Duygusal Şiddet Nedeniyle Boşanma Kategorisi

Eşlerin birbirlerinin kilosuyla alay etmesi duygusal şiddet sebebiyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır- Yargıtay Kararı

Eşlerin birbirlerinin kilosuyla alay etmesi duygusal şiddet sebebiyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır "Mahkemece, taraflar eşit kusurlu kabul edilerek davacı- karşı davalı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş ise de;...

daha fazla bilgi edinin

Zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirerek eşine zaman ayırmamak duygusal şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanma konusu davranışlardandır- Yargıtay Kararı

Zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirerek eşine zaman ayırmamak duygusal şiddete yönelik bir davranış olduğundan boşanma konusu davranışlardandır Mahkemece, “davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu...

daha fazla bilgi edinin

Eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Toplanan delillerden; davacı kocamn davalı eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunduğu, böylece...

daha fazla bilgi edinin

Eşinin uygun görmemesine rağmen erkek arkadaş ve yakınlarını sıklıkla ortak konuta getirmek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin uygun görmemesine rağmen erkek arkadaş ve yakınlarını sıklıkla ortak konuta getirmek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Toplanan delillerden, davacı-davalı kocanın eşine sürekli fiziksel şiddet uyguladığı, eşinin uygun görmemesine rağmen erkek...

daha fazla bilgi edinin

Eşe sevgi ve ilgiyi aşan aşırı kıskanç davranışlar sergilemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşe sevgi ve ilgiyi aşan aşırı kıskanç davranışlar sergilemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Davacı kocanın eşine fiziksel şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiği ve hakaret ettiği; davalı...

daha fazla bilgi edinin

Kalp hastası eşine “Yarım adam, hasta” şeklinde söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kalp hastası eşine "Yarım adam, hasta" şeklinde söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacının, eşine fiziki şiddet kullandığı ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalının da sürekli olarak eşi için...

daha fazla bilgi edinin

Hamile olmadığı halde, kocasını hamile olduğuna inandırmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Hamile olmadığı halde, kocasını hamile olduğuna inandırmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalının gerçekte hamile olmadığı halde, kocasını hamile olduğuna inandırdığı ve köyde başkalarından kocasından...

daha fazla bilgi edinin

Eşini haksız yere itham ederek ceza mahkemesinde yargılanmasına sebebiyet vermek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini haksız yere itham ederek ceza mahkemesinde yargılanmasına sebebiyet vermek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Toplanan delillerle, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda, davalı-karşı davacı kadının aşırı kıskanç...

daha fazla bilgi edinin

Hayvanlara gösterilen ilginin eşine karşı görevlerini ihmal boyutlarına ulaşması duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Hayvanlara gösterilen ilginin eşine karşı görevlerini ihmal boyutlarına ulaşması duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kocanın, kardeşinin boşandığı eşi ve onun hayvanlarına gösterdiği ilginin, eşine karşı...

daha fazla bilgi edinin

Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden eşini terk etme duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle rahatsızlık geçiren, bu yüzden vücut fonksiyonlarını büyük oranda kaybeden...

daha fazla bilgi edinin

Çocuk yapma konusunda tedaviden kaçınmaya ilişkin olarak bir delil bulunmamakta ise boşanmaya bu sebeple karar verilemez- Yargıtay Kararı

Çocuk yapma konusunda tedaviden kaçınmaya ilişkin olarak bir delil bulunmamakta ise boşanmaya bu sebeple karar verilemez Toplanan delillerden, davalı kadının çocuk yapma yeteneğinin olmadığını evlenmeden önce gizlediği kanıtlanamadığı gibi; çocuk yapma konusunda...

daha fazla bilgi edinin

Eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak hakareti varsa tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile boşanma davasının kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak hakareti varsa tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü ile boşanma davasının kabulü gerekir Toplanan delillerden, tarafların birbirlerine karşılıklı olarak hakaret ettikleri ve her iki tarafında birlikte yaşamaktan kaçındıkları...

daha fazla bilgi edinin

Birlik görevlerini yerine getirmeyerek evi terk etmeye karşılık tartışmalarda eşine hakaret etme eşit kusur sayılır- Yargıtay Kararı

Birlik görevlerini yerine getirmeyerek evi terk etmeye karşılık tartışmalarda eşine hakaret etme eşit kusur sayılır Toplanan delillerden davacı kocanm birlik görevlerini yerine getirmediği, evi terk ettiği davalı kadının ise tartışmalarında, kocasına hakaret ettiği,...

daha fazla bilgi edinin

Eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçınmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin eşyalarını baba evine göndererek birlikte yaşamaktan kaçınmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı-davalı kocanın bağımsız konut sağlamaya yanaşmadığı, babasının eşine ve evliliğe müdahalesine sessiz...

daha fazla bilgi edinin

Eşini istemediğini söyleyerek ailesine “Alın götürün!” demek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini istemediğini söyleyerek ailesine "Alın götürün!" demek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının eşini istemediğini söylediği, ailesine "alın götürün" diyerek birlikte yaşamaktan kaçındığı anlaşılmaktadır....

daha fazla bilgi edinin

Eşini çocuğu olmadığını söyleyerek baba evine göndermek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini çocuğu olmadığını söyleyerek baba evine göndermek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı-davalmm (koca) evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği; eşini "çocuğu olmadığını" bahane ederek...

daha fazla bilgi edinin

Kocasıyla karşılaşan kadınlara kocası ile ilişkide bulunduğu yönünde yersiz ithamda bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Kocasıyla karşılaşan kadınlara kocası ile ilişkide bulunduğu yönünde yersiz ithamda bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir Toplanan delillerden davalı kocanın karısına fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve eşini istemediğini söylediği; buna...

daha fazla bilgi edinin
error: