Tereke

Tereke Defteri Tutulması ve Malların Mühürlemesi Talebi Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Tereke tespiti ve terekenin defterinin tutulması istemidir. AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkil, … tarihinde vefat etmiş olan muris … ‘nın mirasçılarındandır. (EK-1- Nüfus kaydı) (EK-2- Veraset ilamı) 2- Ancak müvekkilden başka mirasçılar da mevcut olup, tereke …

Daha fazlasını okuyun »

Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Araştırılır? Mirasın(Terekenin) Tespiti Davası

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Tespit Edilir? Öncelikle bu yazıyı okuyorsanız bir yakınınızı kaybetmiş olmanız nedeniyle başsağlığı dileriz. Vefat eden kişinin acısı unutulduktan sonra ortaya geriye kalan mirasların tespit edilmesi ve paylaşılması gündemi çıkmaktadır. Kalan mirasın yani hukuki ismi ile terekenin paylaşılabilmesi için öncelikle kişinin sağlığında sahip olduğu tüm malların …

Daha fazlasını okuyun »

Tereke Tespiti Dava Dilekçesi

blank

Tereke Tespit Davası Dilekçe Örneği ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İSTEMDE BULUNAN: VEKİLİ: Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana MADDİ İLGİLİ: KONU: Terekenin tespit edilmesi ve defter tutulması istemimizi içerir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz ekte sunduğumuz veraset ilamında (EK 1) da belirtildiği üzere, …/…/… tarihinde vefat etmiş olan ……………….’nin …..(……) mirasçısından biridir. (ya …

Daha fazlasını okuyun »

Tereke Nedir? Tereke Ne Demektir?

blank

Tereke Ne Demektir? Hukukta Terekenin Anlamı – Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukat Tereke Ne Demektir? Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin Miras Hukuku kuralları ile belirlenen malvarlığına tereke denir. Türk Medenî Kanunu’nda terekeye aynı zamanda “miras” da denilmektedir. Tereke sözcüğü iki anlamda kullanılmaktadır: Hukuki anlamda tereke, miras yoluyla ölenin mirasçılarına …

Daha fazlasını okuyun »