Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Karşı Vekalet Ücreti Harcı Tamamlanan Kısım Üzerinden Hesaplanır

Harcı tamamlanan değer üzerinden davalı lehine nisbi avukatlık ücreti takdiri gerekir. Yargıtay Kararı: Davacı Hatice Günaşık vekili tarafından davalı Ahmet…

1 Aralık 2020

Affetmesi İçin Eş Üzerine Alınan Ev O Eşin Kişisel Malı Sayılır

Eşinizle tartışınız ve kendinizi affettirmek amacıyla eşiniz üzerine bir daire mi satın aldınız? Boşanma hususu gündeme geldiğinde malların paylaşımı konusunda…

1 Aralık 2020

Dava Şartı Yokluğu Nedeniyle Reddedilen Mal Tasfiyesi Davasında Avukatlık Ücreti Doğar

Dava ön şartının yokluğu nedeniyle reddine karar verilen davada davalı yararına maktu vekalet ücreti takdiri gerekir. Yargıtay Kararı: "...Davacının mal…

1 Aralık 2020

Boşanma Davasında Ortak İşletilen Fırına Kayyım Atanabilir

Ortak işletilen fırın için koşulları varsa kayyım tayin edilmesi istenebilir. "...Tarafların ortak işlettikleri fırının her iki tarafın menfaatini koruyacak şekilde…

1 Aralık 2020

Yabancı Boşanma Kararı Tanınmadan Protokol İnfaz Edilemez

Tarafların boşanmalarına dair yabancı boşanma kararı tanınmadığı sürece malların paylaşımı ve tasfiyesine ilişkin yabancı mahkeme hakiminin onayladığı protokolün infazı istenemez.…

1 Aralık 2020

Mal rejiminin tasfiyesi davasında ıslah hakkı ancak bir kez kullanabilir

Eşler arasında mal paylaşımı davasında ıslah hakkı ancak bir kere kullanılabilir. Bu konuda Yargıtay kararı şu şekildedir: "...Aynı davada aynı…

1 Aralık 2020

Minibüs Hattının Değeri Mahkemede Nasıl Belirlenir?

Minibüs hattı dendiğinde ilk akla gelen şoförler esnaf odasıdır. Ancak bir mahkemede odalar genellikle üyelerini savunma güdüsü içerisindedir. Bu yazımızda…

1 Aralık 2020

Boşanma Dava Tarihinden Sonra Ödenen Kredi Borcu

Boşanma davası tarihinden sonra ödenen kredi tutarları eşin kişisel malı sayılır. Yani mal paylaşımı davasında gündeme getirilemez. Yargıtay Kararı: "...Somut…

1 Aralık 2020

Evlilik Öncesinde Sahip Olduğu Arsası Üzerine Evlilik Sonrasında Bina Yapan Eşin Mal Paylaşımı Hakkı

Evlilik öncesinde mevcut bir arsa üzerine evlilikten sonra bina yapılması durumunda eşler arasında mal paylaşımı nasıl olur? Gelin bu sorunun…

1 Aralık 2020

Evlilikte Çekilen Kredinin Hukuki Statüsü

Evlilik içerisinde çekilen kredi kişisel mi yoksa edinilmiş mal mı sayılır? Kredi eğer kişisel mal ile ödenirse kişisel bir statü,…

30 Kasım 2020

Kadının Aracın Alımında Ziynet Eşyalarını Kullanması

Ortak aracın alımında kadın eş ziynet eşyalarının yani altınlarının satılarak araca yatırıldığını iddia ediyorsa bu iddiasını somut bir şekilde ispatlamalıdır.…

30 Kasım 2020

Evlilikte Mallar Aksi İspat Edilene Kadar Edinilmiş Mal Sayılır

Katılma alacağı rejiminde karine evlilik birliği içinde edinilen malın edinilmiş mal olmasıdır.Aksini iddia edenin malın kişisel malı olduğunu ispat etmesi…

30 Kasım 2020

Boşanma Davası Reddedilirse Mal Paylaşımı Davası Da Reddedilir

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda mal rejimi devam edeceğinden mal paylaşımı davasının reddi gerekir. Bu durumu tasdikleyen Yargıtay kararı şu şekildedir:…

30 Kasım 2020

Eşe Barışmak İçin Verilen Hediye Gizli Bağış Sayılır

Eşe barışmak amacıyla verilen hediye "gizli bağış" sayılır. Daha basit bir anlatımla eşe verilen hediye artık o eşin kişisel malı…

30 Kasım 2020

Boşanma Davası Tarihinden Sonra Alınan Mal Bölüşülmez

Mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihinden sonra edinilen mallarla ilgili mal rejiminden kaynaklanan alacak isteme olanağı yoktur. Yargıtay Kararı:…

30 Kasım 2020

Edinilmiş Mal Üzerinde Eş Alacak Hakkı Kazanır

Edinilmiş mallara katılma talebinde bulunan eş bu mallar üzerinde ayni bir hak kazanmaz, alacak hakkı kazanır. Yani bu malların kendisine…

30 Kasım 2020

Mal Paylaşımı Davasının Görülmesi İçin Boşanmanın Sonucu Beklenir

Boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı gerçekleşmez. Yani boşanma kararı kesinleşene dek(kesinleşme istinaftan veya Yargıtay'dan dönene kadar devam eder) mal paylaşımı davasında…

30 Kasım 2020

Eşler Arası Mal Paylaşımında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Eşler arasındaki mal paylaşımı davasında boşanma davasına bakan mahkeme yetkilidir. Yani boşanma davası örneğin Adana'da bir boşanma avukatıyla açılmışsa mal…

30 Kasım 2020

Davalı Eş Adına 3. Kişiden Satın Alınan Arsa Gizli Bağıştır

Uyuşmazlık evlilik birliği devam ederken davalı eş adına üçüncü kişiden satın alınan arsa payı ile davalı adına olan banka hesabındaki…

29 Kasım 2020

Anlaşmalı Boşanmada Kişisel Mal Protokole Konu Olabilir Mi?

Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde kendi kişisel mallarını gündeme getirebilir. Boşanma neticesinde örneğin kendisine miras kalan daireyi eşine vereceğini kabul edebilir.…

29 Kasım 2020

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Yapmak Zorunlu Mu?

Eşler anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapmak zorunda değildir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan aşağıda yer alan Yargıtay kararı da bu…

29 Kasım 2020

Eşlerin 2002 Öncesi Tasarrufları Nasıl Hesaplanır?

Bu yazımızda eşlerin 2002 öncesindeki tasarruflarının nasıl hesaplanacağını anlattık. Yargıtay kararının 2002 öncesi eşlerin tasarruflarının hesaplanmasına yönelik kararının ilgili kısmı…

29 Kasım 2020

Boşanmada Kıdem Tazminatından Hak Kazanılır Mı?

 Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, en az…

29 Kasım 2020

Katılma Alacağı Davasında Faiz Hangi Tarihten İtibaren İstenir?

4721 sayılı TMK'nun 239/son maddesi uyarınca edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu dönemde sahip olunan mal varlıklarının tasfiyesi sonucunda oluşacak…

29 Kasım 2020