Nafaka Avukatı Kategorisi

Nafaka Dava Dilekçesi

Nafaka Dava Dilekçesi

ADANA ... NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ'NE  ''ADLİ YARDIM TALEPLİDİR'' DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU : Nafakası Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ: 2500 TL AÇIKLAMALAR Müvekkil, davalı ile ......... tarihinde resmi nikah ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Davalı  yaklaşık bir yıldır evi terk etmiş olup, sürekli kumar oynamaktadır. Eve haftada bir uğramakta çocuklarını kısa bir süre görüp çıkmaktadır. Eve uğradığı bu süre içerisinde müvekkille kavga edip evde huzursuzluk...

daha fazla bilgi edinin
Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna mahsup edilemez. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi...

daha fazla bilgi edinin
Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna mahsup edilemez. Mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekir ise de anılan yanlışlığın giderilmesi...

daha fazla bilgi edinin
Nafakanın Kaldırılması Cevaba Cevap Dilekçesi

Nafakanın Kaldırılması Cevaba Cevap Dilekçesi

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE, DOSYA NO: DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: VEKİLİ: KONU: Davalının cevap dilekçesine karşın beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Sayın Mahkemeniz nezdinde yukarıda esası bildirilen dosya numarası ile görülmekte olan nafakanın azaltılması davasında davalının cevap dilekçesine ilişkin beyanlarımızı Sayın Mahkemenize işbu dilekçemiz ile sunmaktayız. Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesi Yoksulluk Nafakasına ilişkin olup bu maddeye göre "Boşanma yüzünden...

daha fazla bilgi edinin
Nafaka temyiz dilekçesi örneği

Nafaka temyiz dilekçesi örneği

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek üzere ... NÖBETÇİ ... MAHKEMESİ”NE DOSYA NO : TEMYİZ EDEN DAVACI : VEKİLİ: KONU: ... Hukuk  Mahkemesi’nin ... Sayılı ilamı ile  müvekkilim davacı ... Aleyhine vermiş olduğu nafaka ödemesine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir. AÇIKLAMALAR                : 1) ... Mahkemesinin ... tarihinde vermiş olduğu karar yasa ve usul hükümlerine aykırı olup yüce Mahkemenizce bozulması gerekmektedir. Şöyle ki; 2-) Müvekkilim ... boşanma...

daha fazla bilgi edinin
İcra Ceza Nafaka Ödeme Beyan Dilekçesi

İcra Ceza Nafaka Ödeme Beyan Dilekçesi

İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE Dosya No: KONU:Suça konu nafakaların ödeme makbuzlarının ibrazıdır. AÇIKLAMALAR...: 1-Yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz davada suça konu Ocak-Şubat 2020 aylarına ait nafakalar müvekkil tarafından ilgili icra dosyası banka hesabına yatırılmış olup,makbuz örneklerini ekli olarak ibraz ediyoruz. 2-Müvekkil; 15.10.2020 tarihinde 200,00 TL Ocak 2020 nafaka bedelini 15.10.2020 tarihinde 200,00 TL Şubat 2020 nafaka bedelini Babası ... kanalıyla icra...

daha fazla bilgi edinin
Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir?

Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir?

Bu yazımızda Yargıtay kararı çerçevesinde biriken nafakada faiz hesabının nasıl yapılacağını ve boşanma kararının daha önce kesinleşmesi durumunda yan nitelikteki talepler olan tazminat, nafaka, vekalet ücretinin icraya koyulup koyulamayacağını Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla anlattık. Boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak, yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderinin takibe konulabilmesi için nitelikleri gözetildiğinde kesinleşmelerinin gerekli olmadığı, Kural...

daha fazla bilgi edinin
Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele alalım. Her hangi bir mahkeme ilamını dosyanın içine bırakıp gitmek ve/veya o ilamdaki tutarların tahsilini istemek o ilamdaki tutarlara bağlı olarak cebri işlemler yapmak için yeterli değildir. O dosyadan daha önceden icra emri tebliğ edilmiş ise artan tutar için ek icra emri veya güncel icra emri göndermek veya muhtıra göndermek gerekir. Şayet,...

daha fazla bilgi edinin
Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Nasıl Yapılır? Bu yazımızda sizler için ele aldık. Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Dilekçesi ADANA ... AİLE MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO                                            : 2020/ E.   ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI                                  : VEKİLİ: DAVALI: D.KONUSU                                             : ... tarihli ara kararında verilen tedbir nafakasının azaltılması ve dava tarihinden itibaren değil kararın verildiği tarihten...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.