Tapu-Gayrimenkul Hukuku Kategorisi

Tedbiren Geçit Hakkı Talebi

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİNE DOSYA NO: DAVACILAR: VEKİLİ: KONU: TEDBİREN GEÇİT İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. AÇIKLAMALAR: 1- Yukarıda numarası yazılı mahkemeniz dosyası mucibince tedbiren geçit hakkı istemimiz üzerine gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi...

daha fazla bilgi edinin

Tapu Şerh Kaldırma Dava Dilekçesi

ADANA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVALI: ADRES: DAVACI: DAVA KONUSU: TAPU ÜZERİNDEKİ ŞERHİN KALDIRILMASI TALEBİ AÇIKLAMALAR Ben davacı olarak davacı olduğum konu; Benim ………….. İLÇESİ ………….. MEVKİİ …. PAFTA NO, ….. PARSEL NO tapusuna kayıtlı taşınmazım...

daha fazla bilgi edinin

Bina Yıkım Durdurma Dilekçesi

....... MAHKEMESİNE  YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR DAVACILAR VEKİLLERİ  DAVALI: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜD.                   KONU: Deprem  sonucu  ağır  hasar  oluştuğuna ilişkin ....... tarihli tespitinin iptaliyle yürütmenin durdurulması...

daha fazla bilgi edinin

Tapuya Kira Şerhi Düşülmesi Dilekçesi

SEYHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE Adana İli, …………… ilçesi, Merkez Mahallesinde ………mevkiinde  kain ve tapunun …… parsel sayılı gayrı menkul üzerine ……  başlangıç ve tanzim  tarihli, … yıl süreli ve toplam kira bedeli …………… Bedelli, müvekkilim ……………….. ile kiraya veren mal sahibi...

daha fazla bilgi edinin
error: