Boşanma Avukatı Kategorisi

Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine giren konularda verilen yabancı mahkeme kararlarının tanıma/tenfizine karar verilemez

Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine giren konularda verilen yabancı mahkeme kararlarının tanıma/tenfizine karar verilemez. Bu konuda aşağıdaki Yargıtay Kararını sizlerle paylaştık: Yargıtay Kararı Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları...

daha fazla bilgi edinin

Önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez – Yargıtay Kararı: 2HD, 2011/12745 Esas, 2011/14258 Karar

ÖZET: Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetli ise bu evlenmenin butlanına karar verilemez. 4721 sayılı Medeni Kanunun 147/son maddesi, evliyken yeniden evlenen bir...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir-Yargıtay Kararı: 2HD, 2010/19886 Esas, 2011/22204 Karar

ÖZET: Boşanma davası ıslah edilerek evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürülebilir. Davacı-davalı koca dava sebebini ıslah ederek eşinin akıl hastası olması nedeniyle evliliğin mutlak butlan sebebiyle iptali davasına dönüştürmüştür (1086...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma Davasının Reddi

Boşanma Davasının Reddi Talebi Boşanma davasının reddedilmesini isteyen eşin karşı tarafın ağır kusurlu olduğunu ve kendisinin tamamen kusursuz olduğunu, yaşanan olayların ortak hayatı taraflar için çekilmez kılacak dereceye ulaşmadığını iddia edip ispatlaması...

daha fazla bilgi edinin

Evlenmeye İzin Davası

Hukukumuzda kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın evlenme yaşı 18 olarak belirlenmiştir. (TMK 124/1). Ancak maddenin 2. fıkrası uyarınca; 16 yaşını doldurmuş, yani 17 yaşından gün almış kadın veya erkeğin içinde bulunmuş oldukları olağanüstü durumlar veya pek önemli bir...

daha fazla bilgi edinin

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi

Boşanma Davası Cevaba Cevap Dilekçesi -1- ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO                           : DAVAYA CEVAP VEREN DAVALI                : VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ - Adana DAVACI                               :...

daha fazla bilgi edinin

Türk Kadınının Toplum İçin Önemi

Tarih ve bugünün dünya gerçekleri bize gösteriyor ki, kadını ve kadınlığı ileri olmayan, kadını erkekten aşağı bir yaratık sayan, kadını erkekten ayrı tutan ve ayrı yaşatan hiç bir ulus, sürekli bir uygarlık kuramamıştır. Kadın toplum içinde, erkeğin yanı başında...

daha fazla bilgi edinin

Türk Toplumunda Aile Yapısı

Ülkede, bir yanda Medeni Kanun'un getirdiği Türk aile hukuku kuralları öte yanda da bunlara uymayan büyük bir halk yığını vardır.  Cumhuriyet Öncesi Türk Toplumunda Aile Kavramı Türk aile yaşamı Medeni Kanun'un yürürlüğe girdiği 4 ekim 1926 tarihine değin Fıkıh...

daha fazla bilgi edinin

Mut Boşanma-Aile Avukatı

Mut Boşanma Avukatı Boşanma, yasal olarak evliliğin sona ermesine 'boşanma' denir. Günümüz şartlarında boşanma oldukça yaygındır.  Boşanma tarihsel olarak evlilik kadar eskidir. Tüm toplumlarda 'boşanma' durumu görülmüştür. Yazımızda şu başlıkları ele alacağız: Mut...

daha fazla bilgi edinin

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi

Aile Konutu Şerhi Dava Dilekçesi -1- ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE     DAVACI                               :   VEKİLİ                                 : Adana - Avukat Saim İNCEKAŞ    DAVALI                               :   KONU                                   :...

daha fazla bilgi edinin
error: