Nafakayı İhlal Ceza

Nafakayı İhlal Cezası, Nafakayı İhlali İcra Cezaya Şikayet

Nisan, 2021

 • 9 Nisan

  Nafakayı İhlal Cezasının Ödeme Nedeniyle Kaldırılması Talebi

  ADANA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA No: Yukarıda numarası verilmiş bulunan mahkemeniz dosyasından müvekkil sanık ………………’ un 2017 Şubat ve Mart aylarına ilişkin nafakaları ödememesi nedeniyle 3 ay tazyik hapsine karar verilmiştir. Ekte sunduğumuz dekonttan da anlaşılacağı gibi 2017 yılı Şubat ve Mart aylarına ilişkin nafakalar icra dosyasına ödenmiş …

Kasım, 2020

 • 1 Kasım

  İcra Ceza Nafaka Ödeme Beyan Dilekçesi

  blank

  İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: KONU:Suça konu nafakaların ödeme makbuzlarının ibrazıdır. AÇIKLAMALAR…: 1-Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz davada suça konu Ocak-Şubat 2020 aylarına ait nafakalar müvekkil tarafından ilgili icra dosyası banka hesabına yatırılmış olup,makbuz örneklerini ekli olarak ibraz ediyoruz. 2-Müvekkil; 15.10.2020 tarihinde 200,00 TL Ocak 2020 nafaka bedelini 15.10.2020 …

Nisan, 2020

Şubat, 2020

 • 29 Şubat

  Nafakayı İhlal Şikayetine Cevap Dilekçesi

  Nafakayı İhlal Şikayetine Cevap Dilekçesi

  Nafakayı İhlal Şikayetine Cevap Dilekçesi X İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   ESAS NO                              : MÜŞTEKİ                             : SANIK                                   : VEKİLİ                                   : KONU                                   : AÇIKLAMALAR  : 1-) Konya 4. İcra Ceza Mahkemesinde müvekkilimiz aleyhine, …  tarafından nafaka yükümlülüklerine uymamak nedeniyle şikayette bulunulmuştur. Müvekkilimiz ….. adına başlatılan bu şikayete itiraz ediyoruz. Şöyle ki; …

Ocak, 2020

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal Nedeniyle Şikayetin Şartları-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal Nedeniyle Şikayetin Şartları

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Suçun Öğrenildiği Tarih-Hak Düşürücü Süre-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal-Suçun Öğrenildiği Tarih-Hak Düşürücü Süre

 • 16 Ocak

  Nafaka Borcu Nafakayı İhlal Şikayetinde Yer Alan Aylara Yönelik Ödenmelidir-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafaka Borcu Nafakayı İhlal Şikayetinde Yer Alan Aylara Yönelik Ödenmelidir Şikâyet tarihinden sonraki döneme ait 3 aylık nafaka borcunu ifa ettiği bu haliyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Kanunun bu babında yazılı suçlardan takibi şikâyete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava ve bütün …

 • 16 Ocak

  Tedbir Nafakasının Yoksulluğa Dönüşmesi-Nafaka İhlal-1 Ay Geçmesi Şartı-Yargıtay Kararı

  blank

  Takip talebine konu alacağın … …, … … … ve … … birikmiş toplam nafaka alacağı ile 07/05/2014 tarihinden itibaren her ay 500,00 Türk Lirası tedbir nafakasının borçlu tarafından ödenmesi, şikayet konusu edilen borcun ise 2016 yılı Şubat ayı nafaka borcu olduğu, bu haliyle şikayetçi tarafın tedbir nafakasına ilişkin açılan …

 • 16 Ocak

  Nafaka Ödeme Emri Borçlu Eşe Tebliğ Edilmedikçe Nafakayı İhlal Cezası Oluşmaz-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafaka Ödeme Emri Borçlu Eşe Tebliğ Edilmedikçe Nafakayı İhlal Cezası Oluşmaz İcra ve İflas Kanununun cezaya ilişkin hükümlerinin uygulanabilmesi için, ceza hukuku açısından ve cezaların şahsiliği prensibinin bir gereği olarak öncelikle icra emrinin borçlu sanığa tebliğinin gerekmesi karşısında, yalnızca borçlu sanık vekiline icra emrinin tebliği ile yetinildiği gözetilmemiştir. İlgili yargıtay …

 • 16 Ocak

  Yoksulluk Nafakasına Dönüşen Tedbir Nafakası İcra Dosyasına Mahkeme Kararı Sunulup Borçlu Eşe Tebliği Sağlanmadan Nafakayı İhlal Şikayeti Yapılamaz-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafaka Takibinin Borçlu Eşe Tebliği Sağlanmadan Nafakayı İhlal Şikayeti Yapılamaz Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Ayvalık İcra Ceza Mahkemesinin 10/06/2016 tarihli ve 2016/49 esas, 2016/110 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 10/04/2017 …

 • 16 Ocak

  Adi Nitelikte Olan Birikmiş Nafakanın Talep Edilmesi Nafakayı İhlal Suçunu Oluşturmaz

  Esas 2016811 Karar 201618065 Tarih 16.05.2016

  Birikmiş Nafaka, Nafakaya Muhalefet Oluşturmaz Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli ve 2015/445 esas, 2015/970 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile …

