Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çocukla Kişisel İlişki

Çocukla kişisel ilişki kurulması, şartları, zamanları, kuralları

Kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi dava dilekçesi

Kişisel İlişkiyi Yeniden Düzenlemek Çocukla velayet sahibi olmayan eş arasında kişisel ilişki kurulur. Kurulan kişisel ilişkinin hangi tarihlerde ve zaman…

29 Eylül 2020

Çocukla Yatısız Olarak da Kişisel İlişki Kurulmasına Karar Verilebilir – Yargıtay Kararı

Çocukla Yatısız Olarak da Kişisel İlişki Kurulmasına Karar Verilebilir

7 Haziran 2020

Kişisel Görüş Ara Kararı Ancak İlamsız Takibe Konu Edilebilir

Kişisel Görüş Ara Kararı Ancak İlamsız Takibe Konu Edilebilir

6 Haziran 2020

Çocukla Kişisel Görüş Ara Kararı Tedbir Niteliğinde İlamsız Takibe Konu Olur

Çocukla Kişisel Görüş Ara Kararı Tedbir Niteliğinde İlamsız Takibe Konu Olur

5 Haziran 2020

Kişisel Görüş Ara Kararı İlamlı Takibe Konu Edilemez

Kişisel Görüş Ara Kararı İlamlı Takibe Konu Edilemez

5 Haziran 2020

Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması Kararına İtiraz Dilekçesi

Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması Kararına İtiraz Dilekçesi

15 Mayıs 2020

Eşlerden birinin istemi üzerine çocuğun eşlerden birisine bırakılmasına aile mahkemesi tarafından karar verilmemiş olsa bile fiili durumu benimseyen eş ortak çocukla tedbiren kişisel ilişki kurulmasını isteyebilir- Yargıtay Kararı

Eşlerden birinin istemi üzerine çocuğun eşlerden birisine bırakılmasına aile mahkemesi tarafından karar verilmemiş olsa bile fiili durumu benimseyen eş ortak…

28 Nisan 2020

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalığı uzmanı veya çocuk psikiyatristi psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan oluşan bilirkişi kurulundan çocuk anne ve baba ile yüzyüze görüşülmek suretiyle rapor alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalığı uzmanı veya çocuk psikiyatristi psikolog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan oluşan bilirkişi kurulundan çocuk anne…

21 Nisan 2020

Senede bir kez kişisel ilişki yetersizdir- Yargıtay Kararı

Senede bir kez kişisel ilişki yetersizdir

21 Nisan 2020

Babanın yerine babaannenin ikame edilerek babaya uygun olabilecek genişlikte bir kişisel ilişki düzenlemesi yapılamaz- Yargıtay Kararı

Babanın yerine babaannenin ikame edilerek babaya uygun olabilecek genişlikte bir kişisel ilişki düzenlemesi yapılamaz

21 Nisan 2020

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti bundan yararlanan tarafa düşer- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin gerektirdiği masraflara katılma külfeti bundan yararlanan tarafa düşer

21 Nisan 2020

Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuk ile baba arasında uzun süreli kişisel ilişki kurulmamalıdır- Yargıtay Kararı

Ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuk ile baba arasında uzun süreli kişisel ilişki kurulmamalıdır

21 Nisan 2020

Kişisel ilişkinin tedbiren uygulanmasına ilişkin karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin tedbiren uygulanmasına ilişkin karara karşı temyiz yoluna başvurulamaz

21 Nisan 2020

Çocuğun zihni ve fiziksel gelişiminin artması halinde kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi istenebilir- Yargıtay Kararı

Çocuğun zihni ve fiziksel gelişiminin artması halinde kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi istenebilir

21 Nisan 2020

Ayın hangi haftası olduğu belirtilmeksizin 15 günde bir kişisel ilişki tesisi infazda güçlük çıkartır- Yargıtay Kararı

Ayın hangi haftası olduğu belirtilmeksizin 15 günde bir kişisel ilişki tesisi infazda güçlük çıkartır

21 Nisan 2020

Kişisel ilişkinin “Otuz günde bir Cumartesi ve Pazar günleri” olarak düzenlenmesi infazda tereddüt yaratır- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin Otuz günde bir Cumartesi ve Pazar günleri olarak düzenlenmesi infazda tereddüt yaratır

21 Nisan 2020

Kişisel ilişki konusundaki tedbir talebinin yetkili mahkeme tarafından karara bağlanması olanaklıdır- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki konusundaki tedbir talebinin yetkili mahkeme tarafından karara bağlanması olanaklıdır

21 Nisan 2020

Kişisel ilişki düzenlemesi anlaşmalı boşanma davasında mahkemece re’sen yapılamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki düzenlemesi anlaşmalı boşanma davasında mahkemece re'sen yapılamaz

21 Nisan 2020

Kişisel ilişki izinli gelinen döneme hasren kurulamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki izinli gelinen döneme hasren kurulamaz

21 Nisan 2020

Kişisel ilişkinin “tedbiren kurulmasını” eşi ile ayrı yaşayan ana ya da baba isteyebilir- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin “tedbiren kurulmasını” eşi ile ayrı yaşayan ana ya da baba isteyebilir

21 Nisan 2020

Kişisel ilişki kurulmasında üçüncü kişilere sorumluluk yüklenemez- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki kurulmasında üçüncü kişilere sorumluluk yüklenemez

21 Nisan 2020

Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişkinin süresi yeri ve zamanı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir

21 Nisan 2020