Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

12 Haziran 2020

Cinsel ilişkiye kadının karşı koyduğu kanıtlanamadığına göre boşanmaya sebep olan olaylarda cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyen kocanın kadına göre daha fazla kusurlu kabul edilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Cinsel ilişkiye kadının karşı koyduğu kanıtlanamadığına göre boşanmaya sebep olan olaylarda cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyen kocanın kadına göre daha fazla kusurlu…

21 Nisan 2020

Yasal şikayet hakkı hukuka uygun olarak kullanılmışsa kişilik hakkına saldırıdan söz edilemez- Yargıtay Kararı

Yasal şikayet hakkı hukuka uygun olarak kullanılmışsa kişilik hakkına saldırıdan söz edilemez

21 Nisan 2020

Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez- Yargıtay Kararı

Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez

21 Nisan 2020

Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir

21 Nisan 2020

Eşini istemediğini söylemek manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşini istemediğini söylemek manevi tazminat verilmesini gerektirir

21 Nisan 2020

Evlenmeden önce panik atak olduğu gizlenmek suretiyle evliliğin gerçekleştirildiği ileri sürülerek manevi tazminat istemi aile mahkemelerinin görevi kapsamına girmemektedir- Yargıtay Kararı

Evlenmeden önce panik atak olduğu gizlenmek suretiyle evliliğin gerçekleştirildiği ileri sürülerek manevi tazminat istemi aile mahkemelerinin görevi kapsamına girmemektedir

21 Nisan 2020

Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir- Yargıtay Kararı

Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir

21 Nisan 2020

Manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilemez- Yargıtay Kararı

Manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilemez

21 Nisan 2020

Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer’i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer'i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır

21 Nisan 2020