Uygulama

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Tasfiyesinde Uygulama

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında En Sık Yapılan Hatalar

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında En Sık Yapılan Hatalar

25 Mayıs 2020

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir

24 Mayıs 2020

Boşanma ile Mal Rejimi Aynı Davada Görülebilir Mi?

Boşanma ile Mal Rejimi Aynı Davada Görülebilir Mi

23 Mayıs 2020

Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema- Yargıtay Kararı

Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema

5 Mayıs 2020

Taraflar arasında yapılan mal ortaklığı sözleşmesinin geçmişe etkili olarak uygulanması olanağı bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Taraflar arasında yapılan mal ortaklığı sözleşmesinin geçmişe etkili olarak uygulanması olanağı bulunmamaktadır

1 Mayıs 2020

Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır- Yargıtay Kararı

Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır

1 Mayıs 2020

Eşin diğerine para intikal ettirmek suretiyle mal edindirdiğinde bağış iradesi ve kastının olduğu sonucuna varmak için kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir- Yargıtay Kararı

Eşin diğerine para intikal ettirmek suretiyle mal edindirdiğinde bağış iradesi ve kastının olduğu sonucuna varmak için kesin ve inandırıcı delillerle…

1 Mayıs 2020

Genel muvazaa çerçevesinde açılan ve birleşen dosyanın mal rejiminin tasfiyesine ilişkin asıl dava ile birlikte görülmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Genel muvazaa çerçevesinde açılan ve birleşen dosyanın mal rejiminin tasfiyesine ilişkin asıl dava ile birlikte görülmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır

1 Mayıs 2020

Çiftçi destekleme primi eşler arasında edinilmiş mal sayılır- Yargıtay Kararı

Çifçi destekleme primi eşler arasında edinilmiş mal sayılır

1 Mayıs 2020

Evlilik birliği içerisinde kişisel mal niteliğinde olan tarlalarını ekmek suretiyle elde edilen bu ürünler kişisel malların getirisi olup edinilmiş mal olarak kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Evlilik birliği içerisinde kişisel mal niteliğinde olan tarlalarını ekmek suretiyle elde edilen bu ürünler kişisel malların getirisi olup edinilmiş mal…

1 Mayıs 2020

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tanıkların Bilgisi- Yargıtay Kararı

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tanıkların Bilgisi

1 Mayıs 2020

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler mal rejimi bağlamında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler- Yargıtay Kararı

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler mal rejimi bağlamında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya…

1 Mayıs 2020