Anlaşmalı Boşanma Kategorisi

Anlaşmalı Boşanmada Yer Verilmemişse Mal Tasfiyesi Gerçekleşmez

Anlaşmalı Boşanmada Yer Verilmemişse Mal Tasfiyesi Gerçekleşmez

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına yönelik hükümler mevcut değilse eşler arasında mal paylaşımı yani tasfiyesi yapılmış sayılmaz. Aşağıdaki Yargıtay kararı da bu şekildedir: "...Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 .maddesi uyannca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmalan çerçevesinde delilleri toplanıp Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 1, 2. ve 4. fıkralarına göre değerlendirme yapılmalıdır....

daha fazla bilgi edinin
Anlaşmalı Boşanmada Kişisel Mal Protokole Konu Olabilir Mi?

Anlaşmalı Boşanmada Kişisel Mal Protokole Konu Olabilir Mi?

Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde kendi kişisel mallarını gündeme getirebilir. Boşanma neticesinde örneğin kendisine miras kalan daireyi eşine vereceğini kabul edebilir. Böyle bir kabulün bulunması durumunda hakim duruma müdahale etmez. Hakim dairenin edinilmiş mi yoksa kişisel mi olduğuyla ilgilenmez. Bu protokol artık sözleşme niteliğindedir. Bu konuda Yargıtay Kararı: "...Diğer yandan davalının babası Tevfık Orhan adına kayıtlı bulunan 2/3 payın taraflar arasında edinilmiş mallara...

daha fazla bilgi edinin
Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Yapmak Zorunlu Mu?

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Yapmak Zorunlu Mu?

Eşler anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapmak zorunda değildir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan aşağıda yer alan Yargıtay kararı da bu yöndedir. Yargıtay Kararı: "...Taraflar tek bir konuda anlaşamamış olsalar dahi, Türk Medeni Kanunu'nun 166/3.maddesi uyarınca delil toplanmadan karar verilemez. Bu gibi hallerde tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde delilleri toplanıp Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinin 1., 2. ve 4. fıkralarına göre değerlendirme yapılmalıdır. Anılan maddede,...

daha fazla bilgi edinin
Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesinde Davanın Açıldığı Tarihte Evliliğin 1 Yılı Doldurmamış Olması

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesinde Davanın Açıldığı Tarihte Evliliğin 1 Yılı Doldurmamış Olması

Çekişmeli Boşanmadan Anlaşmalıya 1 Yıl Şartı Çekişmeli olarak açılmış boşanma davası anlaşmalıya çevrilmek istendiğinde "dava tarihi itibariyle evliliğin 1 yılı doldurup doldurmadığına bakılır" Anlaşmalı boşanma davası çerçevesinde Adana, Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından ele alınan yargıtay kararı aşağıdaki gibidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı...

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.