Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Mirastan Çıkarma(İskat)

Mirastan Çıkarma Sebebini Yararlananlar Kanıtlar Yargıtay 2013/13014 E.

Özet: Mirastan çıkarma sebebi, söz konusu ıskattan (mirastan çıkarma) yararlananlar tarafından ispatlanmalıdır. İspat yükü davalı olan bu kişilere yüklenmiştir. Kişiler…

5 Nisan 2019

Mirastan Çıkarma Sebebi Yoksa Tenkis Davasına Dönüşür Yargıtay Kararı 2008/18085 E.

Özet: Mirastan çıkarma sebebi geçerli değil ise davaya saklı pay oranında tenkis davası olarak devam edilmelidir.   T.C.YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ…

5 Nisan 2019

Mirastan Çıkarılmış Olmak Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir 2007/20848 E.

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="4" ihc_mb_template="1" ]Özet: Mirastan çıkarılmış olmak çıkarılan yasal mirasçının "mirasçılık belgesi" talep etmesine engel değildir. Kişi mirasçılık belgesini…

5 Nisan 2019

Mirasbırakanın Mirastan Çıkarmada Yanılgısı Yargıtay Kararı 2010/2-582 E.

Özet: Yerel mahkeme mirastan çıkarma sebebinin bulunmadığı hakkındaki gerekçeli kararını genişleterek "mirastan çıkarmada yanılgıya düşme" sebebiyle üst mahkemenin kararına direnemez.…

5 Nisan 2019

Mirastan Çıkarma – Sebebsiz Çıkarma Yargıtay Kararı 2007/5238 E.

Özet: Boşanan eş yasal mirasçı konumunda olmadığından terekede hak sahibi olamaz. Mirastan çıkarma sebebini lehine miras payı artış gösteren kişi…

5 Nisan 2019

Mirastan Çıkarma(İskat) Nedir, Nasıl Yapılır? Mirastan Yoksun Bırakma

Yasal mirasçılığı engelleyen iki kurum vardır. Bunlar, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan yoksunluktur.  Mirasçılıktan Çıkarma(İskat) Yasal mirasçılar, yasa gereği mirasçı kabul…

26 Mart 2019