Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası

20 Yıldır Ayrı Yaşayan Eş Nafaka Talep Edebilir Mi?

Bir alacağın zamanaşımına uğraması için öncelikle alacak hakkının doğması ve kanunda öngörülen sürenin geçmesi gerekir. Fiilen ayrılık nafaka istemek için…

29 Ocak 2021

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebinin Reddi – Yargıtay Kararı

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebinin Reddi

23 Haziran 2020

Nikahsız Başka Birisiyle Yaşamak Nedeniyle Nafakanın Kaldırılması ve İspat

Nikahsız Başka Birisiyle Yaşamak Nedeniyle Nafakanın Kaldırılması ve İspat

23 Haziran 2020

Nikahsız Birlikte Yaşama Nafakanın Kaldırılmasına Sebebidir

Nikahsız Birlikte Yaşama Nafakanın Kaldırılmasına Sebebidir

23 Haziran 2020

Fiilen Başka Birisiyle Yaşamak Nafakanın Kaldırılması Sebebidir

Fiilen Başka Birisiyle Yaşamak Nafakanın Kaldırılması Sebebidir

23 Haziran 2020

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının süresi altı ayı geçemez- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının süresi altı ayı geçemez

30 Nisan 2020

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının istirdatına ilişkin kararlar temyiz edilebilir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının istirdatına ilişkin kararlar temyiz edilebilir

29 Nisan 2020

Birlikte yaşamaktan kaçınma varsa tedbir nafakası davasının kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Birlikte yaşamaktan kaçınma varsa tedbir nafakası davasının kabulü gerekir

28 Nisan 2020

Kesinleşen asıl nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulamaz- Yargıtay Kararı

Kesinleşen asıl nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulamaz

28 Nisan 2020

Davacının yaptığı ödemeler takipten sonra ise takip alacaklısı olan davacının nafakaya ilişkin takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu kabul edilemez- Yargıtay Kararı

Davacının yaptığı ödemeler takipten sonra ise takip alacaklısı olan davacının nafakaya ilişkin takibinde haksız ve kötüniyetli olduğu kabul edilemez

28 Nisan 2020

Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez- Yargıtay Kararı

Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez

28 Nisan 2020

Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ses çıkarmama nafaka talep etme hakkını ortadan kaldırmaz- Yargıtay Kararı

Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ses çıkarmama nafaka talep etme hakkını ortadan kaldırmaz

27 Nisan 2020

Tedbir Nafakasının Yoksulluğa Dönüşmesi-Nafaka İhlal-1 Ay Geçmesi Şartı-Yargıtay Kararı

Takip talebine konu alacağın ... ..., ... ... ... ve ... ... birikmiş toplam nafaka alacağı ile 07/05/2014 tarihinden itibaren…

16 Ocak 2020