Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Duruşma Günü Verilmesi Talebi

Açılmış olan bir davada dilekçeler aşaması sona erdikten sonra ön inceleme için duruşma günü verilmelidir. Uygulamada kimi zaman mahkemeler dosyayı…

21 Ekim 2020

Keşif Gününün Belirlenmesi Talebi

Keşif günü için tarihin belirlenmesi talebi nasıl yapılır? Bu yazımızda keşif günü belirlenmesine yönelik talep dilekçesini sizlerle paylaştık. ASLİYE HUKUK…

13 Ekim 2020

Dava Hakkının Gerçek Yarışması Ne Demektir?

Taleplerin gerçek yarışması: davacı, aynı edimi farklı iki hukuki sebebe dayanarak talep eder ve burada söz konusu talepler aynı içeriğe…

13 Ekim 2020

Tali dava ne demektir?

Bir davanın tali nitelikte olması, aynı olayda davacıya başka bir veya birkaç dava hakkının daha tanınmış olmasına bağlıdır. Gerçekten, bir…

13 Ekim 2020

Dava Dilekçesinin Islahı Dilekçe Örneği

ADANA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE Dosya No:  DAVACILAR          : VEKİLİ                     : DAVALILAR           : VEKİLİ                     : D.KONUSU              :…

23 Eylül 2020

Dava Konusunun Yanlış Belirtilmesi Halinde Ne Olur?

Dava dilekçesinde dava konusu taşınır veya taşınmaza ait bilgileri yanlış mı yazdınız? Bu durumda telaş etmenize gerek yok. Kanun gereği…

23 Eylül 2020

Ticari Defterlerin Yerinde İncelenmesi İçin Mahkemeye Adres Beyanı

Ticari Defterlerin Yerinde İncelenmesi İçin Mahkemeye Adres Beyanı

10 Eylül 2020

Yetki belgesi vekillikten çekilme dilekçesi

Yetki belgesi vekillikten çekilme dilekçesi

8 Eylül 2020

Yargıtay Dosya Hızlandırma Dilekçesi Örneği

Yargıtay Dosya Hızlandırma Dilekçesi Örneği

5 Eylül 2020

Talep Arttırım Dilekçesi

Talep Arttırım Dilekçesi

5 Eylül 2020

Davanın Reddi ile Yargı Yeri Nedeniyle Reddinin Farkı Nedir?

Davanın Reddi ile Yargı Yeri Nedeniyle Reddinin Farkı

31 Ağustos 2020

Kararda Unutulan Vekalet Ücreti

Kararda Unutulan Vekalet Ücreti Nasıl Talep Edilir

24 Ağustos 2020

Davalının Ölü Olması Durumunda Mirasçıların Belirlenmesi İçin Yetki İstenmesi

Davalının Ölü Olması Durumunda Mirasçıların Belirlenmesi İçin Yetki İstenmesi

21 Ağustos 2020

Hangi Davalarda Kesin Yetki Vardır?

Hangi Davalarda Kesin Yetki Vardır

21 Ağustos 2020

Dava Şartları Hangi Sıraya Göre İncelenir?

Dava Şartları Hangi Sıraya Göre İncelenir

20 Ağustos 2020

İhbar Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi

İhbar Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi Örneği ADANA ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE, DOSYA NO                          : İHBAR OLUNAN                :                                                                                                                VEKİLİ                                  …

10 Ağustos 2020

Feragatin İptali Davası

Feragatin İptali Davası

8 Ağustos 2020

Belirsiz Alacak Davasına Usulden İtiraz

Belirsiz Alacak Davasına Usulden İtiraz

1 Ağustos 2020

Yeniden Müzekkere Yazılması Talebi ve Dilekçesi

Yeniden Müzekkere Yazılması Talebi ve Dilekçesi

12 Temmuz 2020

Yargıtay Tashihi Karar(Karar Düzeltme) Dilekçesi

Yargıtay Tashihi Karar(Karar Düzeltme) Dilekçesi

12 Temmuz 2020

İkinci Cevap Dilekçesi Örneği

İkinci Cevap Dilekçesi Örneği

12 Temmuz 2020

2 Haftalık Kesin Süre İçerisinde Tanık Listesi Bildirilmezse Ne Olur?

2 Haftalık Kesin Süre İçerisinde Tanık Listesi Sunulmaması

12 Temmuz 2020

Temyize Cevap Dilekçesi

Temyize Cevap Dilekçesi

7 Temmuz 2020