Ziynet-Altın Alacağı Kategorisi

Ziynetlerin İadesi Talebine Karşılık Bağıştan Rücu Savunması Yapılabilir Mi?

Ziynetlerin İadesi Talebine Karşılık Bağıştan Rücu Savunması Yapılabilir Mi?

Düğünde takılan altınlar yani ziynet eşyaları kadına bağışlanmış sayılır. Bu nedenle kadına aittir ve kadının kişisel malıdır. Boşanma nedeniyle ziynet eşyaları erkek eş uhdesinde kaldığından ziynet alacağı davası açılması durumunda erkek eş tarafından bağıştan rücu savunması yapılabilir mi? Nasıl yapılır? Yargıtay bu konuyu şu şekilde açıklamıştır: "...TMK.nun 185. maddesi hükmüne göre evlilik kurumunun taraflara yüklediği en önemli edimlerden biri eşlerin birbirlerine karşı sadakatidir. Bu...

daha fazla bilgi edinin
Ziynet Alacağı Davası Boşanmaya Bağlı Bir Dava Türü Değildir

Ziynet Alacağı Davası Boşanmaya Bağlı Bir Dava Türü Değildir

Ziynet yani kadın eşe düğünde takılan takılara dair alacak davası boşanmaya bağlı bir dava türü değildir. Evlilik devamında dahi bu dava açılabilir. Yargıtay da bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: "...Ancak; ziynet eşyalarına ilişkin dava, karı-koca arasında açılan ve Türk Borçlar Kanunu'ndan kaynaklanan bir çeşit alacak davası olup, boşanma davasının fer'isi niteliğinde değildir. Bilakis eşler arasında evlilik birliği devam ederken açılabilir ve TMK'nun 202 vd. maddelerinde hükmünü bulan mal...

daha fazla bilgi edinin
Düğünde Takılan Takılar Aldatan Eşten Geri İstenebilir Mi?

Düğünde Takılan Takılar Aldatan Eşten Geri İstenebilir Mi?

Aldatma ve zina gibi ağır bir durumda düğünde takılan takılar aldatan eşten geri iade istenebilir mi? Bağışlanmış sayılan ziynetler hakkında bağıştan rücu edilebilir mi? Bu sorunun cevabını yazımızda sizler için açıkladık. Bu konudaki emsal Yargıtay kararını da inceledik. Yargıtay Kararı: Davacı, ileride ortak hayatın kurulacağını ümit ederek nikah sırasında karısına bağışlamada bulunmuş, ancak davalı nikahtan sonra başka biriyle kaçarak üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir....

daha fazla bilgi edinin
Düğün kasetleri bilirkişiye incelettirilmelidir- Yargıtay Kararı

Düğün kasetleri bilirkişiye incelettirilmelidir- Yargıtay Kararı

Düğün kasetleri bilirkişiye incelettirilmelidir Toplanan delillerden; dava konusu ziynetlerin davalı koca tarafından kadından alınıp iade edilmediği kanıtlanmıştır. Davacı kadının talep etmiş olduğu ziynetlerin adetlerine davalı koca itiraz etmiştir. Mahkemece davacı kadının sunmuş olduğu düğün kasetlerinin bilirkişiye incelettirilerek, ziynetlerin dava tarihi itibariyle değerinin belirlenmesi ve bu bedele hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. (Y2HD,...

daha fazla bilgi edinin
Balayında Bozudurulup Harcanan Ziynet Altınlar Kadına İade Edilmelidir- Yargıtay Kararı

Balayında Bozudurulup Harcanan Ziynet Altınlar Kadına İade Edilmelidir- Yargıtay Kararı

Balayında Bozudurulup Harcanan Ziynet Altınlar Kadına İade Edilmelidir Balayında bozdurularak harcanıp iade edilmeyen altınlar hakkındaki davanın kabulü gerekir. Davacı, dava dilekçesinde düğünde kendisine takılan altın, para ve müşterek eve getirdiği eşyalannı da istemiş, bununla ilgili nispi harcı da yatırmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacıya düğünde takılan beş adet çeyrek altın ile 450 TL tutarındaki paranın balayında harcandığı, tespit tutanağında mevcut olduğu...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.