Boşanma Usul Kategorisi

Boşanma Davasında İsticvap

Boşanma Davasında İsticvap İsticvap Nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 169'uncu ilâ 175'inci maddeleri arasında düzenlenen isticvap, davanın taraflarından birisinin kendi aleyhinde olan vakıalar hakkında talep üzerine veya re'sen (HMK m. 169/f. 1) mahkemece sorguya...

daha fazla bilgi edinin
error: