noterliği … yevmiye numaralı ve … keşide tarihli ihtarnamesi müvekkil tarafından tebellüğ edilmiş olup; …

 • 19 Kasım

  İnternet Bankacılığı Güvenlik Zafiyeti Nedeniyle Dava Açılabilir Mi?

  blank

  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: Davacı: Vekili: Davalı: Vekili: Konu: Cevaba cevap dilekçesi hk. Açıklamalar: Davalı banka tarafından sunulan internet bankacılığı işlemlerinin, olması gereken güvenlik kalitesi düzeyinden yoksun olduğunun, kötü niyetli şahısların banka müşteri bilgilerine ulaşabileceğinin veya güvenlik engellerini bir şekilde aşacağının, bunları önleyecek nitelikte güvenlik tedbirinin alınmamış olduğundan, …

 • 8 Kasım

  İlçe Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi

  blank

  T.C. … KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına ŞİKAYET   EDEN       : ……. KARŞI TARAF            : KONUSU                      :  SATIŞ KONU BİLGİSAYARIN ÜCRETİNİN ALINMASI ANCAK BİLGİSAYARIN GÖNDERİLMEMESİ AÇIKLAMALAR        : 24.09.2020 tarihinde çocuklarımın biriktirmiş olduğu  para ile pandemi ve uzaktan eğitim den dolayı ihtiyaçları olan bilgisayar almaya karar verdik. İnternette bütçemize uygun …

Ekim, 2020

 • 5 Ekim

  Bankayı Tüketici Haklarına Şikayet Dilekçesi

  blank

  Bankanın sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle Tüketici Hakem Heyetine şikayet edilmesi mümkündür. Bu aşamada “bankayı tüketici hakem heyetine şikayet” dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu yazımızda Adana’da yer alan avukatlardan Saim İNCEKAŞ tarafından bankayı tüketici haklarına ne şekilde şikayet edeceğiniz anlatılmış ve dilekçe örneği paylaşılmıştır. T.C. KAYMAKAMLIĞI’na     (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti İlçe Başkanlığı’na) …

Eylül, 2020

 • 8 Eylül

  Tüketici mahkemesi istinaf dilekçesi

  blank

  Tüketici mahkemesi istinaf dilekçesi

 • 8 Eylül

  Araçtaki Ayıpların Tespiti Nasıl Yapılır?

  blank

  Araçtaki Ayıp ve Tespit Edilmesi Büyük bir hevesle aldığınız aracınızda bir arıza yani hukuki anlamıyla bir ayıp mı çıktı? Böyle bir durum son derece heves kırıcı, ancak bir şekilde bu ayıbın giderilmesi için neler yapabileceğinizi düşünmekten başka da bir çareniz yok. Araçtaki ayıbın tespit edilmesi, giderilmesi sürecini en hızlı şekilde …

error: