Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Çocuğun Mutad Meskene İadesi
Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Çocuğun Mutad Meskene İadesi Ne Demektir? Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi, koruma hakkı ihlal edilerek…

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde…

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME
ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME  İşbu sözleşmeyi imzalayan Devletler, Çocuğun çıkarının, korunmasına ilişkin meselelerde hayati bir öneme sahip …

Yurt Dışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi
Yurt Dışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi

Yurt Dışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi Yasadışı yerinden edilmiş/tutuklanmış Çocuğun Gürcistan’a Dönüşü ile ilgili Başvuru Formu (Lahey’in 1980’de Çocuk Kaçırılmasının…

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi
Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi ve Kararı

Yurtdışına Kaçırılan Çocuğun İadesi Talebi -1- T.C.CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Esas NoDavaname No DAVANAME… AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : Adı ve Soyadı temsilen…