Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Anneye Yerleşim Yerini Belirleme Yetkisi Verildiyse Mutad Meskene İade Davası Açılamaz

Anneye Yerleşim Yerini Belirleme Yetkisi Verildiyse Mutad Meskene İade Davası Açılamaz

5 Haziran 2020

Çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmemektedir- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma…

30 Nisan 2020

Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder- Yargıtay Kararı

Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder

30 Nisan 2020

Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir

30 Nisan 2020

Çocuğun yaşının küçük olması başlı başına iade isteğinin reddine sebep teşkil etmez- Yargıtay Kararı

Çocuğun yaşının küçük olması başlı başına iade isteğinin reddine sebep teşkil etmez

30 Nisan 2020

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir

30 Nisan 2020

Mahkeme kararı CBaşsavcılığı tarafından kanunda öngörülen 15 günlük süre içinde temyiz edilebilir- Yargıtay Kararı

Mahkeme kararı CBaşsavcılığı tarafından kanunda öngörülen 15 günlük süre içinde temyiz edilebilir

30 Nisan 2020

İdrak çağındaki çocuğun geri dönmek istemediği yönündeki görüşü yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği ölçüde bir anlam taşır- Yargıtay Kararı

İdrak çağındaki çocuğun geri dönmek istemediği yönündeki görüşü yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği ölçüde bir anlam taşır

30 Nisan 2020

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının…

30 Nisan 2020

On altı yaşını bitiren çocuklar hakkında iade kararı verilemez- Yargıtay Kararı

On altı yaşını bitiren çocuklar hakkında iade kararı verilemez

30 Nisan 2020

Çocuğun iadesine dair davaname duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunmalıdır- Yargıtay Kararı

Çocuğun iadesine dair davaname duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunmalıdır

30 Nisan 2020

Ciddi risk bulunduğu ileri sürülmüşse buna ilişkin gösterilen deliller toplanmalıdır- Yargıtay Kararı

Ciddi risk bulunduğu ileri sürülmüşse buna ilişkin gösterilen deliller toplanmalıdır

30 Nisan 2020