Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakasına Cevap Dilekçesi

Tedbir Nafakasına Cevap Nasıl Verilir? Bu yazımızda kişinin aleyhine açılan tedbir nafakası davasına ne şekilde cevap vermesi gerektiğini, cevap dilekçesinin…

21 Eylül 2020

TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez- Yargıtay Kararı

TMK m. 197.hükmü kapsamında tayin edilen tedbir nafakasının gelecek yıllarda artırımına karar verilemez

28 Nisan 2020

Tedbir nafakasına ilişkin davalarda nafaka miktarı tayin edilirken eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiği gözetilmelidir- Yargıtay Kararı

Tedbir nafakasına ilişkin davalarda nafaka miktarı tayin edilirken eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiği…

28 Nisan 2020

Ayrı yaşamakta haklılık varsa bağımsız tedbir nafakası davasının kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Ayrı yaşamakta haklılık varsa bağımsız tedbir nafakası davasının kabulü gerekir

28 Nisan 2020

Nafaka davası yenilenmemişse davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Nafaka davası yenilenmemişse davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir

28 Nisan 2020

Nafaka Verilirken Çocuğun kimin yanında kaldığı dikkate alınarak karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Nafaka Verilirken Çocuğun kimin yanında kaldığı dikkate alınarak karar verilmelidir

28 Nisan 2020

Tedbir nafakasında istek olsa bile gelecek yıllarda artış miktarının karara bağlanması mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Tedbir nafakasında istek olsa bile gelecek yıllarda artış miktarının karara bağlanması mümkün değildir

28 Nisan 2020

Davacının yaptığı ödemeler takipten sonra ise takip alacaklısı olan davacının nafakaya ilişkin takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu kabul edilemez- Yargıtay Kararı

Davacının yaptığı ödemeler takipten sonra ise takip alacaklısı olan davacının nafakaya ilişkin takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu kabul edilemez

28 Nisan 2020

Tedbir Nafakasının Yoksulluğa Dönüşmesi-Nafaka İhlal-1 Ay Geçmesi Şartı-Yargıtay Kararı

Takip talebine konu alacağın ... ..., ... ... ... ve ... ... birikmiş toplam nafaka alacağı ile 07/05/2014 tarihinden itibaren…

16 Ocak 2020

Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği

Tedbir Nafakası Dilekçe Örneği -1- X AİLE MAHKEMESİ’NE                        …

30 Ekim 2019