Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Bilgi ve Kararlar

Anlaşmalı Boşanmaya Dayalı İfa Borcunun Yerine Getirilmesi

Anlaşmalı Boşanmaya Dayalı İfa Borcu

28 Haziran 2020

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Onaylanması Durumunda İnfaz Uygulaması

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Aynen Onaylanması

28 Haziran 2020

Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıdır?

Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıdır?

27 Haziran 2020

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesinde Davanın Açıldığı Tarihte Evliliğin 1 Yılı Doldurmamış Olması

Çekişmeli Boşanmadan Anlaşmalıya 1 Yıl Şartı Çekişmeli olarak açılmış boşanma davası anlaşmalıya çevrilmek istendiğinde "dava tarihi itibariyle evliliğin 1 yılı…

27 Haziran 2020

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesi Zamanı

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalıya Çevrilmesi Zamanı

26 Haziran 2020

Anlaşmalı Boşanma Davasının Karardan Sonra Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

Anlaşmalı Boşanma Davasının Karardan Sonra Çekişmeli Boşanmaya Çevrilmesi

20 Haziran 2020

Anlaşmalı Boşanmada Nafakanın Yeniden Uyarlanması İçin Aradan Makul Bir Sürenin Geçmesi Gerekir- Yargıtay Kararı

Anlaşmalı Boşanmada Nafakanın Yeniden Uyarlanması İçin Aradan Makul Bir Sürenin Geçmesi Gerekir

22 Nisan 2020

Kişisel ilişki düzenlemesi anlaşmalı boşanma davasında mahkemece re’sen yapılamaz- Yargıtay Kararı

Kişisel ilişki düzenlemesi anlaşmalı boşanma davasında mahkemece re'sen yapılamaz

21 Nisan 2020

Nafaka anlaşmalı boşanma protokolü ile belirlense bile şartlara göre uyarlanabilir- Yargıtay Kararı

Nafaka anlaşmalı boşanma protokolü ile belirlense bile şartlara göre uyarlanabilir

21 Nisan 2020

Onaylanmamış protokolde yer alan “tazminat talep edilemeyeceğine” ilişkin beyan, bu haktan feragat anlamına gelmez- Yargıtay Kararı

Onaylanmamış protokolde yer alan "tazminat talep edilemeyeceğine" ilişkin beyan, bu haktan feragat anlamına gelmez

20 Nisan 2020