 • 16 Ocak

  Birikmiş Nafaka Alacağına Dayalı Şikayet Nafakayı İhlal Suçunu Oluşturmaz

  blank

  Birikmiş Nafaka Şikayet Edilemez Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesi’nin 10/10/2013 tarihli ve 2013/329 esas, 2013/329 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 18/06/2016 gün ve 11683 sayılı kanun …

 • 16 Ocak

  Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir

  Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir-Yargıtay Kararı Esas 20194029 Karar 20195398 Tarih 03.04.2019

  Tedbir Nafakasının Ödenmemesi Durumunda Nafakayı İhlal Şikayetinde Bulunulabilir

 • 16 Ocak

  Nafakanın Ödenmesi Suçu Düşürür-Yargıtay Kararı

  Nafakanın Ödenmesi Suçu Düşürür-Yargıtay Kararı Esas 201613055 Karar 20172573 Tarih 22.03.2017

  Nafakanın Ödenmesi Suçu Düşürür

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Adi Nafaka-Cari Nafaka- Yargıtay Kararı

  blank

  İİK’nın 344. maddesinde düzenlenen suçun oluşması için icra emrinin tebliğinden sonra herhangi bir aya ait nafaka borcunun ödenmemesinin yeterli olduğu, ayrıca şikayet tarihinden geriye doğru ödenmemiş bir aylık nafaka alacağının tahakkuk etmiş olması karşısında, 30/09/2014 tarihinde yapılan şikayet nedeniyle isnat edilen eylemin oluştuğunun kabulü gerekir. İlgili yargıtay kararı: Nafaka hükmüne …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal Hakkında Tekrar Şikayette Bulunmak – Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal Hakkında Tekrar Şikayette Bulunmak Sanığın yeniden nafaka borcunu ödememekten şikayet edilebilmesi için önceki şikayet konusu davanın sonuçlanması; mahkumiyet kararı verilmiş olması halinde verilen cezanın infaz edilip infazdan sonra, beraat veya düşme kararı verilmiş olması halinde ise kararın kesinleşmesinden itibaren bir aylık ödenmeyen nafaka borcunun bulunması gerekliliği karşısında anılan …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Cari Alacağın Talep Edilmemesi Beraati Gerektirir-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal-Cari Alacağın Talep Edilmemesi Beraati Gerektirir Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Denizli 2. İcra Ceza Mahkemesinin 30/06/2016 tarihli ve 2016/91 esas, 2016/972 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Mersin 4. İcra Ceza Mahkemesinin 27/09/2016 tarihli ve 2016/260 esas, 2016/475 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Mersin 1. İcra Ceza …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal Şikayet-Adi ve Cari Nafaka- Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal Şikayet-Adi ve Cari Nafaka Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık Buğra Yaşar’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Elazığ 1. İcra Ceza Mahkemesinin 09/03/2017 tarihli ve 2017/9 esas, 2017/169 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 29/03/2018 gün ve 94660652-105-23-8566-2017-Kyb …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’nın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul 18. İcra Ceza Mahkemesinin 28/05/2015 tarihli ve 2015/79 esas, 2015/223 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul 19. İcra Ceza Mahkemesinin …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka-Yargıtay Kararı

  blank

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Adi Nafaka Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’un, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Sinanpaşa İcra Ceza Mahkemesinin 27/04/2016 tarihli ve 2016/3 esas, 2016/4 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Afyonkarahisar 1. İcra Ceza Mahkemesinin 26/09/2016 …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka-Yargıtay Kararı

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka-Yargıtay Kararı Esas 20035781 Karar 20035580 Tarih 06.06.2003

  Nafakayı İhlal-Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka Nafaka borcunu ödememek suçundan sanık Cemal Ülben’in İİK.nun 344/1. maddesi gereğince 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne ilişkin KARŞIYAKA İcra Ceza Mahkemesinin 30.4.2002 gün ve 2002/22 esas 2002/941 karar sayılı dosyası ve ekleri incelendi: 19.1.2001 tarihli takip talebinde 1.3.2000 tarihinden itibaren ödenmeyen toplam nafaka bedeli ile …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal- Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka- Yargıtay Kararı

  Nafakayı İhlal- Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka- Yargıtay Kararı Esas 2003307 Karar 20032463 Tarih 27.03.2003

  Nafakayı İhlal- Cari Nafaka-Birikmiş Nafaka Nafaka borcunu ödememekten sanık Serdar Kafa’nın yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair AYVALIK İcra Ceza Mahkemesinden verilen 12.6.2002 gün ve 175 esas 163 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay’ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 2.1.2003 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği …

 • 16 Ocak

  Nafakayı İhlal-İcra Ceza- Yargıtay Kararı

  Nafakayı İhlal-İcra Ceza- Yargıtay Kararı Esas 201610803 Karar 20172286 Tarih 16.03.2017

  Nafakayı İhlal-İcra Ceza Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’in yapılan yargılaması neticesinde, sanığın daha önce nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemek eyleminden dolayı İstanbul 6. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2012/85-185 sayılı ilâmı ile verilen tazyik hapsi cezasının infaz edilmediği gerekçesiyle şikâyet hakkının düşürülmesine ilişkin İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/768 …

error: