Kadının Kızlık Soyadını Kullanması

Kadının Kızlık Soyadını Kullanması

Velayet Hakkına Dayalı Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davasında Aile Mahkemesi Görevlidir

Velayet Hakkına Dayalı Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davasında Aile Mahkemesi Görevlidir

7 Haziran 2020

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Soyadını Değiştirmekte Velayet Sahibi Anne Hak Sahibidir ve Aile Mah. Görevlidir – Yargıtay Kararı

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Baba Soyadını Değiştirmekte Velayet Sahibi Anne Hak Sahibidir ve Aile Mah. Görevlidir

7 Haziran 2020

Evlenmekle birlikte kullanmaya başladığı kocasının soyadının nüfus kaydından silinmesini istemi Aile Mahkemesinin görevi kapsamındadır- Yargıtay Kararı

Evlenmekle birlikte kullanmaya başladığı kocasının soyadının nüfus kaydından silinmesini istemi Aile Mahkemesinin görevi kapsamındadır

24 Nisan 2020

Nüfus kayıtları kapalı hale gelmişse üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz- Yargıtay Kararı

Nüfus kayıtları kapalı hale gelmişse üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz

24 Nisan 2020

Talebin incelenebilmesi bununla ilgili maktu peşin harç noksanlığının tamamlanması halinde mümkündür- Yargıtay Kararı

Talebin incelenebilmesi bununla ilgili maktu peşin harç noksanlığının tamamlanması halinde mümkündür

24 Nisan 2020

Kapalı nüfus kaydındaki bekarlık soyadının değiştirilmesi istenilemez- Yargıtay Kararı

Kapalı nüfus kaydındaki bekarlık soyadının değiştirilmesi istenilemez

24 Nisan 2020

Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa istemi üzerine hâkim kocasının soyadını taşımasına izin verir- Yargıtay Kararı

Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa istemi üzerine hâkim kocasının soyadını taşımasına…

24 Nisan 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları yalnızca başvuruda bulunanlar yönünden bireysel sonuç doğurur- Yargıtay Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararları yalnızca başvuruda bulunanlar yönünden bireysel sonuç doğurur

24 Nisan 2020

Dava reddedilmiş ise kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücreti takdiri gerekir- Yargıtay Kararı

Dava reddedilmiş ise kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu…

24 Nisan 2020

Evli kadının bekarlık hanesindeki kızlık soyadının değiştirilmesi istenilemez- Yargıtay Kararı

Evli kadının bekarlık hanesindeki kızlık soyadının değiştirilmesi istenilemez

24 Nisan 2020