Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi Kategorisi

Tapu aile konutu şerhi dilekçesi

Tapu aile konutu şerhi dilekçesi

ADANA TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE AİLE KONUTU ŞERHİ  KOYDURMAK İSTEYEN:  ADRESİ: KONU: Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.  AÇIKLAMALAR 1. Tapuda ... kayıtlı bulunan taşınmaz eşi ... adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir. 2. Medeni Kanunun madde 194/3 “.... Aile konutu olarak özgülenen...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma Davası Kesinleşmedikçe Aile Konutunun Niteliği Devam Eder

Boşanma Davası Kesinleşmedikçe Aile Konutunun Niteliği Devam Eder. Bu hususu şu şekilde açıklayabiliriz: Olayımızda kesinleşmiş ve boşanma ile sonuçlanmış bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Öyle ise davaya konu konut ortak konuttur ve davacının dava dışı davalının kocasına verdiği onay da geri alınmadığından davalının onay verilen kişiye tebaan kullanımı devam etmektedir ve kullanımın haksız olduğunu söylemek mümkün değildir. Davalı ile dava dışı kocası arasındaki boşanma davasının bulunması...

daha fazla bilgi edinin
Aile Konutu ile İlgili Davalarda Aile Mahkemesi Görevlidir

Aile Konutu ile İlgili Davalarda Aile Mahkemesi Görevlidir

Aile Konutu ile İlgili Davalarda Aile Mahkemesi Görevlidir. Aile konutu konulu açılacak herhangi bir dava(örneğin tapu iptali, şerhin kaldırılması) aile mahkemesinde görülmelidir. Yargıtay'ın da bu konudaki açıklamasışu şekildedir: Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın davalı adına cebri ihale ile oluşan tapu kaydının iptali olmadığı takdirde satış bedelinin tahsili istemine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m.4,b.1 hükmü...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.