Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Uygulama

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Tasfiyesinde Uygulama

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında En Sık Yapılan Hatalar

Eşler Arasındaki Mal Rejimi Davalarında En Sık Yapılan Hatalar

25 Mayıs 2020

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı Davasında Zamanaşımı Süresi Nedir

24 Mayıs 2020

Boşanma ile Mal Rejimi Aynı Davada Görülebilir Mi?

Boşanma ile Mal Rejimi Aynı Davada Görülebilir Mi

23 Mayıs 2020

Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema- Yargıtay Kararı

Mal Rejimi Tasfiyesinde Oyak Kar Payı ve Nema

5 Mayıs 2020

Taraflar arasında yapılan mal ortaklığı sözleşmesinin geçmişe etkili olarak uygulanması olanağı bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Taraflar arasında yapılan mal ortaklığı sözleşmesinin geçmişe etkili olarak uygulanması olanağı bulunmamaktadır

1 Mayıs 2020

Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır- Yargıtay Kararı

Boşanma kararı temyiz edilmeyerek kesinleşmişse davacının mal rejimi tasfiyesine yönelik davası da görülebilir hale gelmiş sayılır

1 Mayıs 2020

Genel muvazaa çerçevesinde açılan ve birleşen dosyanın mal rejiminin tasfiyesine ilişkin asıl dava ile birlikte görülmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır- Yargıtay Kararı

Genel muvazaa çerçevesinde açılan ve birleşen dosyanın mal rejiminin tasfiyesine ilişkin asıl dava ile birlikte görülmesinde hukuki yarar bulunmamaktadır

1 Mayıs 2020

Çiftçi destekleme primi eşler arasında edinilmiş mal sayılır- Yargıtay Kararı

Çifçi destekleme primi eşler arasında edinilmiş mal sayılır

1 Mayıs 2020

Evlilik birliği içerisinde kişisel mal niteliğinde olan tarlalarını ekmek suretiyle elde edilen bu ürünler kişisel malların getirisi olup edinilmiş mal olarak kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Evlilik birliği içerisinde kişisel mal niteliğinde olan tarlalarını ekmek suretiyle elde edilen bu ürünler kişisel malların getirisi olup edinilmiş mal…

1 Mayıs 2020

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tanıkların Bilgisi- Yargıtay Kararı

Mal Rejiminin Tasfiyesinde Tanıkların Bilgisi

1 Mayıs 2020

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler mal rejimi bağlamında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler- Yargıtay Kararı

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler mal rejimi bağlamında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya…

1 Mayıs 2020

Haklı sebeple mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istenebilir- Yargıtay Kararı

Haklı sebeple mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istenebilir

1 Mayıs 2020

Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istemi harca tabidir- Yargıtay Kararı

Mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüştürülmesi istemi harca tabidir

1 Mayıs 2020

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder- Yargıtay Kararı

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan boşanma veya iptal davaları sonuçlanıncaya kadar eşler arasında tabi oldukları mal rejimi…

30 Nisan 2020

Babasının Oğluna Ev Alması İçin Verdiği Paralar Kişisel Mal Sayılır- Yargıtay Kararı

Babasının Oğluna Ev Alması İçin Verdiği Paralar Kişisel Mal Sayılır KARAR: Davacı vekili, 02.09.2008 tarihli dava dilekçesinde boşanma davasıyla birlikte…

22 Mart 2020

Mal rejimi sözleşmesi geçmişe etkili olarak yapılamaz- Yargıtay Kararı

Mal rejimi sözleşmesi geçmişe etkili olarak yapılamaz Davacı Zehra vekili; evlilik birliği içinde edinilerek davalı eş adına kayıtlanan 203 ada…

15 Mart 2020

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Dava Dilekçesi NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE DAVACI: VEKİLİ: DAVALI: DAVA KONUSU: Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası DAVANIN…

15 Mart 2020

Aile konutu olan davalı adına kayıtlı taşınmazın yarı hissesinin adına tescili istemi mal rejiminin sona ermesi halinde incelenebilir-Yargıtay Kararı

Aile konutu olan davalı adına kayıtlı taşınmazın yarı hissesinin adına tescili istemi mal rejiminin sona ermesi halinde incelenebilir Aile konutu…

15 Mart 2020

Katılma Alacağı Ne Demektir?

Katılma Alacağı Ne Demektir?

19 Kasım 2019

Evlilik Sözleşmesi(Mal Rejimi Sözleşmesi) Nedir?

Evlilik Sözleşmesi(Mal Rejimi Sözleşmesi) Nedir?

24 Ekim 2019

Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi

Boşanmada Mal Paylaşımında Emekli İkramiyesi Dava konusu mesken; 24.11.2000 tarihinde alınmıştır. Kadının ev hanımı olduğu evin alınmasında katkısının varlığını ispatlayamadığı…

10 Temmuz 2019

2002 Yılı Öncesi Evlilikler Mal Rejimi

2002 Yılı Öncesi Evlilikte Mallar Nasıl Paylaşılır? Taraflar 18.08.1980 tarihinde evlenmişler ve boşanmalarına ait kararın tarihinde kesinleşmesi ile evlilik birliği…

9 Temmuz 2019

Mal Ortaklığı Rejimi (MOR) Ne Demektir?

Mal Ortaklığı Rejimi (MOR) Ne Demektir? Mal Ortaklığı Rejimi (MOR), TKM ‘nde de bulunan seçimlik mal rejimlerinden biridir. TMK nun…

21 Mayıs 2019

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi (PMAR) Ne Demektir?

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi (PMAR) Ne Demektir? Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi: TMK nun 250. maddesinin: “Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal…

21 Mayıs 2019