Miras Hukuku Avukatlığı

Miras Hukuku ve Avukatlığını ilgilendiren dava türleri ve makaleler

Terekenin tespiti ve mirasın taksimi dava dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALILAR: KONU: Terekenin tespiti ve taksiminden ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müvekkil ekte sunduğumuz mirasçılık belgesinde…

1 Ekim 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Davalı Bilgilerinin Yanlış Olması Nedeniyle Sorumluluk

Ortaklığın giderilmesi davasında davacı tarafından davalıya ait bilgiler yanlış bildirilir ve bu yanlış bilgiler çerçevesinde işlem yapılırsa davalının uğrayacağı zarar…

23 Eylül 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Islah

Ortaklığın giderilmesi davasında ıslah yoluyla davaya yeni konu dahil edilebilir mi? Bu sorunun cevabını Yüksek Mahkemenin kaleminden şu şekilde açıklayabiliriz:…

23 Eylül 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davası(İzale-i Şuyu)

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir, Nasıl Açılır? Ortaklığın giderilmesi davası genellikle mirasçılar arasında mal paylaşımı girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine paylaşma görüşmelerinde…

2 Eylül 2020

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz

Reddi Mirastan Sonra Açılan İcra Takibine İtiraz Dilekçesi İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                            İL/İLÇE ADI DOSYA NO                 : 2020/…….ESAS BORCA…

30 Ağustos 2020

Terekeye Kayyım Atanması Dilekçesi

Terekeye Kayyım Atanması Dilekçesi

27 Ağustos 2020

Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras Payının Devri Sözleşmesi

27 Ağustos 2020

Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir?

Mirasbırakanın Soyadı Tapuda Yanlış Gözüküyorsa Ne Yapılabilir

15 Ağustos 2020

İştirak Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini 3. Kişi Talep Edebilir Mi?

İştirak Halindeki Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini 3. Kişi Talep Edebilir Mi? İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini sadece mirasçı sıfatına…

11 Ağustos 2020

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazza Nedeniyle İptali

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Muvazza Nedeniyle İptali

4 Ağustos 2020

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi

Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Bankanın Reddi Mirastan Bilgilendirilmesi Dair Gönderilecek Metin ZİRAAT BANKASI ............ ŞUBESİ'NE Annem ..................... tarihinde vefat etmiştir.…

19 Temmuz 2020

Mirasın Tespiti Davası Açmalı Mıyım?

Mirasın Tespiti Davası Açmalı Mıyım?

26 Haziran 2020

Muvazza Nedeniyle Tapu İptal ve Tescili Davasında Zamanaşımı

Muvazza Nedeniyle Tapu İptal ve Tescili Davasında Zamanaşımı

26 Haziran 2020

Katkı Payı Alacağı Davasında Bağış Savunması – Yargıtay Kararı

Katkı Payı Alacağı Davasında Bağış Savunması

16 Haziran 2020

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yargılamanın İadesi Usulü

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yargılamanın İadesi Usulü

12 Haziran 2020

Sağlararası Tasarruflarda Tenkise Tabi Olmayan İstisnalar – Yargıtay Kararı

Sağlararası Tasarruflarda Tenkise Tabi Olmayan İstisnalar

12 Haziran 2020

Eşin Vefatı Sonrasında Aile Konutunu Satın Almak

Eşin Vefatı Sonrasında Hayattaki Eş Aile Konutunun Kendisine Satışını Talep Edebilir

11 Haziran 2020

Paydaş-Mirasçı Taşınmazı Bizzat Kendisi Kullanıyorsa Ecrimisil İçin İntifadan Men Gerekir

Paydaş-Mirasçı Taşınmazı Bizzat Kendisi Kullanıyorsa Ecrimisil İçin İntifadan Men Gerekir

11 Haziran 2020

Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu – Yargıtay Kararı

Sağlararası Tasarruf Neticesinde Vasiyetnameden Rücu

11 Haziran 2020