Aile Konutu-Ortak Konutun Belirlenmesi

Ortak Konutun Belirlenmesi

Aile Konutu Sayılması İçin Sürekli Kullanıma Gerek Var Mıdır?

Aile Konutu Sayılması İçin Sürekli Kullanıma Gerek Var Mıdır

26 Haziran 2020

Aile Konutunun İzinsiz Devrinde 3. Kişinin İyinetli Olmasının Önemi Yoktur

Aile Konutunun İzinsiz Devrinde 3. Kişinin İyinetli Olmasının Önemi Yoktur

16 Haziran 2020

Sağ kalan eşe verilen hakların 1.1.2002 öncesi ölümlerde uygulanması mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Sağ kalan eşe verilen hakların 1.1.2002 öncesi ölümlerde uygulanması mümkün değildir

1 Mayıs 2020

Evlilik ölümle son bulduğunda eşe verilecek haklar evliliğin sürdüğü sırada istenilemez- Yargıtay Kararı

Evlilik ölümle son bulduğunda eşe verilecek haklar evliliğin sürdüğü sırada istenilemez

1 Mayıs 2020

Aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsup edilmek yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınması istenebilir- Yargıtay Kararı

Aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsup edilmek yetmez ise bedel eklenmek suretiyle intifa veya oturma hakkı tanınması istenebilir

1 Mayıs 2020

Davacı tarafça taşınmaz üzerinde katılma alacağı bulunduğu ileri sürülmemişse koşulları oluşmayan intifa hakkı tanınması yönündeki davanın reddine karar verilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Davacı tarafça taşınmaz üzerinde katılma alacağı bulunduğu ileri sürülmemişse koşulları oluşmayan intifa hakkı tanınması yönündeki davanın reddine karar verilmesi gerekir

1 Mayıs 2020

Aile konutunun sağ eşe özgülenmesi, “katılma alacağına mahsuben” istenebileceği gibi “miras hakkına mahsuben” de istenebilir- Yargıtay Kararı

Aile konutunun sağ eşe özgülenmesi, “katılma alacağına mahsuben” istenebileceği gibi “miras hakkına mahsuben” de istenebilir

1 Mayıs 2020

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi istemi davacı eşin ölümü durumunda konusuz kalır- Yargıtay Kararı

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi istemi davacı eşin ölümü durumunda konusuz kalır

1 Mayıs 2020

TMK md 240 hükmü ancak 01.01.2002 tarihinden sonra edinilen aile konutu hakkında uygulama olanağı bulur- Yargıtay Kararı

TMK md 240 hükmü ancak 01.01.2002 tarihinden sonra edinilen aile konutu hakkında uygulama olanağı bulur

1 Mayıs 2020

Aile mahkemesi eşlerden birinin istemi üzerine eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önemleri alır- Yargıtay Kararı

Aile mahkemesi eşlerden birinin istemi üzerine eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önemleri alır

28 Nisan 2020

Malların Yönetimi İçin Önlem Alınması Davası Dilekçesi

Malların Yönetimi İçin Önlem Alınması Davası Dilekçesi

28 Nisan 2020

Eşlerden birinin istemi üzerine aile konutu ve ev eşyasından kimin ne şekilde yararlanacağına ilişkin önlem kararı taraf teşkili yapılarak alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Eşlerden birinin istemi üzerine aile konutu ve ev eşyasından kimin ne şekilde yararlanacağına ilişkin önlem kararı taraf teşkili yapılarak alınmalıdır

28 Nisan 2020