Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Davayı takip eden Avukatın adli yardım kapsamında Baro tarafından görevlendirilmiş olması vekaletname sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz- Yargıtay Kararı

Davayı takip eden Avukatın adli yardım kapsamında Baro tarafından görevlendirilmiş olması vekaletname sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Davayı takip eden Avukatın…

18 Mart 2020

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur- Yargıtay Kararı

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan boşanma davalarının takibi için avukatın vekaletnamesinde özel yetki bulunması zorunludur Boşanma davasına ilişkin kararın…

18 Mart 2020

Başka bir sebeple açılan boşanma davasında ıslah usulüne uygun değilse akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilemez- Yargıtay Kararı

Başka bir sebeple açılan boşanma davasında ıslah usulüne uygun değilse akıl hastalığı nedenine dayalı olarak boşanma kararı verilemez Dava, Türk…

18 Mart 2020

Akıl hastalığı nedenine dayalı açılan boşanma davasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilemez- Yargıtay Kararı

Akıl hastalığı nedenine dayalı açılan boşanma davasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilemez Dava, Türk Medeni Kanununun 165. maddesinde yer…

18 Mart 2020

Davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hal alıp almadığı belirlenmelidir- Yargıtay Kararı

Davalının hastalığının geçmesine olanak bulunup bulunmadığı bu yüzden ortak hayatın diğer eş için çekilmez hal alıp almadığı belirlenmelidir Dava, Türk…

18 Mart 2020

Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır- Yargıtay Kararı

Kanuni mümessilleri bulunanlara yapılacak tebligat mümessillerine yapılır Karar ve davacının temyiz dilekçesi kısıtlı davalı asile tebliğ edilmiştir. Kanuni mümessilleri bulunanlara…

18 Mart 2020

Davalının velileri tarafından kısıtlıya velayeten verilmiş bir vekaletname bulunmalıdır- Yargıtay Kararı

Davalının velileri tarafından kısıtlıya velayeten verilmiş bir vekaletname bulunmalıdır Davalı kadın akıl hastalığından kısıtlanarak anne ve babasının velayeti altına konulmuştur.…

18 Mart 2020

Eşin davranışları iradi değilse kusurundan da söz edilemeyeceğinden ancak akıl hastalığına dayalı bir dava varsa boşanma kararı verilebilir- Yargıtay Kararı

Eşin davranışları iradi değilse kusurundan da söz edilemeyeceğinden ancak akıl hastalığına dayalı bir dava varsa boşanma kararı verilebilir Dava evlilik…

18 Mart 2020

Davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmışsa davanın kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmışsa davanın kabulü gerekir Toplanan delillerden davalı kocanın akıl…

18 Mart 2020

Davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmamışsa davanın reddi gerekir- Yargıtay Kararı

Davalının akıl hastalığının davacı eş için müşterek hayatı çekilmez hale getirdiği kanıtlanmamışsa davanın reddi gerekir Dava akıl hastalığına dayalı boşanma…

18 Mart 2020

Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir- Yargıtay Kararı

Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir Davacı-davalı koca dava sebebini ıslah ederek eşinin akıl hastası…

18 Mart 2020

Davalı eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmalıdır- Yargıtay Kararı

Davalı eşin akıl hastası olduğu tespit edilmişse vasi tayini için sulh hukuk mahkemesine bildirimde bulunulmalıdır Dava akıl hastalığı sebebiyle açılmış…

18 Mart 2020