Velayet Hakkı Kategorisi

Geçici Velayet Kararına Karşı Beyan

ADANA ... AİLE MAHKEMESİ'NE Dosya No: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Mahkemenizin ... tarihli ara kararına ilişkin beyanlarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Mahkemenizin yukarıda esası belirtilen dosyasının ... tarihli ara kararında tarafların müşterek çocuğu ...nın geçici...

daha fazla bilgi edinin

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi

Çocuğa Ait Malların Satış İzni Dilekçesi ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; İSTEMDE BULUNAN         : VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ   KONU                                    : AÇIKLAMALAR                 : Müvekkilimizin eşi olan...

daha fazla bilgi edinin
error: