Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Velayet Yargıtay Kararları

Çocuk ana babadan birinin velayeti altında ise onun yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri sayılır- Yargıtay Kararı

Çocuk ana babadan birinin velayeti altında ise onun yerleşim yeri çocuğun yerleşim yeri sayılır

23 Nisan 2020

Soybağının reddi için dava açılmışsa kesinleşmesinin beklenmesi ve sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekir- Yargıtay Kararı

Soybağının reddi için dava açılmışsa kesinleşmesinin beklenmesi ve sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekir

23 Nisan 2020

Çocuğun doğum tarihinde oluşan çelişki üzerinde durularak gerektiğinde düzeltme için taraflara süre verilip çelişki giderildikten sonra velayetle ilgili bir karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğun doğum tarihinde oluşan çelişki üzerinde durularak gerektiğinde düzeltme için taraflara süre verilip çelişki giderildikten sonra velayetle ilgili bir karar…

23 Nisan 2020

Velayet düzenlenirken çocuğun eğitiminde aksama olup olmayacağı değerlendirilmelidir- Yargıtay Kararı

Velayet düzenlenirken çocuğun eğitiminde aksama olup olmayacağı değerlendirilmelidir

23 Nisan 2020

Ergenlik çağında olup cinsiyetleri itibariyle annenin ilgi ve yakınlığına ihtiyaç duyan kız çocuklarının velayeti anneye verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ergenlik çağında olup cinsiyetleri itibariyle annenin ilgi ve yakınlığına ihtiyaç duyan kız çocuklarının velayeti anneye verilmelidir

23 Nisan 2020

Çocuğa fiziksel şiddet uygulayan ana ya da babaya velayet verilmemelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğa fiziksel şiddet uygulayan ana ya da babaya velayet verilmemelidir

23 Nisan 2020

Ortak olmayan çocuk için velayet düzenlemesi yapılamaz- Yargıtay Kararı

Yargılama aşamasında dünyaya gelen ortak çocuğun velayeti konusunda bir düzenleme yapılmalıdır

23 Nisan 2020

Her iki çocuğu kapsayacak şekilde uzman incelemesi yaptırılmalıdır- Yargıtay Kararı

Her iki çocuğu kapsayacak şekilde uzman incelemesi yaptırılmalıdır

23 Nisan 2020

Çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması velayet görevinin yerine getirilmesine engel oluşturur- Yargıtay Kararı

Çocuğun yurtdışına çıkarılmasının yasaklanması velayet görevinin yerine getirilmesine engel oluşturur

23 Nisan 2020

Ortak olmayan çocuk için velayet düzenlemesi yapılamaz- Yargıtay Kararı

Ortak olmayan çocuk için velayet düzenlemesi yapılamaz

23 Nisan 2020

Çocuğun alıştığı ortamda kalmak yönündeki tercihi de dikkate alınarak velayetin verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Çocuğun alıştığı ortamda kalmak yönündeki tercihi de dikkate alınarak velayetin verilmesi gerekir

23 Nisan 2020

Çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişse velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması gerekir- Yargıtay Kararı

Çocuklar görüş ve düşüncelerini açıklama olgunluğuna erişmişse velayetleriyle ilgili kendilerine danışılması gerekir

23 Nisan 2020

Temyize konu edilen velayet yönünden sulh anlaşması yapılmışsa bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Temyize konu edilen velayet yönünden sulh anlaşması yapılmışsa bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmelidir

23 Nisan 2020

Boşanma davasıyla ilgili olarak yüklenilen kusurlu davranışlar velayet görevini üstlenmesine engel bir durum oluşturmayabilir- Yargıtay Kararı

Boşanma davasıyla ilgili olarak yüklenilen kusurlu davranışlar velayet görevini üstlenmesine engel bir durum oluşturmayabilir

23 Nisan 2020

Velayete ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez- Yargıtay Kararı

Velayete ilişkin ilam kesinleşmedikçe icra edilemez

23 Nisan 2020

Boşanma davasında velayete ilişkin anlaşma hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz- Yargıtay Kararı

Boşanma davasında velayete ilişkin anlaşma hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz

23 Nisan 2020

Doğduğundan beri annesi yanında kalan küçüğün ana yanında kalmaya devam etmesinin sakıncalı olacağı yönünde dosyada inandırıcı delil yoksa yaşı gereği velayetin babaya verilmemesi gerekir- Yargıtay Kararı

Doğduğundan beri annesi yanında kalan küçüğün ana yanında kalmaya devam etmesinin sakıncalı olacağı yönünde dosyada inandırıcı delil yoksa yaşı gereği…

22 Nisan 2020

Tanıma kararıyla kesin hüküm halini almış olan boşanma sonucu velayetle ilgili bir düzenleme yapılmasında yasal olarak zorunluluk vardır- Yargıtay Kararı

Tanıma kararıyla kesin hüküm halini almış olan boşanma sonucu velayetle ilgili bir düzenleme yapılmasında yasal olarak zorunluluk vardır

22 Nisan 2020

Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe değildir- Yargıtay Kararı

Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe değildir

22 Nisan 2020

Velayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olduğundan yeniden değerlendirme yapılabilir- Yargıtay Kararı

Velayet hakkındaki hükümler kamu düzenine ilişkin olduğundan yeniden değerlendirme yapılabilir

22 Nisan 2020

TMK md 405 hükmüne göre kısıtlanmış ana ya da babaya velayet verilemez- Yargıtay Kararı

TMK md 405 hükmüne göre kısıtlanmış ana ya da babaya velayet verilemez

22 Nisan 2020

Üç yaşındaki çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaçtır- Yargıtay Kararı

Üç yaşındaki çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaçtır

22 Nisan 2020

Velayetten feragat istemi aile mahkemesi tarafından değerlendirilmelidir- Yargıtay Kararı

Velayetten feragat istemi aile mahkemesi tarafından değerlendirilmelidir

22 Nisan 2020

Aile mahkemesi hâkiminin ergin bir çocuk hakkında velayet düzenlemesi yapması doğru değildir- Yargıtay Kararı

Aile mahkemesi hâkiminin ergin bir çocuk hakkında velayet düzenlemesi yapması doğru değildir

22 Nisan 2020