Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Şu kategoriyi inceliyorsunuz:

Miras Hukuku Kategorisi
Teknik anlamda hukuk problemleri parçalara ayırma sanatıdır. Çözümsüz problem yoktur, bileşenlerine ayrılmamış problem vardır. İyi ifade edilmiş bir problem, yarı yarıya çözülmüş demektir. En nihayetinde insanların yanılgısı, karşılaştıkları sorunları tam olarak açıklamadan önce, çözümleri istemeleridir.

İçerikler

Miras Hukuku Kategorileri

Mirasın PaylaşılmasıMirastan ÇıkarmaMuris Muvazaası(Mirastan Mal Kaçırma)Tereke-Tereke TespitVasiyetnameVeraset İlamı(Mirasçılık Belgesi)

Sulh Hukuk Mahkemesine Muhdesat İddiasında Bulunmak

ADANA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVACI : DAVACI VEKİLİ: BEYAN VE TALEPTE BULUNAN DAVALI : BEYAN VE TALEPTE BULUNAN DAVALI VEKİLİ: KONU: Mahkemenizde görülmekte ……….. Esas sayılı ortaklığın giderilmesi davasında dava konusu …. İli …. İlçesi …....

Mirasın Paylaştırılması Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI: DAVALILAR: KONU: Müteveffanın taşınır-taşınmaz mallarının paylaştırılması talebimin sayın mahkemenize sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müteveffa 03.01.2021 tarihinde yaşamış olduğu trafik kazası neticesinde...

Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri

Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri şunlardır: Sulh hâkimi tarafından resmî vasiyetname düzenlenmesi; el yazısı ile vasiyetnamenin sulh hâkimi tarafından saklanması, sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdii.Vasiyeti yerine getirme...

Terekeye Temsilci Atanması Dilekçe Örneği

Terekeye Temsilci Atanması Dilekçesi 1 ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİN EDİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI : VEKİLİ: DAVALI : Hasımsız DAVA    : Terekeye temsilci tayini AÇIKLAMALAR: Adana ...Asliye Hukuk Mahkemesinin ... esas  sayılı...

Kat Mülkiyetine Geçiş Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Ortaklığın birden çok şekilde giderilmesi mümkündür. Genelde akla ilk olarak satış yoluyla ortaklığın giderilmesi gelir. Miras malını bir an önce elden çıkarmak isteyen mirasçılar söz konusu olabilir. Bunun yanında arsanın üzerinde bir yapı mevcutsa bu yapın kat...

Terekenin tespiti ve mirasın taksimi dava dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: KONU: Terekenin tespiti ve taksiminden ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müvekkil ekte sunduğumuz mirasçılık belgesinde de belirttiği üzere, 23/03/2020 tarihinde vefat etmiş babası X'in mirasçılarındandır. Ankara...

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah

Ortaklığın giderilmesi davasında ıslah yoluyla davaya yeni konu dahil edilebilir mi? Bu sorunun cevabını Yüksek Mahkemenin kaleminden şu şekilde açıklayabiliriz: Islah müessesesi 6100 sayılı HMK’nun 176 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup usule ilişkin işlemlerin...

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                            İL/İLÇE ADI DOSYA NO                 : 2020/…….ESAS BORCA İTİRAZ EDEN                           :  VEKİLİ                        :...

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Dair Gönderilecek Metin ZİRAAT BANKASI ............ ŞUBESİ'NE Annem ..................... tarihinde vefat etmiştir. Mirasçıları olarak ............. kaldık. Kanuni 3 aylık süresi...

blank

♦ Bu kategori ile ilgili kanunlar:

blank 

♦ İlgili diğer kategoriler:

blank

♠ Kanun Keşfet:

blank

♠ Kategori Keşfet:

Çalışma Müzik Listesi: Tıklayınız.

error: