Mirastan Çıkarma(İskat)

Nisan, 2019

 • 5 Nisan

  Mirastan Çıkarma Sebebini Yararlananlar Kanıtlar Yargıtay 2013/13014 E.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Özet: Mirastan çıkarma sebebi, söz konusu ıskattan (mirastan çıkarma) yararlananlar tarafından ispatlanmalıdır. İspat yükü davalı olan bu kişilere yüklenmiştir. Kişiler tanık veya her türlü delil ile mirastan çıkarma sebebinin varlığını ispatlama hakkına sahiptir. T.C. YARGITAY SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2013/13014 Karar : 2014/6873 Tarih : 11.04.2014 N.. G.. ile …

 • 5 Nisan

  Mirastan Çıkarma Sebebi Yoksa Tenkis Davasına Dönüşür Yargıtay Kararı 2008/18085 E.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Özet: Mirastan çıkarma sebebi geçerli değil ise davaya saklı pay oranında tenkis davası olarak devam edilmelidir.   T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ [wpdiscuz-feedback id=”b3n0aphgcn” question=”Daha yeni tarihli benzer bir karar biliyor musunuz?” opened=”0″]Esas: 2008/18085Karar: 2010/826Tarih: 19.01.2010[/wpdiscuz-feedback] YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen …

 • 5 Nisan

  Mirastan Çıkarılmış Olmak Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir 2007/20848 E.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  [ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”4″ ihc_mb_template=”1″ ]Özet: Mirastan çıkarılmış olmak çıkarılan yasal mirasçının “mirasçılık belgesi” talep etmesine engel değildir. Kişi mirasçılık belgesini talep edebilir, mirasçılığın geçerli olup olmadığı terekenin bölüştürülmesi sırasında belirlenecektir.[/ihc-hide-content] T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup …

 • 5 Nisan

  Mirasbırakanın Mirastan Çıkarmada Yanılgısı Yargıtay Kararı 2010/2-582 E.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Özet: Yerel mahkeme mirastan çıkarma sebebinin bulunmadığı hakkındaki gerekçeli kararını genişleterek “mirastan çıkarmada yanılgıya düşme” sebebiyle üst mahkemenin kararına direnemez. Yerel mahkeme burada yeni bir hüküm kurmuş sayılacaktır. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2010/2-582 Karar : 2010/633 Tarih : 08.12.2010 4721 s. MK, 510, 512 -YARGITAY İLAMI- Taraflar …

 • 5 Nisan

  Mirastan Çıkarma – Sebebsiz Çıkarma Yargıtay Kararı 2007/5238 E.

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Özet: Boşanan eş yasal mirasçı konumunda olmadığından terekede hak sahibi olamaz. Mirastan çıkarma sebebini lehine miras payı artış gösteren kişi kanıtlamak zorundadır. Aksi taktirde mirastan çıkarma tasarrufu geçersizdir. T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2007/5238 Karar : 2007/7109 Tarih : 30.04.2007 743 s. MK, 457, 458, 459 4722 s. …

Mart, 2019

 • 26 Mart

  Mirastan Çıkarma(İskat) Nedir, Nasıl Yapılır? Mirastan Yoksun Bırakma

  Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

  Mirastan çıkarma bir diğer adıyla iskat konulu Youtube videomuz. Yasal mirasçılığı engelleyen iki kurum vardır. Bunlar, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan yoksunluktur. Mirasçılıktan Çıkarma(İskat) Yasal mirasçılar, yasa gereği mirasçı kabul edilen kimselerdir. Yasal mirasçıların mirasçı olabilmesi için mirasbırakanın bir irade açıklamasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Oysa yasal mirasçıların mirasçılıktan çıkarılabilmesi için mirasbırakanın bir …

error: