Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Boşanma Avukatı

Aile Hukuku, Boşanma Davası, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Soybağı ve Babalık Davaları, Aile Konutu, Çocuğun Velayeti, Nafaka, Maddi ve Manevi Tazminat, Vesayet, Evlat Edinme, Tanıma ve Tenfiz

Yargıtay Kararı: Y8HD, 13.06.2011, E. 2010/5757, K. 2011/3446

Bir eşe ait olduğu saptanan ancak kişisel mallara mı edinilmiş mallara mı girdiği saptanamayan mallar aksi ispat edilene kadar edinilmiş…

30 Kasım 2020

Evlilikte Çekilen Kredinin Hukuki Statüsü

Evlilik içerisinde çekilen kredi kişisel mi yoksa edinilmiş mal mı sayılır? Kredi eğer kişisel mal ile ödenirse kişisel bir statü,…

30 Kasım 2020

Kadının Aracın Alımında Ziynet Eşyalarını Kullanması

Ortak aracın alımında kadın eş ziynet eşyalarının yani altınlarının satılarak araca yatırıldığını iddia ediyorsa bu iddiasını somut bir şekilde ispatlamalıdır.…

30 Kasım 2020

Evlilikte Mallar Aksi İspat Edilene Kadar Edinilmiş Mal Sayılır

Katılma alacağı rejiminde karine evlilik birliği içinde edinilen malın edinilmiş mal olmasıdır.Aksini iddia edenin malın kişisel malı olduğunu ispat etmesi…

30 Kasım 2020

Boşanma Davası Reddedilirse Mal Paylaşımı Davası Da Reddedilir

Boşanma davasının reddedilmesi durumunda mal rejimi devam edeceğinden mal paylaşımı davasının reddi gerekir. Bu durumu tasdikleyen Yargıtay kararı şu şekildedir:…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 27.06.2011, E. 2010/6238, K. 2011/3715

Davacının İddiası ve Talebi Davacı Sinan Kılıç vekili, vekil edeninin çalışmaları karşılığında elde edilen gelirlerle evlilik birliği içinde edinilerek davalı…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 04.07.2011, E. 2010/6243, K. 2011/3931

Kişisel mal üzerinde eşin alacak talebinde bulunma imkânı bulunmadığından mahkemece davacının davasının reddine karar verilmesi gerekir. Davacının Talep ve İddiası…

30 Kasım 2020

Eşe Barışmak İçin Verilen Hediye Gizli Bağış Sayılır

Eşe barışmak amacıyla verilen hediye "gizli bağış" sayılır. Daha basit bir anlatımla eşe verilen hediye artık o eşin kişisel malı…

30 Kasım 2020

Boşanma Davası Tarihinden Sonra Alınan Mal Bölüşülmez

Mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihinden sonra edinilen mallarla ilgili mal rejiminden kaynaklanan alacak isteme olanağı yoktur. Yargıtay Kararı:…

30 Kasım 2020

Edinilmiş Mal Üzerinde Eş Alacak Hakkı Kazanır

Edinilmiş mallara katılma talebinde bulunan eş bu mallar üzerinde ayni bir hak kazanmaz, alacak hakkı kazanır. Yani bu malların kendisine…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6579, K. 2011/3097

ÖZET: Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince edinilen mallarda eşler ayni hak sahibi değildir. Davacının İddia ve Talebi Davacı vekili, edinilmiş…

30 Kasım 2020

Mal Paylaşımı Davasının Görülmesi İçin Boşanmanın Sonucu Beklenir

Boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı gerçekleşmez. Yani boşanma kararı kesinleşene dek(kesinleşme istinaftan veya Yargıtay'dan dönene kadar devam eder) mal paylaşımı davasında…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.05.2011, E. 2010/6580, K. 2011/3100

ÖZET: Derdestlik itirazının söz konusu olabilmesi için aynı davanın iki defa ayrı ayrı açılmış olması gerekir. Davacının İddiası ve Talebi…

30 Kasım 2020

Eşler Arası Mal Paylaşımında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Eşler arasındaki mal paylaşımı davasında boşanma davasına bakan mahkeme yetkilidir. Yani boşanma davası örneğin Adana'da bir boşanma avukatıyla açılmışsa mal…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 19.09.2011, E. 2011/42, K. 2011/4421

ÖZET: Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda bu davalarda yetkili…

30 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 26.03.2012, E. 2012/771, K. 2012/2154

Davacının İddiası Davacı vekili, tarafların 1966 yılında resmi nikah ile evlendiklerini, Tuzla Aile Mahkemesinin 23.5.2006 tarih, 2005/765 Esas - 2006/403…

29 Kasım 2020

Davalı Eş Adına 3. Kişiden Satın Alınan Arsa Gizli Bağıştır

Uyuşmazlık evlilik birliği devam ederken davalı eş adına üçüncü kişiden satın alınan arsa payı ile davalı adına olan banka hesabındaki…

29 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 24.02.2015, E. 2014/16757, K. 2015/4903

Davacının İddiası Davacı Nurcan vekili, anlaşmalı boşanma dosyasında mahkemece de onaylanan ve hükümde belirtilen protokole dayanarak, protokol gereği davacının hissesinin…

29 Kasım 2020

Eşler arasındaki alacak davasında tanıkla ispat mümkün mü?

Eşler arasında görülen alacak davasında tanıkla ispat sağlanabilir. Normal şartlarda bir alacak davasında yüksek miktarlı bir alacağı tanıkla ispat etmek…

29 Kasım 2020

Anlaşmalı Boşanmada Kişisel Mal Protokole Konu Olabilir Mi?

Eşler anlaşmalı boşanma protokolünde kendi kişisel mallarını gündeme getirebilir. Boşanma neticesinde örneğin kendisine miras kalan daireyi eşine vereceğini kabul edebilir.…

29 Kasım 2020

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Yapmak Zorunlu Mu?

Eşler anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapmak zorunda değildir. Av. Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan aşağıda yer alan Yargıtay kararı da bu…

29 Kasım 2020

Yargıtay Kararı: Y8HD, 15.09.2015, E. 2015/4100, K. 2015/16373

Davacının İddiası Davacı-birleşen dosya davalısı Ahmet Çınar vekili, ayrıntıları dava dilekçesinde yazılı iki taşınmaz, bir araç, yurt içi ve yurt…

29 Kasım 2020

Eşlerin 2002 Öncesi Tasarrufları Nasıl Hesaplanır?

Bu yazımızda eşlerin 2002 öncesindeki tasarruflarının nasıl hesaplanacağını anlattık. Yargıtay kararının 2002 öncesi eşlerin tasarruflarının hesaplanmasına yönelik kararının ilgili kısmı…

29 Kasım 2020

Boşanmada Kıdem Tazminatından Hak Kazanılır Mı?

 Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, en az…

29 Kasım 2020