Boşanma Davasında İspat ve Deliller

Boşanma Davasında Delillerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Boşanma Davasında Delillerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

24 Haziran 2020

Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunmamışsa tarafa adres gösterilmesi için işin niteliğine uygun kesin süre verilir- Yargıtay Kararı

Tanık listesinde adres gösterilmemiş veya gösterilen adreste tanık bulunmamışsa tarafa adres gösterilmesi için işin niteliğine uygun kesin süre verilir

9 Nisan 2020

Davacı kanunda gösterilen yerlerden birinde değil de kanunen yetkili olmayan mahkemede dava açmışsa kanundaki gösterilen yerlerden birini tercih hakkı davalıya geçer- Yargıtay Kararı

Davacı kanunda gösterilen yerlerden birinde değil de kanunen yetkili olmayan mahkemede dava açmışsa kanundaki gösterilen yerlerden birini tercih hakkı davalıya…

9 Nisan 2020

İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz- Yargıtay Kararı

İlgilinin başvurusu üzerine doğrudan baro tarafından görevlendirilmiş olan avukatın ücreti Hâzinece karşılanmaz.

9 Nisan 2020

Dava açılırken yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar- Yargıtay Kararı

Dava açılırken yatırılan başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün talepleri kapsar

9 Nisan 2020

Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararların ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir- Yargıtay Kararı

Tanıkların dinlenmesi konusunda verilen ara kararların ve kesin sürenin taraflarda duraksamaya neden olmayacak açıklıkta olması gerekir

9 Nisan 2020

Ön inceleme duruşması ve sonrasında davalıya cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı gözetilerek tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi için kesin süre verilmelidir- Yargıtay Kararı

Ön inceleme duruşması ve sonrasında davalıya cevap dilekçesinde tanık deliline dayandığı gözetilerek tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi için kesin süre…

9 Nisan 2020

Yasal olarak birleştirilmesi usulen mümkün bulunmayan davaların birleştirilmiş olması halinde, mahkemece, talep üzerine veya kendiliğinden her aşamada ayrılmasına da karar verilebilir- Yargıtay Kararı

Yasal olarak birleştirilmesi usulen mümkün bulunmayan davaların birleştirilmiş olması halinde, mahkemece, talep üzerine veya kendiliğinden her aşamada ayrılmasına da karar…

9 Nisan 2020

Ön inceleme duruşmasından önce davanın daha başında (tensiple) tarafların “tanık bildirmelerini” beklemek doğru değildir- Yargıtay Kararı

Ön inceleme duruşmasından önce davanın daha başında (tensiple) tarafların tanık bildirmelerini beklemek doğru değildir

9 Nisan 2020

Ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemez- Yargıtay Kararı

Ön inceleme duruşması ve duruşmada yapılması gerekli olan işlemler yapılmadan tahkikat duruşmasına geçilemez

9 Nisan 2020