Miras Paylaşma

Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği
Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris…

Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği
Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN                      : İHTAR EDEN VEKİLİ      : İHTAR EDİLEN                  :  İHTARIN KONUSU           : ….. İli, Merkez …..Mahallesi,….Mevkii, ….ada, …..,parsel…

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Ortaklığın Giderilmesi(İzalei Şuyu) Davasına Cevap Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi -1- ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE CEVAP VEREN DAVALI        :   DAVACI                                  :…