Şirketler Hukuku Avukatlığı Kategorisi

Fatura Konusu Malların Elden Teslimi Yazılı Delille İspatlanabilir

Fatura Konusu Malların Elden Teslimi Yazılı Delille İspatlanabilir

Fatura Konusu Malların Elden Teslimi Yazılı Delille İspatlanabilir: Davalı vekili; dava konusu malların, davacıya ait işyerinde kullanılmak üzere o dönemde davacı şirket yetkilisi olan … tarafından satın alındğını ve malların elden teslim edilmesine rağmen bedellerinin ödenmediğini bildirerek, davanın reddini istemiştir.Mahkemece, toplanan delillere göre, davalının ticari ilişkiyi ve mal teslimini yazılı delille ispatlayamadığı davacı vekilinin muvafakat etmemesi nedeniyle dava konusu borcun...

daha fazla bilgi edinin
Banka Müdürünün Elden Aldığı Parayı Zimmetine Geçirmesi

Banka Müdürünün Elden Aldığı Parayı Zimmetine Geçirmesi

Banka Müdürünün Elden Aldığı Parayı Zimmetine Geçirmesi: Mahkemece, davalı Banka müdürünün davacı ile iş birliği içerisinde banka aleyhine eylemlerde bulunarak zarara uğratma maksadı ile böyle bir işe giriştikleri yönünde ispat sağlanamadığı, davalı Banka müdürünün olay tarihinde davacıdan bankaya yatırılmak üzere getirilen parayı elden teslim aldığı, sistemde sorun olduğunu söyleyerek kendisine dekont vermediği, daha sonraki tarihlerde de yine bankaya ait olan bir hesap cüzdanına daktilo ile...

daha fazla bilgi edinin
Emlakçı Aracılık Sözleşmesi

Emlakçı Aracılık Sözleşmesi

ÖZEL HİZMET SÖZLEŞMESİ  HİZMET VEREN: ARACI KURUM: ... Emlakçılık Hizmetleri Tic. Ltd .Şti. HİZMET ALAN : KONU: ... yüzölçümlü muhtelif parsellerin birleştirilerek ... kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde kat karşılığı modeliyle yapılandırılması planlanan yerin anlaşmasının veya satışının yapılmasının sağlanması. AÇIKLAMALAR Yukarıda yazılı parseli ve parselin temsilcilerini ... Aracılık Hiz. Tic. Ltd. Şti. temsilcileri  …’ın aracılık hizmeti ile buldum. Bu parselde hak sahibi olan...

daha fazla bilgi edinin
Kefalet İhtarına Cevap Nasıl Verilir?

Kefalet İhtarına Cevap Nasıl Verilir?

ADANA … NOTERLİĞİ'NE Keşideci: Muhatap: Konu: Adana … Noterliği yevmiye numaralı ihtarnamenize cevaplarımızdan ibarettir. Açıklamalar Sayın muhatap  Adana Noterliği 0Yevmiye Numaralı ihtarname ile … SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ'nin borçları dolasıyla Kefil /ipotek veren/rehin veren sıfatı iddiasıyla tarafıma ihtarname gönderilmiş ise de adı geçen firmayla şahsım arasında herhangi bir kefalet bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca Adı geçen firmada herhangi bir hissedarlığım kalmadığı gibi bu zamana...

daha fazla bilgi edinin
Markanın hükümsüzlüğü dava dilekçesi örneği

Markanın hükümsüzlüğü dava dilekçesi örneği

Hukuk aykırı bir şekilde marka kullanılması durumunda bu markanın hükümsüzlüğü davası açılabilir. Aşağıda markanın hükümsüzlüğü davası sürecini ve dava dilekçesini sizlerle paylaştık. BAKIRKÖY ( ) FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI     : VEKİLİ       DAVALI     : KONU         : Davalının 11.10.2010 başvuru tarihi, 2010/64859 nolu ‘semsür dünyayı saran lezzet   lezzet mehmet müslüm...

daha fazla bilgi edinin
Tüzel Kişinin Erişimin Engellenmesi Talebi Geçerli Olur Mu?

Tüzel Kişinin Erişimin Engellenmesi Talebi Geçerli Olur Mu?

