Kadının Erkek Eşin Soyadını Kullanması

Kadının Erkek Eşin Soyadını Kullanması

Zamanaşımı ileri sürülmedikçe hakim tarafından res’en nazara alınamaz- Yargıtay Kararı

Zamanaşımı ileri sürülmedikçe hakim tarafından res’en nazara alınamaz

18 Nisan 2020

Koca verilen iznin kaldırılmasını talep etmediği sürece, kadının kocasının soyadını kullanmasına devam edeceği açıktır- Yargıtay Kararı

Koca verilen iznin kaldırılmasını talep etmediği sürece, kadının kocasının soyadını kullanmasına devam edeceği açıktır

18 Nisan 2020

Boşanmadan sonra kocasının soyadını kullanmasına izin verilmesi yönünde duruşmada sözlü olarak talepte bulunmak sonuç doğurmaz- Yargıtay Kararı

Boşanmadan sonra kocasının soyadını kullanmasına izin verilmesi yönünde duruşmada sözlü olarak talepte bulunmak sonuç doğurmaz

18 Nisan 2020

Boşandıktan sonra boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilmesine ilişkin istek boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Boşandıktan sonra boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin verilmesine ilişkin istek boşanmanın eki niteliğinde değildir

18 Nisan 2020

Kocanın soyadını kullanma iznini kaldırma davasında aile mahkemesi görevlidir- Yargıtay Kararı

Kocanın soyadını kullanma iznini kaldırma davasında aile mahkemesi görevlidir

18 Nisan 2020

Soyadına ilişkin “nüfus kayıt düzeltim davasında” aile mahkemesi görevli değildir- Yargıtay Kararı

Soyadına ilişkin “nüfus kayıt düzeltim davasında” aile mahkemesi görevli değildir

18 Nisan 2020

Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur- Yargıtay Kararı

Kadının Evlilik İçerisinde Sadece Koca Soyadını Taşıma Talebinde Haklı Bir Gerekçe Aranmasına Gerek Yoktur

18 Nisan 2020

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi talebi konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmelidir- Yargıtay Kararı

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi talebi konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmelidir

18 Nisan 2020

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez- Yargıtay Kararı

Boşanmadan sonra kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda bir talep olmadan hüküm tesis edilemez

18 Nisan 2020

Boşanmaya 4721 saydı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce karar verilmiş olması kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda aile mahkemesinin görevini etkilemez- Yargıtay Kararı

Boşanmaya 4721 saydı Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce karar verilmiş olması kocanın soyadını kullanmasına izin verilmesi konusunda aile mahkemesinin…

18 Nisan 2020