Boşanma Davasında Affetme

Boşanma Davasında Affetme

Affetmede Özellikle Affettiği İddia Edilen Eşin Tanığından Beyan Alabilmek Çok Önemlidir – Yargıtay Kararı

Affetmede Özellikle Affettiği İddia Edilen Eşin Tanığından Beyan Alabilmek Çok Önemlidir

7 Haziran 2020

Evliliği Ayakta Tutmaya-Kurtarmaya Yönelik Davranışlar Affetme Sayılmaz – Yargıtay Kararı

Evliliği Ayakta Tutmaya-Kurtarmaya Yönelik Davranışlar Affetme Sayılmaz

7 Haziran 2020

Sadakatsizliği Sonradan Öğrenen Eş Affetmiş Sayılmaz

Taraflar bu davranışları ile bu zamana kadar gerçekleşmiş olan olayları karşılıklı olarak affetmiş en azından hoşgörüyle karşılamış duruma düşmüşlerdir

9 Nisan 2020

Eşlerin davaya rağmen birlikte yaşamaları ortak hayatın çekilebilir olduğunu gösterir- Yargıtay Kararı

Eşlerin davaya rağmen birlikte yaşamaları ortak hayatın çekilebilir olduğunu gösterir

9 Nisan 2020

Gönderilen mesajlar yaşanan hadiselerden dolayı sorgulamaya yönelik ise af niteliğinde sayılamaz- Yargıtay Kararı

Gönderilen mesajlar yaşanan hadiselerden dolayı sorgulamaya yönelik ise af niteliğinde sayılamaz.

5 Nisan 2020

Davalı erkeğin evlenmeden önceki kız arkadaşının davacı kadına gönderdiği” davalı ile evlenmeden önce ilişkisi olduğuna” ilişkin mesaj nedeniyle davalı erkek sorumlu tutulamaz- Yargıtay Kararı

Davalı erkeğin evlenmeden önceki kız arkadaşının davacı kadına gönderdiği davalı ile evlenmeden önce ilişkisi olduğuna ilişkin mesaj nedeniyle davalı erkek…

5 Nisan 2020

Görsel şiddet sonrası ihtar isteği bu tarihten önceki olayların affedildiği anlamını taşır- Yargıtay Kararı

Görsel şiddet sonrası ihtar isteği bu tarihten önceki olayların affedildiği anlamını taşır

5 Nisan 2020

Görsel şiddete konu mesaj kayıtlarında geçen olaydan sonra evlilik birliğin devam ettirilmişse kusurlu davranışlar hoşgörüyle karşılanmış sayılır- Yargıtay Kararı

Görsel şiddete konu mesaj kayıtlarında geçen olaydan sonra evlilik birliğin devam ettirilmişse kusurlu davranışlar hoşgörüyle karşılanmış sayılır

5 Nisan 2020

İhtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırma önceki olayları affetme ya da en azından hoşgörü ile karşılama sayılır- Yargıtay Kararı

İhtar çekmek suretiyle müşterek haneye çağırma önceki olayları affetme ya da en azından hoşgörü ile karşılama sayılır

24 Mart 2020

İki kez 4320 sayılı Yasa gereğince koruma isteğiyle başvurmuş olması karşısında tarafların barıştıkları kabul edilemez- Yargıtay Kararı

İki kez 4320 sayılı Yasa gereğince koruma isteğiyle başvurmuş olması karşısında tarafların barıştıkları kabul edilemez

23 Mart 2020