Ekonomik Şiddet Boşanma Kategorisi

Davayı takip eden Avukatın adli yardım kapsamında Baro tarafından görevlendirilmiş olması vekaletname sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz- Yargıtay Kararı

Davayı takip eden Avukatın adli yardım kapsamında Baro tarafından görevlendirilmiş olması vekaletname sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Davayı takip eden Avukatın adli yardım kapsamında Baro tarafından görevlendirilmiş olması vekaletname sunma yükümlülüğünü...

daha fazla bilgi edinin

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur- Yargıtay Kararı

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur Boşanma davasına ilişkin kararın yargılamasının yenilenmesine ilişkin eldeki dava davacı erkek vekili Av. M ve Av. F tarafından açılmış ve...

daha fazla bilgi edinin

Sözleşmeli olarak çalışma sebebiyle eşinin bulunduğu şehre gidememe olgusunda birlikte yaşamaktan kaçınmanın iradi olduğu söylenemez- Yargıtay Kararı

Sözleşmeli olarak çalışma sebebiyle eşinin bulunduğu şehre gidememe olgusunda birlikte yaşamaktan kaçınmanın iradi olduğu söylenemez Davacı, daha önce açtığı boşanma davasından 31.8.2007 tarihinde feragat etmiş, taraflar bundan sonra bir araya gelmemişlerdir. Davadan...

daha fazla bilgi edinin

Sözleşmeler için söz konusu olan “işlem temelinin çökmesi” görüşünün boşanma hukukunda uygulanması mümkün değildir- Yargıtay Kararı

Sözleşmeler için söz konusu olan "işlem temelinin çökmesi" görüşünün boşanma hukukunda uygulanması mümkün değildir.   Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle fiili ayrılığın tek başına boşanma sebebi oluşturmamasına...

daha fazla bilgi edinin

Eş ve çocuğunun geçim ve bakımıyla ilgili birlik görevlerini yerine getirmemek ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Yapılan soruşturma, toplanan delillerden; davalı-davacı kadımn eş ve çocuğunun geçim ve bakımıyla ilgili birlik görevlerini (TMK. md. 185-186) yerine getirmediği; buna karşılık davacı-davalı kocanın da eşini istemediğini söyleyerek birlikte yaşamaktan kaçındığı (TMK....

daha fazla bilgi edinin

Borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya...

daha fazla bilgi edinin

Ekonomik sorumluluğu üzerine almayarak birliğin giderlerine katılmaktan kaçınmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Ekonomik sorumluluğu üzerine almayarak birliğin giderlerine katılmaktan kaçınmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir Toplanan delillerden; davalı-davacı kadının; eşine ağır sözlerle hakaret etmesi ve eşini ortak konuttan kovmasına karşılık; davacı-davalı...

daha fazla bilgi edinin

Maaşını annesine vererek ekonomik yönden eşini güç durumda bırakmak ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı-davacı erkeğin maaşını annesine vererek ekonomik yönden eşini güç durumda bıraktığı, davacı-davalı kadının ise eşini sevmediğini, istemediğini söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı...

daha fazla bilgi edinin

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyette, evlilik birliğine ilişkin görevler yerine getirilemeyeceği için boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyette, evlilik birliğine ilişkin görevler yerine getirilemeyeceği için boşanma sebebidir "Mahkemece, davacı kadın tarafından erkeğe yüklenen vakıaların duyumdan ibaret olup kanıtlanmadığı, aksi kabul edilse bile davacının...

daha fazla bilgi edinin
error: