Boşanmada Eşya Alacağı

Boşanmada Eşya Alacağı

Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Nasıl Verilir?

Boşanmada Eşya İadesi Davasına Cevap Dilekçesi ADANA ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE (AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE) DOSYA NO: DAVALI: VEKİLİ: Avukat…

16 Eylül 2020

Eşin Ev Eşyası Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Dava Dilekçesi

Eşin Ev Eşyası Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Dava Dilekçesi

1 Mayıs 2020

Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez-Yargıtay Kararı: E. 2010/16024, K. 2012/1299

Haksız fiile dayalı eşya istemi asliye hukuk mahkemesinde “aile mahkemesi sıfatıyla” incelenemez Davacı kendisine ait olduğunu iddia ettiği 18.000 TL…

26 Şubat 2020

Feragat Edilen Eşyaların Bedeli Üzerinden Avukatlık Ücretine Hükmedilmelidir-Yargıtay Kararı: E. 2010/925, K. 2011/1684

Feragat Edilen Eşyaların Bedeli Üzerinden Avukatlık Ücretine Hükmedilmelidir Feragat edilen eşyaların bedeli üzerinden davalı lehine karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret…

26 Şubat 2020

Eşyanın Hangi Eşe Ait Olduğu Saptanamazsa Bu Eşya Eşlerin Paylı Mülkiyetinde Kabul Edilir-Yargıtay Kararı: E. 2009/21532, K. 2011/2987

Eşyanın Hangi Eşe Ait Olduğu Saptanamazsa Bu Eşya Eşlerin Paylı Mülkiyetinde Kabul Edilir Ev eşyalarının eşlerden hangisine ait olduğu kanıtlanamamışsa…

26 Şubat 2020

Çeyiz eşyalarının “toplu değerleri” gösterilerek karar verilemez-Yargıtay Kararı: E. 2011/1351, K. 2011/3080

Çeyiz eşyalarının “toplu değerleri” gösterilerek karar verilemez Mahkemece bozma kararına uyulduğu halde bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Davacı, dava konusu ziynetler…

26 Şubat 2020

Ayın Olarak Talep Edilen Çeyiz Eşyasına Bu Yönde Hüküm Kurulmalıdır-Yargıtay Kararı: E. 2010/1717, K. 2011/5061

Ayın Olarak Talep Edilen Çeyiz Eşyasına Bu Yönde Hüküm Kurulmalıdır Davacı-davalı kadının iadesini talep ettiği eşyaların bir kısmının çeyiz eşyası…

26 Şubat 2020

Eşya Alacağı Davasında Talep Olmadan Birleştirme Kararı Verilemez – Yargıtay Kararı: E. 2011/3880, K. 2011/6201

Eşya Alacağı Davasında Talep Olmadan Birleştirme Kararı Verilemez Davalar ayrı mahkemelerde açılmışsa bağlantı nedeniyle birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı mahkemede…

26 Şubat 2020

Çeyiz senedinin aksini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşer – Yargıtay Kararı: E. 2006/21292, K. 2007/10446

Çeyiz senedinin aksini kanıtlama yükümlülüğü davalılara düşer 24.11.1999 tarihli çeyiz eşyasına ilişkin senette "..senette gösterilen ziynet eşyası ile diğer eşyaların…

26 Şubat 2020

Çeyiz Senedinde İmzası Bulunan Eş Sorumludur – Yargıtay Kararı: E. 2010/21298, K. 2011/307

Çeyiz Senedinde İmzası Bulunan Eş Sorumludur Davacı kadının delil olarak dayandığı çeyiz senedinde davalı Mehmet Yıldız'ın da imzası bulunmaktadır. Davalı…

26 Şubat 2020

Çeyiz senedinde erkek eşin imzası bulunmamakta ise imzasını taşımayan bir senetten dolayı kadın eşe borçlandığı da kabul edilemez – Yargıtay Kararı: E. 2010/7781, K. 2011/8484

Çeyiz senedinde erkek eşin imzası bulunmamakta ise imzasını taşımayan bir senetten dolayı kadın eşe borçlandığı da kabul edilemez Davalı-davacı tarafından…

26 Şubat 2020

Kişisel eşyalara ilişkin talep boşanmanın eki niteliğinde değildir – Yargıtay Kararı: E. 2010/9293, K. 2011/9777

Kişisel eşyalara ilişkin talep boşanmanın eki niteliğinde değildir Davacı kadının çeyiz eşyaları, kişisel eşyalar ve düğün masraflarına yönelik talebi boşanmanın…

26 Şubat 2020