Bu yazımızda incelediğimiz Yargıtay kararında "marka hakkına saldırı olduğu gerekçesiyle 5651 sayılı yasaya dayanılarak erişim engellemesi kararı verilemez." konusunu ele aldık. Marka hakkının kopyalanarak İnstagram'da açılan sayfa üzerinde paylaşılması durumunda erişimin engellenmesi talebinde bulunulamaz. Bu davranış ancak marka hakkının ihlali suçunu oluşturur, burada tüzel kişilik olan markanın kişilik haklarının zedelendiği söylenemez. Şimdi kararı incelemeye geçelim. Yargıtay Kararı:...

daha fazla bilgi edinin
Tedarik Sözleşmesi Örneği

Tedarik Sözleşmesi Örneği

Tedarik Sözleşmesi Örneği TARAFLAR   TANIMLAR   İşbu Sözleşmede; SÖZLEŞME : EUROSERVE VE TEDARİKÇİ arasındaki, ………….. tarihli işbu TEDARİK SÖZLEŞMESİ’ni; EUROSERVE : EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. unvanlı şirketini; TEDARİKÇİ : OM – AR TEKSTİL  unvanlı şirketini; EUROSERVE GRUP : EUROSERVE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. ‘den başka EUROSERVE GÜVENLİK A.Ş.  şirketlerini; EMTİA : İşbu Sözleşmenin Ek.A’sında belirtilmiş Emtia ve Fiyat Listesindeki, EUROSERVE tarafından talep ve sipariş...

daha fazla bilgi edinin
Tedarik Sözleşmesi Örneği

Tedarik Sözleşmesi Örneği

Bu yazımızda tedarik sözleşmesinin nasıl hazırlanacağını ve örneğini Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla sizlerle paylaştık. Tedarik Sözleşmesi TARAFLAR MADDE 1 - İş bu sözleşme; Yetkilisi: ………  T.C.No:  (bundan sonra “Taahhüt eden” olarak anılacaktır) ile ÜNVANI     ADRESİ       V.D.  – V.D. NO     İLETİŞİM BİLGİLERİ   YETKİLİSİ   (bundan sonra “İş Sahibi” olarak anılacaktır) arasında yürütülen müzakereler neticesinde taraflar ortak kabulü ile yürürlük kazanmak üzere akdedilmiştir. Sözleşme...

daha fazla bilgi edinin
Broker Komisyon Sözleşmesi

Broker Komisyon Sözleşmesi

Bu yazımızda brokerlik hizmeti sağlayan kişinin ne şekilde komisyon sözleşmesi hazırlayabileceğini, sözleşme örneğini paylaştık. Adana avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından broker komisyon sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yazımızın devamında yer almaktadır. KOMİSYON PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR  2.SÖZLEŞME KONUSU ... ile ... firması arasında gerçekleşecek olan ... alım-satımı ile ilgili olarak kararlaştırılan komisyon bedeli olan, her bir kutu başına 0.45 USD(45 Cent) lik...

daha fazla bilgi edinin
Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi

Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi

Şirketler yaptıkları uluslararası sözleşmede birbirlerini aradan çıkarmama ve ifşa etmeme konulu gizlilik sözleşmesi yapmak isteyebilirler. Adana avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda gizlilik sözleşmesinin konusu, kapsamı ve nasıl hazırlanması gerektiği ele alınmıştır. Uluslararası Gizlilik Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? 15.09.2020 tarihinde bu sözleşmenin tarafları bilerek ve isteyerek bu sözleşmeyi akdedip, bu sözleşme ile sundukları bağlantıları, kaynakları, ücretleri, komisyonları ve...

daha fazla bilgi edinin
Bayilik Sözleşmesi Davasına Cevap ve Savunma

Bayilik Sözleşmesi Davasına Cevap ve Savunma

Bayilik sözleşmesine dayalı olarak açılan sözleşmenin feshi davasına cevap dilekçesi, savunması nasıl hazırlanır? Bayilik sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Sözleşmeye aykırılık söz konusu olduğunda taraflar bayilik sözleşmesini fesih etmek isterler. Bu yazımızda tam da bu konuya değinerek, bayilik sözleşmesi feshine karşı ne şekilde savunma yapılabileceği, cevap verilebileceği Avukat Saim İNCEKAŞ'ın katkılarıyla kaleme alınmıştır. ADANA ... ASLİYE HUKUK...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.