Velayet Hakkı Kategorisi

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; İSTEMDE BULUNAN         : VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ   KONU                                    : AÇIKLAMALAR                 : Müvekkilimizin eşi olan vefatı neticesinde ……….’e ait ………….parsel noda kayıtlı taşınmazın 9/3460 hissesi müvekkile 27/3460 hissesi ise müvekkilin oğlu ……’e intikal etmiştir. (EK 1) Müvekkil çocuğunun ve kendisinin giderlerini karşılayamayacak kadar...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Çocuklara Yönelik Velayet Düzenlemesi Yapılmalıdır

Yargıtay Kararı: Boşanma Davasında Çocuklara Yönelik Velayet Düzenlemesi Yapılmalıdır

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/6638 Karar : 2018/12211 Tarih : 31.10.2018 BOŞANMA VELAYETİN TEDBİREN DÜZENLENMESİ ÖZET Dava, erkek tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması (TMK md 166/1) hukuki sebebine dayalı boşanma davası olup, birleşen dava ise yine erkek tarafından açılan velayetin tedbiren (geçici) düzenlenmesi (TMK md 197) davasıdır. Mahkemece dosyaların birleştirilerek yapılan yargılaması sonucunda erkeğin asıl boşanma davası kabul edildiği halde...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: Eşin Ayrıca Açtığı Velayet Davası Boşanma Davası ile Birleştirilmelidir

Yargıtay Kararı: Eşin Ayrıca Açtığı Velayet Davası Boşanma Davası ile Birleştirilmelidir

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİEsas: 2017/228 Karar: 2017/1554Tarih: 16.02.2017 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı kadın, davalı ile boşanma davalarının bulunduğunu, o davada ortak çocukların geçici velayetinin davalı erkeğe verildiğini, ancak hakkında hasta olduğuna dair asılsız iddialarla...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: Velayet Sahibi Eşin Sorumlulukları

Yargıtay Kararı: Velayet Sahibi Eşin Sorumlulukları

  T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULU   Esas : 2013/1926 Karar : 2015/1139 Tarih : 01.04.2015 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VELAYETİ ANNEDE OLAN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN BABASINI GÖRMESİNİN ENGELLENMESİ TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 324 Taraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 26.05.2011 gün ve 2010/1024 E.-2011/663 K. sayılı kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,...

daha fazla bilgi edinin
Yargıtay Kararı: Eşin Diğer Eşin Velayet Hakkını Kullanmasını Engellemesi

Yargıtay Kararı: Eşin Diğer Eşin Velayet Hakkını Kullanmasını Engellemesi

T.C. YARGITAY İKİNCİ HUKUK DAİRESİ  Esas : 2014/11419 Karar : 2014/13140 Tarih : 12.06.2014 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece, 2007 doğumlu müşterek çocuk Kasım'ın velayeti, çocuğun dört yıldır babasının yanında kaldığı ve bulunduğu ortama alıştığı, babanın velayet görevini kötüye kullandığına ilişkin delil...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.