Uygulama

Ailenin Korunması Tedbirlerinin Uygulanması

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının süresi altı ayı geçemez- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının süresi altı ayı geçemez

30 Nisan 2020

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirine ilişkin kararlar temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirine ilişkin kararlar temyize tabi değildir

29 Nisan 2020

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirine “itiraz üzerine verilen kararlar” temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirine “itiraz üzerine verilen kararlar” temyize tabi değildir

29 Nisan 2020

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “değiştirilmesine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “değiştirilmesine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir

29 Nisan 2020

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbiri isteminin “reddine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbiri isteminin “reddine” ilişkin kararlar temyize tabi değildir

29 Nisan 2020

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “kaldırılmasına” ilişkin kararlar temyize tabi değildir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak verilmiş olan koruma tedbirinin “kaldırılmasına” ilişkin kararlar temyize tabi değildir

29 Nisan 2020

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının istirdatına ilişkin kararlar temyiz edilebilir- Yargıtay Kararı

Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca verilmiş olan tedbir nafakasının istirdatına ilişkin kararlar temyiz edilebilir

29 Nisan 2020