Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Nisbi İstinaf Harcının Tamamlatılması Kararına İtiraz

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO: KARAR NO: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Eksik harcın tamamlanması için süre sverilmesine karşı beyanlarımızdan…

13 Temmuz 2021

Belirsiz ve Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi

ADANA 6. İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO : DAVACI: VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Kısmi taleplerimiz bakımından ıslah,…

9 Temmuz 2021

Dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi dilekçesi

ADANA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNE İHBARDA BULUNAN (DAVACI) : İHBARDA BULUNAN VEKİLİ : DAVALILAR : HASIMSIZ ESAS NO : KONU…

1 Temmuz 2021

Hukuk Dili Zor Bir Dil Mi?

Bilindiği gibi hukuk dili, herkesin kolaylıkla anlayamadığı bir dildir. Bunun başlıca nedeni, bir bilim dalı olarak hukukun kendisine özgü bir…

30 Haziran 2021

Vefat Eden Tanığın Yerine Yeni Tanık Bildirme

ADANA 2. İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO: Sayın Mahkemenizde yukarıda esas numarasıyla görülmekte olan davada bildirdiğimiz tanıklardan Ahmet 04/12/2020 tarihinde vefat…

27 Haziran 2021

E-duruşma Mazeret Dilekçesi

ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYA NO : KONU : Mazeret Dilekçesi AÇIKLAMALAR : Sayın mahkeme dosyasının 14.06.2021 tarihli 10.35'deki…

26 Haziran 2021

Tensibin Yapılması Talebi

ADANA 3. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : BEYANDA BULUNAN (DAVACI): VEKİLİ : DAVALI: KONU : Tensibin yapılması ve adli…

26 Haziran 2021

Hakem Heyetine Teminat Mektubu Sunma Dilekçesi

ADANA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Teminat mektubunun sunulması hakkında. AÇIKLAMALAR:…

26 Haziran 2021

Davayı Geri Alma Dilekçesi

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Meskeniyet iddiası nedeniyle görülmekte olan…

17 Haziran 2021

Hukuk Davasında Vekillikten Çekilme Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Vekillikten çekilme dilekçemiz hakkındadır. AÇIKLAMALAR…

16 Haziran 2021

Husumet Yokluğu Kararının İstinafına Cevap

ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: VEKİLİ: DAVALI: VEKİLİ: KONU: İstinaf başvurusuna cevabımız hk. AÇIKLAMALAR Davacı…

10 Haziran 2021

Hukuki Sürenin Son Günü Pazar Gününe Denk Gelirse Ne Olur?

Tarafınıza mahkeme tarafından kesin bir cevap süresi verilmiş olabilir, açacağınız davanın zamanaşımı süresi dolmak üzere olabilir, bu durumda ilk yapmanız…

15 Mayıs 2021

Sigorta Tahkim Komisyonu Islah Dilekçesi Örneği

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA BAŞVURU NO : BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYANDA BULUNAN VE ISLAH DİLEKÇESİ SUNAN TALEP EDEN : VEKİLİ :…

9 Mayıs 2021

Lehe Gelen Ticaret Mahkemesi Bilirkişi Raporuna Beyan

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE DOSYA NO : DAVACI: VEKİLİ : KONU : Bilirkişi raporuna beyanlarımız hk. AÇIKLAMALAR : 1-) Yukarıda esas…

9 Mayıs 2021

Taraf Kaydının Silinmesi Talebi

ADANA KADASTRO MAHKEMESİ'NE DOSYA NO : BEYANDA BULUNAN DAVALI- KARŞI DAVACI: ADRES : KONU : Taraf kaydımın silinmesi hakkında dilekçedir.…

8 Mayıs 2021

Görevlilik Kararına İtiraz

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUNULMAK ÜZERE ADANA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA DOSYA NO           : DAVALI              : VEKİLLERİ        :  DAVACI            …

4 Nisan 2021

Hukuki Neden Islah Yapılarak Değiştirilemez

Davayı açarken açıkça dayandığınız hukuki nedeni sonradan ıslah ile değiştiremezsiniz. Bu nedenle dava açarken dayandığınız hukuki neden seçme hususunda dikkatli…

20 Mart 2021

Mahkemeye Adres Bildirim Dilekçesi

ADANA TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE DOSYA NO: …Esas DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: VEKİLİ: VEKİLİ: KONU: Davalılar ... ve ...’in adreslerinin bildirilmesidir.…

7 Mart 2021

Tanık Değiştirme Talebine Muvafakat Etmeme Beyanı

ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Esas No: BEYANDA BULUNAN (DAVALI): VEKİLLERİ: KONU: Davacı yanın tanık değiştirme istemine muvafakatimizin bulunmadığının bildirilmesinden…

3 Mart 2021

Davayı Kabul Dilekçesi

Davayı kabul işleminin önemli hukuki sonuçları vardır. Bu nedenle davayı kabul öncesi derinlemesine bir öngörü sahibi olmanız gerekir. Aksi taktirde…

28 Şubat 2021

Bekletici Mesele Talebi Dilekçesi

ADANA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE ESAS NO: SANIK: VEKİLİ: KONU: Adana X Asliye Ceza  Mahkemesi’nin ... Kararına karşı Kanun Yoluna…

26 Şubat 2021

Dilekçede “Tanıklar Şahittir” Demek Tanık Delili İçin Yeterli Mi?

Hukuk yargılaması usulümüzde vatandaşları ve avukatları zor durumda bırakan konulardan birisi de dilekçenin içeriğinde "tanıklar şahittir", "Allah ve çevremdekiler şahittir",…

26 Şubat 2021

Maddi hatadan kaynaklanan taraf değişikliği

Maddi hata nedeniyle davanın tarafları yanlış belirtilmiş olabilir. Böyle bir durumda maddi hata mahkemeye bildirilir ve tarafların düzeltilmesi istenir. Şu…

22 Şubat 2021

Trafik Kazası Islah Dilekçesi

Trafik Kazasına Dayalı Tazminat Davasında Islah-Artırım Dilekçesi 1 ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU: Fazlaya…

13 Şubat 2021