Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

Boşandıktan Sonra Açılan Tazminat Davasında Yeni Kusur Öne Sürülemez

12 Haziran 2020

Cinsel ilişkiye kadının karşı koyduğu kanıtlanamadığına göre boşanmaya sebep olan olaylarda cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyen kocanın kadına göre daha fazla kusurlu kabul edilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Cinsel ilişkiye kadının karşı koyduğu kanıtlanamadığına göre boşanmaya sebep olan olaylarda cinsel ilişkiyi gerçekleştiremeyen kocanın kadına göre daha fazla kusurlu…

21 Nisan 2020

Yasal şikayet hakkı hukuka uygun olarak kullanılmışsa kişilik hakkına saldırıdan söz edilemez- Yargıtay Kararı

Yasal şikayet hakkı hukuka uygun olarak kullanılmışsa kişilik hakkına saldırıdan söz edilemez

21 Nisan 2020

Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez- Yargıtay Kararı

Gelirin bulunmaması manevi tazminata hükmedilmesine engel teşkil etmez

21 Nisan 2020

Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir

21 Nisan 2020

Eşini istemediğini söylemek manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşini istemediğini söylemek manevi tazminat verilmesini gerektirir

21 Nisan 2020

Evlenmeden önce panik atak olduğu gizlenmek suretiyle evliliğin gerçekleştirildiği ileri sürülerek manevi tazminat istemi aile mahkemelerinin görevi kapsamına girmemektedir- Yargıtay Kararı

Evlenmeden önce panik atak olduğu gizlenmek suretiyle evliliğin gerçekleştirildiği ileri sürülerek manevi tazminat istemi aile mahkemelerinin görevi kapsamına girmemektedir

21 Nisan 2020

Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir- Yargıtay Kararı

Süresinden sonra verilen cevap dilekçesiyle de boşanmanın eki niteliğinde manevi tazminat talebinde bulunulabilir

21 Nisan 2020

Manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilemez- Yargıtay Kararı

Manevi tazminata boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilemez

21 Nisan 2020

Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer’i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır- Yargıtay Kararı

Münferit olay sebebiyle verilen manevi tazminat miktarı boşanmanın fer'i niteliğinde bulunan manevi tazminat miktarı belirlenirken dikkate alınmalıdır

21 Nisan 2020

Hükmün manevi tazminata ilişkin kısmı kesinleşmeden hükmolunan manevi tazminattan feragat edilebilir- Yargıtay Kararı

Hükmün manevi tazminata ilişkin kısmı kesinleşmeden hükmolunan manevi tazminattan feragat edilebilir

21 Nisan 2020

Faiz istemi olmadan takdir edilen manevi tazminata yasal faiz uygulanamaz- Yargıtay Kararı

Faiz istemi olmadan takdir edilen manevi tazminata yasal faiz uygulanamaz

21 Nisan 2020

İcra takibi olması tek başına manevi tazminat takdirini gerektirmez- Yargıtay Kararı

İcra takibi olması tek başına manevi tazminat takdirini gerektirmez

21 Nisan 2020

Çocuklar için istenen manevi tazminat boşanmanın eki niteliğinde değildir- Yargıtay Kararı

Çocuklar için istenen manevi tazminat boşanmanın eki niteliğinde değildir

21 Nisan 2020

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü veya yazılı şekilde istenebilir- Yargıtay Kararı

Boşanmanın eki niteliğinde bulunan manevi tazminat boşanma davası içinde boşanmaya karar verilinceye kadar her aşamada ayrıca harca gerek olmaksızın sözlü…

21 Nisan 2020

Hamile iken çocuğu aldırması için kendisine eşi tarafından baskı yapılan kadın eşe isteği halinde manevi tazminat takdir edilmelidir- Yargıtay Kararı

Hamile iken çocuğu aldırması için kendisine eşi tarafından baskı yapılan kadın eşe isteği halinde manevi tazminat takdir edilmelidir

21 Nisan 2020

Dava dilekçesinde yer alan “davalıdan tazminat istemediğini” bildiren beyan tazminat haklarından feragat niteliğindedir- Yargıtay Kararı

Dava dilekçesinde yer alan davalıdan tazminat istemediğini bildiren beyan tazminat haklarından feragat niteliğindedir

21 Nisan 2020

“Üzerimde hiçbir malvarlığı bırakmadım, tazminat ödemeden kardeşinden boşanmak istiyorum” sözleri manevi tazminat verilmesini gerektirmez- Yargıtay Kararı

’’Üzerimde hiçbir malvarlığı bırakmadım, tazminat ödemeden kardeşinden boşanmak istiyorum” sözleri manevi tazminat verilmesini gerektirmez

21 Nisan 2020

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için boşanmaya sebep olan olayların tazminat isteyenin kişilik haklarını zedelemiş olması zorunludur- Yargıtay Kararı

Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için boşanmaya sebep olan olayların tazminat isteyenin kişilik haklarını zedelemiş olması zorunludur

21 Nisan 2020

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz- Yargıtay Kararı

Birlik görevlerini yerine getirmeme kişilik haklarına saldırı niteliği taşımaz

21 Nisan 2020

Boşanma davası reddedilmişse boşanmanın ferilerine ilişkin kurulan ret hükmü sonuca etkili değildir- Yargıtay Kararı

Boşanma davası reddedilmişse boşanmanın ferilerine ilişkin kurulan ret hükmü sonuca etkili değildir

21 Nisan 2020