Sebepsiz Zenginleşme Kategorisi

Sebepsiz zenginleşmede temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilir

Sebepsiz zenginleşmede temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilir

Sebepsiz zenginleşmede temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilir: Haklı bir sebep olmaksızın başkası zararına mal edinen kimse, onu iade ile yükümlüdür. Düzenlenen 20.09.2005 tarihli harici satım sözleşmesi, taşınmazın devrini sağlamayan geçersiz bir sözleşmedir. Geçersiz sözleşmenin bulunması halinde taraflar aldıklarını birbirlerine geri vermek zorundadır. Sebepsiz zenginleşme kurumunun varlık sebebinde ise, haksız değer kaymalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Kural olarak, alıcı satışa...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz Zenginleşmede Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesine Gerek Yoktur

Sebepsiz Zenginleşmede Mirasçıların Davaya Dahil Edilmesine Gerek Yoktur

Özet: Vekilin satış parasını gerçekten az göstermesi nedeniyle, hissesine düşen bakiye satış bedeli karşılığının tahsili davasında, tüm paydaşların dava açmaları koşul değildir. Davacı, davalı M. ve dava dışı kişilerle, paydaşı oldukları taşınmazdaki paylarını birlikte davalı N.'ye sattıkların, satış pazarlığının davalı M. ile satıcı davacı N. ve O. arasında yapıldığını, tapudaki satışta satış bedelinin 10.000.000 lira olduğu söylenerek bu tutar üzerinden payı karşılığı kendisine ödeme...

daha fazla bilgi edinin
Evlilik Öncesi Yapılan Masraflar Boşanma Davasında İstenebilir Mi?

Evlilik Öncesi Yapılan Masraflar Boşanma Davasında İstenebilir Mi?

Diyelim ki evlilik öncesinde düğün, hediye, kredi kullanımı gibi harcamalarda bulundunuz. Evlendiniz ve eşinizle aranızdaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiniz. Böyle bir durumda evlilik öncesi yaptığınız harcamaları boşanma davasında tazminat olarak isteyebilir misiniz? Sorunun cevabı: Hayır. Bu tarz harcamalar boşanma davasında istenemez. Bu harcamalar ayrı bir alacak davası açarak şartları varsa istenebilir. Yargıtay bu konuyu şu şekilde açıklamıştır: "...Davacı-karşı...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı

Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı

TBK. m. 82 'de sebepsiz zenginleşme davası için, biri iki yıllık kısa, sübjektif ve nispi, diğeri de on yıllık uzun, objektif ve mutlak olmak üzere iki ayrı zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu süreler içinde dava açılmadığı takdirde sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hakkı, eksik borç halini alır. Bundan sonra alacaklı bu davayı açtığı zaman, sebepsiz zenginleşenin zamanaşımı defi ile karşılaşabilir ve bu durumda dava zamanaşımı nedeniyle reddedilir. İki Yıllık Zamanaşımı Süresi İki yıllık...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz Zenginleşme Defi Ne Demektir?

Sebepsiz Zenginleşme Defi Ne Demektir?

TBK. m. 82/2'ye göre zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf, talep hakkı zamanaşımına uğramış olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir. Böylece söz konusu madde, hakkı ihlal edilen kimse lehine süresiz bir sebepsiz zenginleşme defi tanımış bulunmaktadır. Ancak, bu hükmün sebebe bağlılık ilkesini kabul etmiş bir hukuk sisteminde ilke olarak pratik bir değeri yoktur. Zira böyle bir sistemde alacak ya geçerlidir; bu takdirde sebepsiz bir...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İtirazın İptali Davası

Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İtirazın İptali Davası

Sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak açılacak itirazın iptali davası nasıl ilerler? İtirazın iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanır, ne gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekir? Tüm bu sorular Avukat Saim İNCEKAŞ(Adana Avukatı) tarafından yazımızda ele alındı. Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı İtirazın İptali Dava Dilekçesi ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI(ALACAKLI)     : VEKİLİ                               : DAVALI(BORÇLU )         :                TALEP KONUSU              : Davalı...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi

Sebepsiz zenginleşme cevap dilekçesi

Sebepsiz zenginleşme konulu açılan bir davaya ne şekilde itiraz edilir ve cevap verilir? Av. Saim İncekaş sizler için bu konuyu ele aldı. Sebepsiz Zenginleşme Davasına Cevap Dilekçesi SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİME DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Davaya Cevaplarımız AÇIKLAMALAR: Müvekkilimiz, kira sözleşmesi ile ... İli, ... İlçesi, ... Köyü, ... mevkii ... pafta, ... ada, ... parsel deki taşınmazını davacı ... İletişim Hizmetleri A.Ş’ ye kiralamıştır. Müvekkil kira...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz Zenginleşme İhtarname Örneği

Sebepsiz Zenginleşme İhtarname Örneği

Sebepsiz zenginleşme nedeniyle ihtarname nasıl düzenlenir ve gönderilir? Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından bu yazıda ele alındı. Sebepsiz Zenginleşme İhtarname ADANA ... NOTERLİĞİNE İHTARNAME İHTAR EDEN: VEKİLİ:   KARŞI TARAF: İHTARIN KONUSU: Arsa parası olarak yatırılan 29.850 (yirmi dokuz bin sekiz yüz elli) Türk Lirasının, arsa devrinin gerçekleşmemesi nedeniyle tarafımıza iadesi talebimizden ibarettir.   AÇIKLAMALAR    : Sayın muhatap; müvekkilimiz tarafından … tarihinde şube kodu … olan...

daha fazla bilgi edinin
Daire Satış Sözleşmesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Daire Satış Sözleşmesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Daire Satış Sözleşmesi Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi ADANA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI:       VEKİLİ:         DAVALI:     DAVA:          Daire Satış Sözleşmesinin Geçersizliğinin Tespiti Ve Ödenen X TL’nin Sözleşme Tarihinden İtibaren İşleyecek En Yüksek Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Ve Geçen Süre İçerisindeki Zararların Tazmini Talebidir. DAVA DEĞERİ:...

daha fazla bilgi edinin
Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir – Yargıtay Kararı: Esas : 2004/947 Karar : 2004/3113

Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir – Yargıtay Kararı: Esas : 2004/947 Karar : 2004/3113

Sebepsiz zenginleşen taraf taşınmazı davacı kiraladıktan sonra, davacının yaptırdığı tesislerle birlikte satan eski maliklerdir T.C.YARGITAYONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ Esas : 2004/947Karar : 2004/3113Tarih : 09.03.2004 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü. Davacı, eski maliklerden arsa...

daha fazla bilgi edinin
Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi

Poliçe Nedeniyle Sebepsiz Zenginleşme Dava Dilekçesi ADANA ... SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ :  Avukat Saim İncekaş DAVALI : DAVA KONUSU : ... . alacağın, ... tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte tahsili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkil, ... . alacağından dolayı borçlu ... 'den, ... tarihli, ... vadeli ... bedelli bir poliçe almıştır. (EK-1-Poliçe davacı vekili olarak avukat sıfatıyla tarafımızca sunulmaktadır.)   2- Sözü edilen, ... .'lik poliçe, ......

daha fazla bilgi edinin