Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Çocuğun Mutad Meskene İadesi

Anneye Yerleşim Yerini Belirleme Yetkisi Verildiyse Mutad Meskene İade Davası Açılamaz

Anneye Yerleşim Yerini Belirleme Yetkisi Verildiyse Mutad Meskene İade Davası Açılamaz

5 Haziran 2020

Çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmemektedir- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayete veya kişisel ilişki kurma…

30 Nisan 2020

Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder- Yargıtay Kararı

Yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman geçmişse müracaatta bulunulan makam çocuğun derhal geri dönmesini emreder

30 Nisan 2020

Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Çocuğun iade başvurusunun yapıldığı ve bu başvuruyu Türkiyeye ileten mutad meskeni olan ülkeye iadesine karar verilmelidir

30 Nisan 2020

Çocuğun yaşının küçük olması başlı başına iade isteğinin reddine sebep teşkil etmez- Yargıtay Kararı

Çocuğun yaşının küçük olması başlı başına iade isteğinin reddine sebep teşkil etmez

30 Nisan 2020

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmamış ise meskene iade kararı verilmelidir

30 Nisan 2020

Mahkeme kararı CBaşsavcılığı tarafından kanunda öngörülen 15 günlük süre içinde temyiz edilebilir- Yargıtay Kararı

Mahkeme kararı CBaşsavcılığı tarafından kanunda öngörülen 15 günlük süre içinde temyiz edilebilir

30 Nisan 2020

İdrak çağındaki çocuğun geri dönmek istemediği yönündeki görüşü yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği ölçüde bir anlam taşır- Yargıtay Kararı

İdrak çağındaki çocuğun geri dönmek istemediği yönündeki görüşü yüksek çıkarına açıkça ters düşmediği ölçüde bir anlam taşır

30 Nisan 2020

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülkeye iadesi veya şahsi ilişki kurma hakkının kullanılmasına ilişkin davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının…

30 Nisan 2020

On altı yaşını bitiren çocuklar hakkında iade kararı verilemez- Yargıtay Kararı

On altı yaşını bitiren çocuklar hakkında iade kararı verilemez

30 Nisan 2020

Çocuğun iadesine dair davaname duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunmalıdır- Yargıtay Kararı

Çocuğun iadesine dair davaname duruşma günü ile birlikte taraflara tebliğ olunmalıdır

30 Nisan 2020

Ciddi risk bulunduğu ileri sürülmüşse buna ilişkin gösterilen deliller toplanmalıdır- Yargıtay Kararı

Ciddi risk bulunduğu ileri sürülmüşse buna ilişkin gösterilen deliller toplanmalıdır

30 Nisan 2020

İade talebinin incelenmesinde ana ve babanın vatandaşlığının ve vatandaşlığı esas alan hukukun bu sözleşmenin uygulanması bakımından önemi bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

İade talebinin incelenmesinde ana ve babanın vatandaşlığının ve vatandaşlığı esas alan hukukun bu sözleşmenin uygulanması bakımından önemi bulunmamaktadır

30 Nisan 2020

Çocuk görüşlerini açıklayacak yaş ve olgunluğa erişmemişse geri dönmek istemediğini açıklaması sonuca etkili değildir- Yargıtay Kararı

Çocuk görüşlerini açıklayacak yaş ve olgunluğa erişmemişse geri dönmek istemediğini açıklaması sonuca etkili değildir

30 Nisan 2020

Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin varlığı kanıtlanmış olmalıdır- Yargıtay Kararı

Küçüğün mutad meskene iade talebinin reddine karar verebilmek için çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakabilecek ciddi bir riskin…

30 Nisan 2020

Adlî tatil nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin hükümlerin 5717 sayılı kanuna göre uygulanmayacağı öngörülmüştür- Yargıtay Kararı

Adlî tatil nedeni ile sürelerin uzatılmasına ilişkin hükümlerin 5717 sayılı kanuna göre uygulanmayacağı öngörülmüştür

30 Nisan 2020

Velayetin tedbiren davalıya verilmiş olması mutad meskene iadeye engel değildir- Yargıtay Kararı

Velayetin tedbiren davalıya verilmiş olması mutad meskene iadeye engel değildir

30 Nisan 2020

Çocuğun mutad meskene iade edilmesi halinde psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağı yönünde bilirkişi raporu varsa iade isteminin reddi gerekir- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutad meskene iade edilmesi halinde psikolojik bir tehlikeye maruz kalacağı yönünde bilirkişi raporu varsa iade isteminin reddi gerekir

30 Nisan 2020

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümlerine göre davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile görülmesi zorunludur- Yargıtay Kararı

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun hükümlerine göre davanın merkezi makam adına mahalli Cumhuriyet Savcısının huzuru ile…

30 Nisan 2020

Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun md 43 hükmüne uygun şekilde duruşma günü tebliğ edilmelidir- Yargıtay Kararı

Cumhuriyet savcısına Tebligat Kanununun md 43 hükmüne uygun şekilde duruşma günü tebliğ edilmelidir

30 Nisan 2020

İade kararı ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine engel teşkil etmemektedir- Yargıtay Kararı

İade kararı ilgili mahkemece velayetin ayrıca düzenlemesine engel teşkil etmemektedir

30 Nisan 2020

Tatil amacıyla çocuğu Türkiye’ye getirip geri dönmesi gereken tarihte yeniden Belçikaya dönmediği- Yargıtay Kararı

Tatil amacıyla çocuğu Türkiye'ye getirip geri dönmesi gereken tarihte yeniden Belçikaya dönmediği

30 Nisan 2020

Çocuğun mutad meskene iadesi için bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayet hakkına dair bir kararın varlığı gerekmez- Yargıtay Kararı

Çocuğun mutad meskene iadesi için bulunduğu ülke makamlarından alınmış velayet hakkına dair bir kararın varlığı gerekmez

30 Nisan 2020

Küçüğün anne yanında bulunduğu ortama alışması çocuğun mutad meskene iadeden kaçınılması sebebi olarak kabul edilmemiştir- Yargıtay Kararı

Küçüğün anne yanında bulunduğu ortama alışması çocuğun mutad meskene iadeden kaçınılması sebebi olarak kabul edilmemiştir

30 Nisan 2020