Nafaka Avukatı

Mart, 2021

 • 8 Mart

  Dava Sırasında Ergin Olan Çocuğun Nafakasının Kaldırılması Talebi

  ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO: BEYANDA BULUNAN DAVACI: VEKİLİ: T. KONUSU: Davaya ilişkin tedbir nafakası istemine ilişkin beyanlarımızın sunulmasından ibarettir. BEYANLARIMIZ: 1- Davalı tarafından …..İcra Dairesi 2007/808 E. sayılı dosya ile müşterek çocuk için 250 TL nafakaya hükmedilmiştir. Davalı ile müvekkilimin müşterek çocuğu ….. dışında, diğer üç kız çocuğu …

Ocak, 2021

 • 21 Ocak

  Nafaka Dava Dilekçesi

  blank

  ADANA … NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE  ”ADLİ YARDIM TALEPLİDİR” DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: KONU : Nafakası Talebimizden İbarettir. DAVA DEĞERİ: 2500 TL AÇIKLAMALAR Müvekkil, davalı ile ……… tarihinde resmi nikah ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocukları bulunmaktadır. Davalı  yaklaşık bir yıldır evi terk etmiş olup, sürekli kumar oynamaktadır. Eve haftada bir uğramakta …

 • 13 Ocak

  Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

  blank

  Yazlık Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna …

 • 13 Ocak

  Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz

  blank

  Kira Açıklaması ile Yatırılan Tutar Nafaka Borcu Ödemesi Sayılmaz: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde 15.07.2006 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL, 04.08.2010 tarihinde kira açıklaması ile yatırılan 500,00 TL ve 15.07.2010 tarihinde yazlık açıklaması ile yatırılan 600,00 TL olmak üzere 1600,00 TL’nin ahlaki ödeme olarak kabulü gerekeceğinden nafaka borcuna …

Kasım, 2020

 • 27 Kasım

  Nafakanın Kaldırılması Cevaba Cevap Dilekçesi

  blank

  ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE, DOSYA NO: DAVACI: VEKİLLERİ: DAVALI: VEKİLİ: KONU: Davalının cevap dilekçesine karşın beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Sayın Mahkemeniz nezdinde yukarıda esası bildirilen dosya numarası ile görülmekte olan nafakanın azaltılması davasında davalının cevap dilekçesine ilişkin beyanlarımızı Sayın Mahkemenize işbu dilekçemiz ile sunmaktayız. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesi Yoksulluk …

 • 19 Kasım

  Nafaka temyiz dilekçesi örneği

  blank

  YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE Gönderilmek üzere … NÖBETÇİ … MAHKEMESİ”NE DOSYA NO : TEMYİZ EDEN DAVACI : VEKİLİ: KONU: … Hukuk  Mahkemesi’nin … Sayılı ilamı ile  müvekkilim davacı … Aleyhine vermiş olduğu nafaka ödemesine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istemidir. AÇIKLAMALAR                : 1) ... Mahkemesinin … tarihinde vermiş olduğu karar …

Ekim, 2020

 • 12 Ekim

  Nafakada Faize İlişkin Hüküm Yoksa Faiz Nasıl İstenir?

  blank

  Bu yazımızda Yargıtay kararı çerçevesinde biriken nafakada faiz hesabının nasıl yapılacağını ve boşanma kararının daha önce kesinleşmesi durumunda yan nitelikteki talepler olan tazminat, nafaka, vekalet ücretinin icraya koyulup koyulamayacağını Av. Saim İNCEKAŞ katkılarıyla anlattık. Boşanma ilamı daha önce kesinleşmiş ise iştirak, yoksulluk nafakası, tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderinin takibe konulabilmesi …

 • 12 Ekim

  Nafaka Artırım Sonrası İcra Dosyasına Ek Talepte Bulunmak

  blank

  Nafaka artırım veya azaltım sonrasında hali hazırda açılmış olan icra takibine ek bir talepte bulunabilir miyim? Gelin bu sorunuzun cevabınızı ele alalım. Her hangi bir mahkeme ilamını dosyanın içine bırakıp gitmek ve/veya o ilamdaki tutarların tahsilini istemek o ilamdaki tutarlara bağlı olarak cebri işlemler yapmak için yeterli değildir. O dosyadan daha …

 • 4 Ekim

  Tedbir nafakası ara kararına itiraz dilekçesi örneği

  blank

  Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Nasıl Yapılır? Bu yazımızda sizler için ele aldık. Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Dilekçesi ADANA … AİLE MAHKEMESİ’ NE DOSYA NO                                            : 2020/ E.   ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI                                  : VEKİLİ: DAVALI: D.KONUSU                                             : … tarihli ara kararında verilen tedbir nafakasının azaltılması ve dava tarihinden itibaren …

Ağustos, 2020

Temmuz, 2020

Haziran, 2020

error: