Sigorta Hukuku Kategorisi

Sigorta Pert Bedeli Raporu

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARINDA EKSPER RAPORLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN GENELGE EK 1 MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI EKSPERTİZ RAPORU (Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) (Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası)  ARA...

daha fazla bilgi edinin

Sigorta tahkim kararına itiraz

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İTİRAZ HAKEM HEYETİ’NE “Gönderilmek Üzere” SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA Başvuru No: Karar No: İTİRAZ EDEN: VEKİLİ: SİGORTA KURULUŞU : VEKİLİ: KONU: Hakem heyeti kararına itiraz ve sigorta kuruluşunun itirazına karşı cevap AÇIKLAMALAR 1-)...

daha fazla bilgi edinin

Maluliyet Tespiti Dava Dilekçesi

Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır ve dava dilekçesi nasıl hazırlanır? Bu yazımızda Adana Avukatlarından Saim İNCEKAŞ tarafından sizlerle paylaşıldı. Maluliyet Tespiti Nasıl Yapılır? NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Davacı            : Vekili              :...

daha fazla bilgi edinin

Sigortaya Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle İhtarname

ADANA ... NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDENLER                        :   VEKİLİ                                              : MUHATAP                                    :   KONU                                            : 2918 Sayılı Kanunun 97. Maddesi uyarınca...

daha fazla bilgi edinin

Sigortanın İlacı Karşılamaması Kararının İptali

ADANA (   ). İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE                                                                                                TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI                         : DAVALI                          : Sosyal Güvenlik Kurumu...

daha fazla bilgi edinin

Sigorta Şirketinin Rücu Talepli İhtarnamesine Cevap İhtarnamesi

Sigorta Şirketinin Rücu Talepli İhtarnamesine Cevap İhtarnamesi ADANA 2. NOTERLİĞİ’NE                                                                                                                               İHTARA CEVAP VEREN              :    VEKİLİ             ...

daha fazla bilgi edinin

SGK Cezai Şart Yargıtay Kararı

T.C.YARGITAYSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2014/9942Karar : 2014/10842Tarih : 27.05.2014 Yukarıda Tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup,...

daha fazla bilgi edinin

Sigorta Tahkim Komisyonu Islah Dilekçesi

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA BAŞVURU NO                     : ISLAH TALEBİNDE BULUNAN DAVACI          : VEKİLİ                                 : DAVALI                               : KONU                                   :X tarihli ve X tarihli...

daha fazla bilgi edinin

Sigorta Tahkime Başvuru Dilekçesi

Sigorta tahkim komisyonuna başvurmak için dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçenizde başvuru sebeplerinizi kısa ve öz bir şekilde belirtmelisiniz. Bu yazımızda Av. Saim İNCEKAŞ tarafından sigorta hakime başvuru dilekçesinin nasıl hazırlanacağı ve örnekleri...

daha fazla bilgi edinin

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? Araç sayısının artmasıyla birlikte kazalarda da artış görülmekte ve bunun doğal sonucu olarak da araç değer kaybı gündeme gelmektedir. Kusursuz olmasına rağmen aracında meydana gelen zararın araçta ortaya koyduğu...

daha fazla bilgi edinin

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi

Trafik Kazası Sigortaya Başvuru Dilekçesi -1- X SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE(Adres...) POLİÇE NUMARASI         : TALEPTE BULUNAN       : VEKİLİ                                 : Av. ADRES                                 : KONU                                   :...

daha fazla bilgi edinin

Bakıcı Gideri Nedeniyle Alacak Davası

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ADANA DAVACI                        :   VEKİLLERİ                   : Av. Saim İncekaş DAVALI                         : 1- Axa Sigorta A.Ş. 2- Güvence Hesabı DAVA KONUSU            ...

daha fazla bilgi edinin
error: