Boşanmanın Tanıma ve Tenfizi

Boşanmanın Tanıma ve Tenfizi

Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması – Yargıtay Kararı

Yabancı Mahkemede Mükerrer Mal Tasfiyesi Savunması

12 Haziran 2020

Tanıma Tenfiz Davasında Boşanma Hükmü Ne Zamandan İtibaren Sonuç Doğurur? – Yargıtay Kararı

Tanıma Tenfiz Davasında Boşanma Hükmü Ne Zamandan İtibaren Sonuç Doğurur

12 Haziran 2020

Yabancı Mahkemede Verilen Ortak Velayet Kararının Türkiye’de Tanınması Mümkündür

Yabancı Mahkemede Verilen Ortak Velayet Kararının Türkiye'de Tanınması Mümkündür

5 Haziran 2020

Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın yabancı mahkeme kararının tanınmasında “hukuki yararı” bulunan kişiler tanıma ve tenfiz isteminde bulunabilirler- Yargıtay Kararı

Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın yabancı mahkeme kararının tanınmasında “hukuki yararı” bulunan kişiler tanıma ve tenfiz isteminde bulunabilirler

28 Nisan 2020

Kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyen kesinleşmiş yabancı mahkeme ilamıyla ilgili talebin kabulüne karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Kamu düzenine aykırılık teşkil etmeyen kesinleşmiş yabancı mahkeme ilamıyla ilgili talebin kabulüne karar verilmelidir

28 Nisan 2020

Tanıma-Tenfiz Davası Hakkında Açıklayıcı Yargıtay Kararı

Tanıma-Tenfiz Davası Hakkında Açıklayıcı Yargıtay Kararı

26 Nisan 2020

Yabancı mahkeme kararının tanınması davasında yetki itirazı hakkında verilen ara kararının ilgilisine tebliğinde yasal zorunluluk bulunmaktadır- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkeme kararının tanınması davasında yetki itirazı hakkında verilen ara kararının ilgilisine tebliğinde yasal zorunluluk bulunmaktadır

24 Nisan 2020

Yabancı mahkeme kararında velayet konusunda hüküm oluşturulmamış olması Türk kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkeme kararında velayet konusunda hüküm oluşturulmamış olması Türk kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz

24 Nisan 2020

Yabancı mahkemece kendi usulüne uygun tebliğ yapılması yeterlidir- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkemece kendi usulüne uygun tebliğ yapılması yeterlidir

24 Nisan 2020

Davacının ölümüyle vekalet ilişkisi son bulmuştur- Yargıtay Kararı

Yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteği basit yargılama usulüne tabidir

24 Nisan 2020

Boşanma hükmü yönünden tanınma kararı verilebilir- Yargıtay Kararı

Boşanma hükmü yönünden tanınma kararı verilebilir

24 Nisan 2020