Miras Hukuku Avukatlığı

Miras Hukuku ve Avukatlığını ilgilendiren dava türleri ve makaleler
İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Araştırılır? Mirasın(Terekenin) Tespiti Davası

Vefat Eden Kişinin Mirası Nasıl Tespit Edilir? Öncelikle bu yazıyı okuyorsanız bir yakınınızı kaybetmiş olmanız nedeniyle başsağlığı dileriz. Vefat eden…

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Vasiyetnamenin İptali Dava Dilekçesi

                                                                                                                      Tedbir Taleplidir X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                   : VEKİLİ                      : DAVALILAR             : MÜTEVEFFA           : KONU                       …

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Noterden Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi

NOTERLİĞİ’NE İstemde Bulunan        : Konu                            : Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir. Açıklamalar                : X TC numaralı muris X’in ölümü…

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Muris Muvazzası Nedeniyle Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi

X ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVALILAR: VEKİLİ: DAVACI: VEKİLİ: KONU: Davacının 13.10.2017 tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR: Davacı…

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap
Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davasına Cevap ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE    CEVAP VEREN                  DAVALI                  …

Muris Muvazzası Dava Dilekçesi
Muris Muvazzası Dava Dilekçesi

Muris Muvazzası Dava Dilekçesi ADANA  (  ) . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI  : VEKİLİ   : DAVALI : Adana…

Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği
Miras Paylaşma Sözleşmesi Örneği

MİRAS PAYLAŞMA (TAKSİM) SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris…

Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği
Ortaklığın Giderilmesi İhtarname Örneği

İHTARNAME İHTAR EDEN                      : İHTAR EDEN VEKİLİ      : İHTAR EDİLEN                  :  İHTARIN KONUSU           : ….. İli, Merkez …..Mahallesi,….Mevkii, ….ada, …..,parsel…

Tereke Tespiti Dava Dilekçesii
Tereke Tespiti Dava Dilekçesi

  ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İSTEMDE BULUNAN       :   TC KİMLİK NUMARASI :   ADRES                                 :   VEKİLİ                                 :…

İş Mahkemesi İtirazın İptali Dava Dilekçesi
Ortaklığın Giderilmesi(İzalei Şuyu) Davasına Cevap Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi -1- ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE CEVAP VEREN DAVALI        :   DAVACI                                  :…

Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği
Yetki Belgesi ile Talep Edilen Veraset İlamı Dilekçe Örneği

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE TALEPTE BULUNAN DAVACI                                               :                                VEKİLİ                                                  : Avukat Saim İNCEKAŞ DAVA KONUSU                                : Veraset belgesi…